OL466

Sobota 12. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

valtomaR.Pánpalodensrství.namisvéduše1.Ve2lea*můjduchpoHos2dinahu,mém3v Boli,tespa3sisvounaneshlé4boť2.nedlnižebci.trpa4slunoule*Od5chvítoslavitdoubuho5blalekoní.všech5ponatovalmaPánR.6padensrství.lona6misvéli3.miŽeu7venilčimocjený.citen,7ktesvajeté.ho*Je8nojmésrdenloAje94.mihopokotrstvíod9lekopole9dobohojí.k těm,kdo10*setovalmaPánR.11padensrství.lona11misvéhlsvým5.Moc12za*rozptýra12nem,mecismýšty,lilv srd13kdoně.le13pyšz trůdilnu6.Moc14sasepošil,*a15žepotilsydo16do7.hlanaa*mihabomibrý16věcs prázdtilnou.pro17pustovalmaPánR.18padensrství.lona18misvéžebkaU8.jal19seslusvéhotomavalraIze19*pale,densrloství,svéna20minabilšim21slí9.jakrapřed21*Abkům,hopovimoje22aky.tom22nakůmtovalmaPánR.23padensrství.lona23misvé
valtomaR.Pánpalodensrství.namisvépoHosšenadiVe1.le2duv Bo*a3duchmůjli,tesihu,3spamémnesvoupa2.boťneshlé4nadl*Odci.ninoutr4žebslubladouhochvíle5tobukoponaní.levitsla5všechtovalmaPánR.6padensrství.lona6misvéliveu7mi3.Ženilčijemocný.ci7kteten,svajeté.ho*Je8nojmésrdenloAje94.mihopokotrstvíod9lekopole9dobohojí.k těm,kdo10*setovalmaPánR.11padensrství.lona11misvémerasvýmnem,Moc5.12hlzav srdkdocilil13ptý*rozty,pyšně.lesmýš13z trůdilnu6.Moc14sasepošil,*a15žepotilsydo16do7.hlanaa*mihabomibrý16věcs prázdtilnou.pro17pustovalmaPánR.18padensrství.lona18misvéžebkaU8.jal19seslusvéhomato*paraIz19le,esrlodenství,valna20misvépředšimkům,9.jak21nabilslíavije22ra*Abmonakůmky.poho22tomtovalmaPánR.23padensrství.lona23misvé
valtomaR.Pánpalodensrství.namisvépoHosšenadiVe1.le2duv Bo*a3duchmůjli,tesihu,3spamémnesvoupa2.boťneshlé4nadl*Odci.ninoutr4žebslubladouhochvíle5tobukoponaní.levitsla5všechtovalmaPánR.6padensrství.lona6misvéliveu7mi3.Ženilčijemocný.ci7kteten,svajeté.ho*Je8nojmésrdenloAje94.mihopokotrstvíod9lekopole9dobohojí.k těm,kdo10*setovalmaPánR.11padensrství.lona11misvémerasvýmnem,Moc5.12hlzav srdkdocilil13ptý*rozty,pyšně.lesmýš13z trůdilnu6.Moc14sasepošil,*a15žepotilsydo16do7.hlanaa*mihabomibrý16věcs prázdtilnou.pro17pustovalmaPánR.18padensrství.lona18misvéžebkaU8.jal19seslusvéhomato*paraIz19le,esrlodenství,valna20misvépředšimkům,9.jak21nabilslíavije22ra*Abmonakůmky.poho22tomtovalmaPánR.23padensrství.lona23misvé
losrsvémiství.denpamaPánR.valnatonapodia*můjduchle2Ve1.šeHosdusitemémspali,3hu,v Bopanetrnouboťshlé4ne2.svounadlchvílebužebnici.4slutoOd*napovšechkolení.bla5hodouvitslalomisrsvéství.denpaPánR.ma6navaltociten,ktemiučinil7Že3.livejesvanojmété.jemoc7Je*honý.densrstvíA4.je9holomidolepood9trkopobohojí.leko9kdo*k těm,selomisrsvéství.denpaPánR.ma11navaltonem,meroz*ptý5.zara12Mocsvýmhlpyšsmýšleně.ty,kdo13lilciv srdz trůdilnu6.Moc14sasepošil,*a15žepomidobrývěcmidona16hla7.tilsytils prázdpusnou.a*boha17prolomisrsvéství.denpaPánR.ma18navaltokaIzraele,jalsesvého19U8.služeblosrmidenství,matosvé20pa*navalAb*kům,raslíjak9.bil21šimnapředkůmnapotomky.via22mohojelosrsvémidenství.PánR.pa23manavalto
losrsvémiství.denpamaPánR.valnatonapodia*můjduchle2Ve1.šeHosdusitemémspali,3hu,v Bopanetrnouboťshlé4ne2.svounadl