OL466

Sobota 12. týdne 1

Lk 1

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL466 – Pán pamatoval na své milosrdenství. – Lk 1

R. Pán pamatoval na své milosrdenství.

1. Velebí má duše Hospodina * a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,

2. neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. * Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.

R. Pán pamatoval na své milosrdenství.

3. Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. * Jeho jméno je svaté.

4. A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení * k těm, kdo se ho bojí.

R. Pán pamatoval na své milosrdenství.

5. Mocně zasáhl svým ramenem, * rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.

6. Mocné sesadil z trůnu * a ponížené povýšil,

7. hladové nasytil dobrými věcmi * a bohaté propustil s prázdnou.

R. Pán pamatoval na své milosrdenství.

8. Ujal se svého služebníka Izraele, * pamatoval na své milosrdenství,

9. jak slíbil našim předkům, * Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

R. Pán pamatoval na své milosrdenství.

Odpověď: Lk 1,54b

Verše: Lk 1

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu