OL467

Pondělí 13. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

srdlo3poR.Hosjemidintilos3vý.a2miduše,1.Ve4leb,*covše,Hos4dina,polebjevejeve5mně,no!svahojmé5duše,2.Ve6leb,a*nezapoHos6dinažádmeňpo7nadironí!z je7dobhosrdlo3poR.Hos8mijedinvý.tilos3a9mivšechOn11poušod3.on*ny,čítvény11vidunehy.nyvšech12tvéžitvůjvotOn4.vy13jepukuvěn*onze13by,hutoslianím.lásčí14kousrdlo3poR.Hos15mijedinvý.tilos3a16milomisrddin18po5.Hosjeshový,*vami18atilosrorudobtivý.a19nadstavičuce6.Nech20přítsevatnaky.se21ni*ahněsrdlo3poR.Hos22mijedinvý.tilos3a23mimipodjed7.Ne25s náhříchůnale25šichnašichni*a26lepodpláodcí.vin26nenámsokoko8.Ja27vyjetak*mí,zejebene27nadláskavelho28jebohojí.kdok těm,28sesrdlo3poR.Hos29mijedinvý.tilos3a30mi
srdlo3poR.Hosjemidintilos3vý.a2mipoše,Hosdina,Ve1.leb,4dulebveje*covše,je5mně,veno!svahojmé5poše,HosdinaVe2.leb,6dunažádmeňane7*pozarodidobní!z je7hosrdlo3poR.Hos8mijedinvý.tilos3a9minyvšechtvé3.On11odpoušon*čívi11ny,dunehy.nyvšech12tvéžitvůjvotOn4.vy13jepukuvěn*onze13by,hutoslianím.lásčí14kousrdlo3poR.Hos15mijedinvý.tilos3a16milomisrddin18po5.Hosjeshový,*vami18atilosrorudobtivý.a19nadstavičuce6.Nech20přítsevatnaky.se21ni*ahněsrdlo3poR.Hos22mijedinvý.tilos3a23mipodmile25jed7.Nes nápod*leniašichhří25nachůodnenámcí.plášichna26vinkonebeJa8.koje27vysoveljenad27*takmí,zekak těm,jelás28hobojí.sekdo28hosrdlo3poR.Hos29mijedinvý.tilos3a30mi
losami33vý.tipodinjeR.Hoslosrdmipoše,Hosdina,Ve1.leb,4dulebveje*covše,je5mně,veno!svahojmé5poše,HosdinaVe2.leb,6dunažádmeňane7*pozarodidobní!z je7holosami33vý.tidinpoje8HosR.losrdmivinytvény,odpouš11On3.všechnetvéduhy.on*12všechnyčížitvůjvotOn4.vy13jepukuvěn*onze13by,hutoslianím.lásčí14koulosami33vý.tidinpoje15HosR.losrdmiamisrdvý,lostidinpoje18Hos5.lomirudobrotivý.va19sho*anadstavičuce6.Nech20přítsevatnaky.se21ni*ahnělosami33vý.tidinpoje22HosR.losrdmilepodnašichjed7.25Nemis nálepodnihří25*achůodnenámcí.plášichna26vinkonebeJa8.koje27vysojehozemí,27nadjeveltak*bosehojí.ka28láskdok těm,losami33vý.tidinpoje29HosR.losrdmi
losami33vý.tipodinjeR.Hoslosrdmivše,*podina,cojeleb,4Ve1.Hosše,dujmésvano!ve5vemně,jeholebnapodia*nezaleb,6Ve2.še,Hosduhodobz jerodiní!meň7napožádlosami33vý.tidinpoje8HosR.losrdmivinytvény,odpouš11On3.všechnetvéduhy.on*12všechnyčízevotžihuby,On4.vykupu13jetvůjslikouatoním.věn14on*lásčílosami33vý.tidinpoje15HosR.losrdmiamisrdvý,lostidinpoje18Hos5.lomirudobrotivý.va19sho*anadstavičuce6.Nech20přítsevatnaky.se21ni*ahnělosami33vý.tidinpoje22HosR.losrdmišichhřílenachůjeds ná25Ne7.podminámnevinodplácí.nipod26a*nalešichbenadnezemí,koje27Ja8.sovykoláshoka*jetakvel28jebohojí.kdok těm,28selosami33vý.tidinpoje29HosR.losrdmi
losami33vý.tipodinjeR.Hoslosrdmivše,*podina,cojeleb,4Ve1.Hosše,dujmésvano!ve5vemně,jeholebnapodia*nezaleb,6Ve2.še,Hosduhodobz jerodiní!meň7napožádlosami33vý.tidinpoje8HosR.losrdmivinytvény,odpouš11On3.všechnetvéduhy.on*12všechnyčízevotžihuby,On4.vykupu13jetvůjslikouatoním.věn14on*lásčílosami33vý.tidinpoje15HosR.losrdmiamisrdvý,lostidinpoje18Hos5.lomirudobrotivý.va19sho*anadstavičuce6.Nech20přítsevatnaky.se21ni*ahnělosami33vý.tidinpoje22HosR.losrdmišichhřílenachůjeds ná25Ne7.podminámnevin