OL468

Úterý 13. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

Patu,ne,TvouR.dobrotezřeli.mámnapodimej1.Zkou2Hosmě,vy*šej,šeane,2zkousrdace!třuj3ledturomám4dob2.Tvou*námjedna4teli,zřepravdy.lepod5tvéne,Patu,roR.Tvou6dobtezřeli.mám6nadumoušiza3.Ne7zujhlanimůjs hříš7*akyky;žedži8s vravotkoulpíruje4.na9jichprajichzlo9*ječin,únaplatků.vice10pljene,Patu,roR.Tvou11dobtezřeli.mám11nachovám5.12všaksesvoboď*vyúbez12ně,honnasedemnou!a13lujsmirovna6.no14stohamážtě,cesshro*ve14podibitHosna.dubu15levene,Patu,roR.Tvou16dobtezřeli.mám16na
Patu,ne,TvouR.dobrotezřeli.mámnane,diaZkou1.mejpo2mě,Hostřujšezkou2*vyšej,srdace!led3zřetenamámli,Tvou2.dob4turopravtvédy.nám*jed5podlene,Patu,roR.Tvou6dobtezřeli.mám6našis hříšdukyhlaza7Ne3.mouzujžedvots vraky;můj8ni*ažizlolpíčin,na4.je9jichrukounaúplplatků.jichpraje10je*cevine,Patu,roR.Tvou11dobtezřeli.mám11nachovám5.12všaksesvoboď*vyúbez12ně,honnasedemnou!a13lujsmirovna6.no14stohamážtě,cesshro*ve14podibitHosna.dubu15levene,Patu,roR.Tvou16dobtezřeli.mám16na
zřenateli.dobroTvouR.Pane,mámtu,azkoune,šej,mejmě,2Zkou1.podiHosasrdce!še*třuj3vyledzřetenamámli,Tvou2.dob4turopravtvédy.nám*jed5podlenazřeteli.R.Tvoudobro6Pane,mámtu,šis hříšdukyhlaza7Ne3.mouzujžedvots vraky;můj8ni*ažizlolpíčin,na4.je9jichrukounaúplplatků.jichpraje10je*cevinazřeteli.R.Tvoudobro11Pane,mámtu,ně,vyhonú*svovšakse125.vámbezchosenalujdemnou!13boďsmiarovna6.no14stohamážtě,cesshro*ve14podibitHosna.dubu15levenazřeteli.R.dobro16TvouPane,mámtu,
zřenateli.dobroTvouR.Pane,mámtu,azkoune,šej,mejmě,2Zkou1.podiHosasrdce!še*třuj3vyledzřetenamámli,Tvou2.dob4turopravtvédy.nám*jed5podlenazřeteli.R.Tvoudobro6Pane,mámtu,šis hříšdukyhlaza7Ne3.mouzujžedvots vraky;můj8ni*ažizlolpíčin,na4.je9jichrukounaúplplatků.jichpraje10je*cevinazřeteli.R.Tvoudobro11Pane,mámtu,ně,vyhonú*svovšakse125.vámbezchosenalujdemnou!13boďsmiatě,cesve*shronohasto146.narovHosbitlepodina.15mážduvebunazřeteli.R.dobro16TvouPane,mámtu,
zřenateli.dobroTvouR.Pane,mámtu,azkoune,šej,mejmě,2Zkou1.podiHosasrdce!še*třuj3vyledzřetenamámli,Tvou2.dob4turopravtvédy.nám*jed5podlenazřeteli.R.Tvoudobro6Pane,mámtu,šis hříšdukyhlaza7Ne3.mouzujžedvots vraky;můj8ni*ažizlolpíčin,na4.je9jichrukounaúplplatků.jichpraje10je*cevinazřeteli.R.Tvoudobro11Pane,mámtu,ně,vyhonú*svovšakse125.vámbezchosenalujdemnou!13boďsmiacesrovtě,6.nohasto14nalebitHosvepodina.máž15ve*shrobudunazřeteli.R.dobro16TvouPane,mámtu,
zřenateli.dobroTvouR.Pane,mámtu,azkoune,šej,mejmě,2Zkou1.podiHosasrdce!še*třuj3vyledzřetenamámli,Tvou2.dob4turopravtvédy.nám*jed5podlenazřeteli.R.Tvoudobro6Pane,mámtu,šis hříšdukyhlaza7Ne3.mouzujžedvots vraky;můj8ni*ažizlolpíčin,na4.je9jichrukounaúplplatků.jichpraje10je*cevinazřeteli.R.Tvoudobro11Pane,mámtu,úvámbezhonně,však12se5.chosenalujdemnou!svoboďsmi13vy*atě,cesve*shronohasto146.narovHosbitlepodina.15mážduvebunazřeteli.R.dobro16TvouPane,mámtu,
zřenateli.dobroTvouR.Pane,mámtu,azkoune,šej,mejmě,2Zkou1.podiHosasrdce!še*třuj3vyledzřetenamámli,Tvou2.dob4turopravtvédy.nám*jed5podlenazřeteli.R.Tvoudobro6Pane,mámtu,šis hříšdukyhlaza7Ne3.mouzujžedvots vraky;můj8ni*ažizlolpíčin,na4.je9jichrukounaúplplatků.jichpraje10je*cevinazřeteli.R.Tvoudobro11Pane,mámtu,úvámbezhonně,však12se5.chosenalujdemnou!svoboďsmi13vy*atě,cesve*shronohasto146.narovHosbitlepodina.15mážduvebunazřeteli.R.dobro16TvouPane,mámtu,
zřenateli.dobroTvouR.Pane,mámtu,azkoune,šej,mejmě,2Zkou1.podiHosasrdce!še*třuj3vyledletvénámpodpravdy.dobrotumám4jedTvou2.zřeteli,*nanazřeteli.R.Tvoudobro6Pane,mámtu,života*můjnis vraky;žedzujmou7hlaza3.Nes hříššikydupljepraceviků.naúplatrukouna4.9jichječin,*jejichlpízlonazřeteli.R.Tvoudobro11Pane,mámtu,úvámbezhonně,však12se5.chosenalujdemnou!svoboďsmi13vy*acesrovtě,6.nohasto14