OL469

Středa 13. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 1. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, * pomohl mu ve všech jeho strastech. / 2. Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl * kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je. / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 3. Bojte se Hospodina, jeho svatí! * Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí. / 4. Mocní strádají a hynou hlady, * nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina. / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 5. Pojďte, synové, a slyšte mě, * naučím vás bát se Hospodina. / 6. Chraň se zlého a čiň dobré, * hledej pokoj a usiluj o něj! / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 1. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, * pomohl mu ve všech jeho strastech. / 2. Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl * kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je. / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 3. Bojte se Hospodina, jeho svatí! * Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí. / 4. Mocní strádají a hynou hlady, * nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina. / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 5. Pojďte, synové, a slyšte mě, * naučím vás bát se Hospodina. / 6. Chraň se zlého a čiň dobré, * hledej pokoj a usiluj o něj! / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 1. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, * pomohl mu ve všech jeho strastech. / 2. Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl * kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je. / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 3. Bojte se Hospodina, jeho svatí! * Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí. / 4. Mocní strádají a hynou hlady, * nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina. / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 5. Pojďte, synové, a slyšte mě, * naučím vás bát se Hospodina. / 6. Chraň se zlého a čiň dobré, * hledej pokoj a usiluj o něj! / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 1. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, * pomohl mu ve všech jeho strastech. / 2. Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl * kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je. / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 3. Bojte se Hospodina, jeho svatí! * Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí. / 4. Mocní strádají a hynou hlady, * nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina. / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 5. Pojďte, synové, a slyšte mě, * naučím vás bát se Hospodina. / 6. Chraň se zlého a čiň dobré, * hledej pokoj a usiluj o něj! / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 1. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, * pomohl mu ve všech jeho strastech. / 2. Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl * kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je. / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 3. Bojte se Hospodina, jeho svatí! * Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí. / 4. Mocní strádají a hynou hlady, * nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina. / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 5. Pojďte, synové, a slyšte mě, * naučím vás bát se Hospodina. / 6. Chraň se zlého a čiň dobré, * hledej pokoj a usiluj o něj! / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 1. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, * pomohl mu ve všech jeho strastech. / 2. Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl * kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je. / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 3. Bojte se Hospodina, jeho svatí! * Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí. / 4. Mocní strádají a hynou hlady, * nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina. / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. / 5. Pojďte, synové, a slyšte mě, * naučím vás bát se Hospodina. / 6. Chraň se zlého a čiň dobré, * hledej pokoj a usiluj o něj! / R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.