OL469

Středa 13. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

vozažáklal,R.Hle,boušel.slydin2Hospoalal,voaHle,1.u3zažákbopo*šel,mohlHospo3slydinstrashotech.muve4jevšechuboJak2.o5chránseceannůvdělřilHos5dipopodilem*ko6Hoskdotěch,bosvoje.dilnactí,6vyazavolal,žák7uboHle,R.slyšel.din8Hospoadipona,se9te3.BojHos*Těm,tí!kdosehoje9svachynenicbí.boho10jí,ahynouMoc4.strá11datěm,nechyhlady,11nic*podiHosna.kdohle12dazavolal,žák13uboHle,R.slyšel.din14Hospoavé,anote,5.Pojď15syučím*naslyš15mě,tedipona.bátvás16Hosseačiňhose6.Chraň17zlékojpodejdob17*hleré,olujněj!ua18sizavolal,žák19uboHle,R.šel.slydin20poaHos
vozažáklal,R.Hle,boušel.slydin2Hospoalal,voaHle,1.u3zažákbopo*šel,mohlHospo3slydinstrashotech.muve4jevšechuboJak2.o5chránseceannůvdělřilHos5dipodiponako*lem6těch,Hoskdodilbosvoje.actí,6vyzavolal,žák7uboHle,R.slyšel.din8Hospoadipona,se9te3.BojHos*Těm,tí!kdosehoje9svachynenicbí.boho10jí,ahynouMoc4.strá11datěm,nechyhlady,11nic*podiHosna.kdohle12dazavolal,žák13uboHle,R.slyšel.din14Hospoavé,anote,5.Pojď15syučím*naslyš15mě,tedipona.bátvás16Hossedobčiňaré,Chraň6.sezlé17hoolujsiněj!podejkoj18hle*uazavolal,žák19uboHle,R.šel.slydin20poaHos
vozažáklal,R.Hle,boušel.slydin2Hospoalal,voaHle,1.u3zažákbopo*šel,mohlHospo3slydinstrashotech.muve4jevšechuboJak2.o5chránseceannůvdělřilHos5dipodiponako*lem6těch,Hoskdodilbosvoje.actí,6vyzavolal,žák7uboHle,R.slyšel.din8Hospoahona,jesvatí!teseHos9Boj3.diponicnejí,chybí.*kdoTěm,se10bohoahynouMoc4.strá11datěm,nechyhlady,11nic*podiHosna.kdohle12dazavolal,žák13uboHle,R.slyšel.din14Hospoaslyšatemě,Pojď5.te,15synové,poseHosdina.na*učím16bátvásdobčiňaré,Chraň6.sezlé17hoolujsiněj!podejkoj18hle*uazavolal,žák19uboHle,R.šel.slydin20poaHos
podinaHosšel.slyR.uHle,bovolal,zažákpodinaHosslyšel,žákubo3Hle,1.volal,zahostrasjetech.mohlmu4po*vevšechbořilHosJak2.ochránce5seutěch,kdoko*lemHosdinův5podělanbosvovydilje.dina6poactí,podinHosašel.slyuHle,R.7bovolal,žákzahona,jesvatí!teseHos9Boj3.diponicnejí,chybí.*kdoTěm,se10bohoahynouMoc4.strá11datěm,nechyhlady,11nic*podiHosna.kdohle12dapodinHosašel.slyuHle,R.13bovolal,žákzaslyšatemě,Pojď5.te,15synové,poseHosdina.na*učím16bátvásdobčiňaré,Chraň6.sezlé17hoolujsiněj!podejkoj18hle*uapodinHosašel.slyHle,R.ubo19volal,žákza
podinaHosšel.slyR.uHle,bovolal,zažákHoslal,adinpoHle,1.ubožák3vozahovšechjestrastech.šel,po*3slymuvemohlřilboHospochráno2.ce5Jakusekdotěch,lemHosnůvan5didělko*bosvovydilje.dina6poactí,podinHosašel.slyuHle,R.7bovolal,žákzahona,jesvatí!teseHos9Boj3.diponicnejí,chybí.*kdoTěm,se10bohonouhlahydy,stráa11Moc4.daHosdapodina.nechyhle12nic*kdotěm,podinHosašel.slyuHle,R.13bovolal,žákzaslyšatemě,Pojď5.te,15synové,poseHosdina.na*učím16bátvásdobčiňaré,Chraň6.sezlé17hoolujsiněj!podejkoj18hle*uapodinHosašel.slyHle,R.ubo19volal,žákza
podinaHosšel.slyR.uHle,bovolal,zažákHoslal,adinpoHle,1.ubožák3vozahovšechjestrastech.šel,po*3slymuvemohldiřilpoHosannůvdělcechrán52.oseJakbouvysvoctí,abodilje.těch,kdo6Hosko*lemdinapopodinHosašel.slyuHle,R.7bovolal,žákzahona,jesvatí!teseHos9Boj3.diponicnejí,chybí.*kdoTěm,se10bohonouhlahydy,stráa11Moc4.daHosdapodina.nechyhle12nic*kdotěm,podinHosašel.slyuHle,R.13bovolal,žákzaslyšatemě,Pojď5.te,15synové,poseHosdina.na*učím16bátvásdobčiňaré,Chraň6.sezlé17hoolujsiněj!podejkoj18hle*uapodinHosašel.slyHle,R.ubo19volal,žákza
podinaHosšel.slyR.uHle,bovolal,zažákHoslal,adinpoHle,1.ubožák3vozahovšechjestrastech.šel,po*3slymuvemohldiřilpoHosannůvdělcechrán52.oseJakbouvysvoctí,abodilje.těch,kdo6