OL469

Středa 13. týdne 1

Žalm 34

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL469 – Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. – Žalm 34

R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.

1. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, * pomohl mu ve všech jeho strastech.

2. Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl * kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je.

R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.

3. Bojte se Hospodina, jeho svatí! * Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí.

4. Mocní strádají a hynou hlady, * nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina.

R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.

5. Pojďte, synové, a slyšte mě, * naučím vás bát se Hospodina.

6. Chraň se zlého a čiň dobré, * hledej pokoj a usiluj o něj!

R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.

Odpověď: Ž 34 (33),7a

Verše: Ž 34 (33)

Josef Olejník. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu