OL47

Pátý den v oktávu Narození Páně (29. prosince)

ZvětšitZmenšitResetovat

všezimemiR.VytepravujpoHosdidyroovech.di2výchnopodivej1.Zpí3Hosteseň,nonu3voudiponute4vej*zpíHosZpí*mě!vejnyvšech4zevenu,lebteHos5dipojméno!jete5hozivšememiR.Vy6tevujpraHospodi6dyroovech.di7novýchdenzehla2.Roz8tešujVy*su!pradneje8spáhonyhaoteme9vujzipovšemizi*hosláme9jevě,dijehovech.ro10odyzivšememiR.Vy11tevujpraHospodi11dyroovech.di12novýchneřilbe.po3.Hos13dinstvošenosthoVe*lebnost14avznenádahechápředze14*mocjí,tyni.svajsoura15hov jezivšememiR.Vy16tevujpraHospodi16dyroovech.di17výchno
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodiponudinovou1.vejZpíte3poHospodiHosnuzpí*seň,te3vejHostevejpozeny4všechZpí*mě!jméjehono!nu,ve5dilebteromidypraVyR.vuj6všezimetedivýchvech.Hoso7diponodnezejehohla2.šuj8Rozdentemetezisu!8spápravujVy*vě,mehoslá*zihany9pojeohodiojevech.mi10všedyroromidypraVyR.vuj11všezimetedivýchvech.Hoso12dipononeřilbe.po3.Hos13dinstvošenosthoVe*lebnost14avzneanád*mocchápřed14jí,zetysvahoni.hera15v jejsouromidypraVyR.vuj16všezimetedivech.výchHoso17nodipo
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodiponudinovou1.vejZpíte3poHospoHosdiseň,3vejtezpí*vejteZpí*Hosvšechny4numě!zehojméjeno!dinu,5polebteveromidypraVyR.vuj6všezimetedivýchvech.Hoso7diponodnezejehohla2.šuj8Rozdentemetezisu!8spápravujVy*vě,mehoslá*zihany9pojeohodiojevech.mi10všedyroromidypraVyR.vuj11všezimetedivýchvech.Hoso12dipono*be.Venelebpo3.din13Hosřilstvopředhozechájí,avzne14nostšenosthov jesvajsoutyni.anád15moc*raheromidypraVyR.vuj16všezimetedivech.výchHoso17nodipo
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodiponudinovou1.vejZpíte3poHospoHosdiseň,3vejtezpí*vejteZpí*Hosvšechny4numě!zehojméjeno!dinu,5polebteveromidypraVyR.vuj6všezimetedivýchvech.Hoso7diponodnezejehohla2.šuj8Rozdentemetezisu!8spápravujVy*vě,mehoslá*zihany9pojeohodiojevech.mi10všedyroromidypraVyR.vuj11všezimetedivýchvech.Hoso12dipono*be.Venelebpo3.din13Hosřilstvopředhozechájí,avzne14nostšenosthov jesvajsoutyni.anád15moc*raheromidypraVyR.vuj16všezimetedivech.výchHoso17nodipo
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodiponudinovou1.vejZpíte3poHospoHosdiseň,3vejtezpí*vejteZpí*Hosvšechny4numě!zehojméjeno!dinu,5polebteveromidypraVyR.vuj6všezimetedivýchvech.Hoso7diponodnezejehohla2.šuj8Rozdentemetezisu!8spápravujVy*vě,mehoslá*zihany9pojeohodiojevech.mi10všedyroromidypraVyR.vuj11všezimetedivýchvech.Hoso12dipono*be.Venelebpo3.din13Hosřilstvopředhozechájí,avzne14nostšenosthov jesvajsoutyni.anád15moc*raheromidypraVyR.vuj16všezimetedivech.výchHoso17nodipo
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodipovoununoseň,vejteHos3Zpí1.dipozevšechnyvejmě!Zpí*teHos4zpí*vejdinupoholebtejejméno!po5teHosvedinu,romidypraVyR.vuj6všezimetedivýchvech.Hoso7diponohospádnejesu!hlašujte8Roz2.zedenjenyosláhově,tevuj9Vy*prapohamezijehodidyovech.všezimi10me*roromidypraVyR.vuj11všezimetedivýchvech.Hoso12dipono*be.Venelebpo3.din13Hosřilstvopředhozechájí,avzne14nostšenosthov jesvajsoutyni.anád15moc*raheromidypraVyR.vuj16všezimetedivech.výchHoso17nodipo
nodiopoHosvýchdivech.vujtemeziVyR.pravšerodyminoseň,vouzpí*vejteteHos3Zpí1.vejdinupomě!Zpí*zevejtedi4Hospovšechnynuhojmétejeno!di5Hospovelebnu,diponooHosvýchdivech.vujtemezi6VyR.prarodymivšesu!hospá*Vypravujšujteje8Roz2.hladnezedenhosláoje