OL471

Sobota 13. týdne 1

Žalm 135

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL471 – Chvalte Hospodina, protože je dobrý. – Žalm 135

R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý.

1. Chvalte jméno Hospodinovo; * chvalte, Hospodinovi služebníci,

2. kteří sloužíte v Hospodinově domě, * v nádvořích domu našeho Boha.

R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý.

3. Chvalte Hospodina, protože dobrý je Hospodin, * opěvujte jeho jméno, protože je sladké.

4. Neboť Hospodin si vyvolil Jakuba, * Izraele za svůj majetek.

R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý.

5. Vždyť já vím: velký je Hospodin * a náš Pán je nade všemi bohy.

6. Cokoli chce Hospodin, činí na nebi i na zemi, * v moři i ve všech hlubinách vod.

R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý.

Odpověď: Ž 135 (134),3a

Verše: Ž 135 (134)

Josef Olejník. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu