OL471

Sobota 13. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý. / 1. Chvalte jméno Hospodinovo; * chvalte, Hospodinovi služebníci, / 2. kteří sloužíte v Hospodinově domě, * v nádvořích domu našeho Boha. / R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý. / 3. Chvalte Hospodina, protože dobrý je Hospodin, * opěvujte jeho jméno, protože je sladké. / 4. Neboť Hospodin si vyvolil Jakuba, * Izraele za svůj majetek. / R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý. / 5. Vždyť já vím: velký je Hospodin * a náš Pán je nade všemi bohy. / 6. Cokoli chce Hospodin, činí na nebi i na zemi, * v moři i ve všech hlubinách vod. / R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý. R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý. / 1. Chvalte jméno Hospodinovo; * chvalte, Hospodinovi služebníci, / 2. kteří sloužíte v Hospodinově domě, * v nádvořích domu našeho Boha. / R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý. / 3. Chvalte Hospodina, protože dobrý je Hospodin, * opěvujte jeho jméno, protože je sladké. / 4. Neboť Hospodin si vyvolil Jakuba, * Izraele za svůj majetek. / R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý. / 5. Vždyť já vím: velký je Hospodin * a náš Pán je nade všemi bohy. / 6. Cokoli chce Hospodin, činí na nebi i na zemi, * v moři i ve všech hlubinách vod. / R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý. R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý. / 1. Chvalte jméno Hospodinovo; * chvalte, Hospodinovi služebníci, / 2. kteří sloužíte v Hospodinově domě, * v nádvořích domu našeho Boha. / R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý. / 3. Chvalte Hospodina, protože dobrý je Hospodin, * opěvujte jeho jméno, protože je sladké. / 4. Neboť Hospodin si vyvolil Jakuba, * Izraele za svůj majetek. / R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý. / 5. Vždyť já vím: velký je Hospodin * a náš Pán je nade všemi bohy. / 6. Cokoli chce Hospodin, činí na nebi i na zemi, * v moři i ve všech hlubinách vod. / R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý. R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý. / 1. Chvalte jméno Hospodinovo; * chvalte, Hospodinovi služebníci, / 2. kteří sloužíte v Hospodinově domě, * v nádvořích domu našeho Boha. / R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý. / 3. Chvalte Hospodina, protože dobrý je Hospodin, * opěvujte jeho jméno, protože je sladké. / 4. Neboť Hospodin si vyvolil Jakuba, * Izraele za svůj majetek. / R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý. / 5. Vždyť já vím: velký je Hospodin * a náš Pán je nade všemi bohy. / 6. Cokoli chce Hospodin, činí na nebi i na zemi, * v moři i ve všech hlubinách vod. / R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý. R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý. / 1. Chvalte jméno Hospodinovo; * chvalte, Hospodinovi služebníci, / 2. kteří sloužíte v Hospodinově domě, * v nádvořích domu našeho Boha. / R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý. / 3. Chvalte Hospodina, protože dobrý je Hospodin, * opěvujte jeho jméno, protože je sladké. / 4. Neboť Hospodin si vyvolil Jakuba, * Izraele za svůj majetek. / R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý. / 5. Vždyť já vím: velký je Hospodin * a náš Pán je nade všemi bohy. / 6. Cokoli chce Hospodin, činí na nebi i na zemi, * v moři i ve všech hlubinách vod. / R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý. R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý. / 1. Chvalte jméno Hospodinovo; * chvalte, Hospodinovi služebníci, / 2. kteří sloužíte v Hospodinově domě, * v nádvořích domu našeho Boha. / R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý. / 3. Chvalte Hospodina, protože dobrý je Hospodin, * opěvujte jeho jméno, protože je sladké. / 4. Neboť Hospodin si vyvolil Jakuba, * Izraele za svůj majetek. / R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý. / 5. Vždyť já vím: velký je Hospodin * a náš Pán je nade všemi bohy. / 6. Cokoli chce Hospodin, činí na nebi i na zemi, * v moři i ve všech hlubinách vod. / R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý. R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý. / 1. Chvalte jméno Hospodinovo; * chvalte, Hospodinovi služebníci, / 2. kteří sloužíte v Hospodinově domě, * v nádvořích domu našeho Boha. / R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý. / 3. Chvalte Hospodina, protože dobrý je Hospodin, * opěvujte jeho jméno, protože je sladké. / 4. Neboť Hospodin si vyvolil Jakuba, * Izraele za svůj majetek. / R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý. / 5. Vždyť já vím: velký je Hospodin * a náš Pán je nade všemi bohy. / 6. Cokoli chce Hospodin, činí na nebi i na zemi, * v moři i ve všech hlubinách vod. / R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý. R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý. / 1. Chvalte jméno Hospodinovo; * chvalte, Hospodinovi služebníci, / 2. kteří sloužíte v Hospodinově domě, * v nádvořích domu našeho Boha. / R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý. / 3. Chvalte Hospodina, protože dobrý je Hospodin, * opěvujte jeho jméno, protože je sladké. / 4. Neboť Hospodin si vyvolil Jakuba, * Izraele za svůj majetek. / R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý. / 5. Vždyť já vím: velký je Hospodin * a náš Pán je nade všemi bohy. / 6. Cokoli chce Hospodin, činí na nebi i na zemi, * v moři i ve všech hlubinách vod. / R. Chvalte Hospodina, protože je dobrý.