OL472

Pondělí 14. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

ne,v méR.Buďmnou,sePani.tísv ováš1.Kdo2překdo*ho,šídlíšchra2vyšNejmocho,stíve3Všenu(+)nu:„Jsi2.niřekHos4dipoatvrz,ú4čištodouhožfám!“můjBůh,5*v něne,v méPaR.Buď6mnou,seni.6tísvysvoboť3.Ne7onptáčkyka,bo7z léčmoru.zhoub*zeho8svýmichrá4.O9chýlíš*urupe9mi,křídhola.podse10jene,v méPaR.Buď11mnou,seni.11tísho,prosvo5.„Vy12dímbokemně,žeto12lneprotochrá*o13ho,nímjméno.znáže13sly6.Vy14ho,šímbu*vat,dudebu14vzýni.“při15v tísněmne,v méPaR.Buď16mnou,seni.16tís
tísv méne,ni.seR.BuďPamnou,chrav o1.Kdo2vášpře*dlíškdoNej2šího,vyšmocho,stíve3Všenu(+)nu:„Jsi2.niřekHos4dipoatvrz,ú4čištodouhožfám!“můjBůh,5*v nětísv méne,ni.seR.Buď6Pamnou,boz léčkyboťon7Ne3.svovymohoru.ka,7ptáčzhoubze*rumipemi,4.chráO9svýkřídjehola.líšchý10u*podsetísv méne,ni.seR.Buď11Pamnou,toproželnesvo5.bo12„Vyho,dímho,nímpromně,kechrá*o12jméno.žeto13znábudeVy6.slyším14ho,v tísněmni.“vat,14vzýdupřibu*tísv méne,ni.seR.Buď16Pamnou,
tísv méne,ni.seR.BuďPamnou,chrav o1.Kdo2vášpře*dlíškdoNej2šího,vyšmocho,stíve3Všenu(+)nu:„Jsi2.niřekHos4dipoatvrz,ú4čištodouhožfám!“můjBůh,5*v nětísv méne,ni.seR.Buď6Pamnou,boz léčkyboťon7Ne3.svovymohoru.ka,7ptáčzhoubze*rumipemi,4.chráO9svýkřídjehola.líšchý10u*podsetísv méne,ni.seR.Buď11Pamnou,toproželnesvo5.bo12„Vyho,dímho,nímpromně,kechrá*o12jméno.žeto13znábudeVy6.slyším14ho,v tísněmni.“vat,14vzýdupřibu*tísv méne,ni.seR.Buď16Pamnou,
tísv méne,ni.seR.BuďPamnou,Nejchravyššího,Kdo1.pře2v ovášmocnuVšeho,ve3dlíš*kdostíúto„JsičišHospo4řek2.ninu:(+)didouv něhožfám!“atvrz,4Bůh,můj*tísv méne,ni.seR.Buď6Pamnou,boz léčkyboťon7Ne3.svovymohoru.ka,7ptáčzhoubze*rumipemi,4.chráO9svýkřídjehola.líšchý10u*podsetísv méne,ni.seR.Buď11Pamnou,lneketožemně,svobodím12„Vy5.proho,jméžeznáno.chránímho,13o*toprodevzýbuvat,slyším14Vy6.ho,v tísni.“du*buněm15přitísv méne,ni.seR.Buď16Pamnou,
tísv méne,ni.seR.BuďPamnou,Nejchravyššího,Kdo1.pře2v ovášmocnuVšeho,ve3dlíš*kdostí(+)„Jsiútopořek2.niHosnu:di4hoždouBůh,v něfám!“a4čiš*můjtvrz,tísv méne,ni.seR.Buď6Pamnou,boz léčkyboťon7Ne3.svovymohoru.ka,7ptáčzhoubze*rumipemi,4.chráO9svýkřídjehola.líšchý10u*podsetísv méne,ni.seR.Buď11Pamnou,lneketožemně,svobodím12„Vy5.proho,jméžeznáno.chránímho,13o*toprodevzýbuvat,slyším14Vy6.ho,v tísni.“du*buněm15přitísv méne,ni.seR.Buď16Pamnou,
tísv méne,ni.seR.BuďPamnou,Nejchravyššího,Kdo1.pře2v ovášmocnuVšeho,ve3dlíš*kdostí(+)„Jsiútopořek2.niHosnu:di4hoždouBůh,v něfám!“a4čiš*můjtvrz,tísv méne,ni.seR.Buď6Pamnou,boz léčkyboťon7Ne3.svovymohoru.ka,7ptáčzhoubze*rumipemi,4.chráO9svýkřídjehola.líšchý10u*podsetísv méne,ni.seR.Buď11Pamnou,lneketožemně,svobodím12„Vy5.proho,jméžeznáno.chránímho,13o*toprodevzýbuvat,slyším14Vy6.ho,v tísni.“du*buněm15přitísv méne,ni.seR.Buď16Pamnou,
tísv méne,ni.seR.BuďPamnou,Nejchravyššího,Kdo1.pře2v ovášmocnuVšeho,ve3dlíš*kdostí(+)„Jsiútopořek2.niHosnu:di4hoždouBůh,v něfám!“a4čiš*můjtvrz,tísv méne,ni.seR.Buď6Pamnou,boz léčkyboťon7Ne3.svovymohoru.ka,7ptáčzhoubze*rumipemi,4.chráO9svýkřídjehola.líšchý10u*podsetísv méne,ni.seR.Buď11Pamnou,lneketožemně,svobodím12„Vy5.proho,jméžeznáno.chránímho,13o*toprodevzýbuvat,slyším14Vy6.ho,v tísni.“du*buněm15přitísv méne,ni.seR.Buď16Pamnou,
tísv méne,ni.seR.BuďPamnou,Nejchravyššího,Kdo1.pře2v ovášmocnuVšeho,ve3dlíš*kdostí(+)„Jsiútopořek2.niHosnu:di4hoždouBůh,v něfám!“a4čiš*můjtvrz,tísv méne,ni.seR.Buď6Pamnou,boz léčkyboťon7Ne3.svovymohoru.ka,7ptáčzhoubze*rumipemi,4.chráO9svýkřídjehola.líšchý10u*podsetísv méne,ni.seR.Buď11Pamnou,lneketožemně,svobodím12„Vy5.proho,jméžeznáno.chránímho,13o*toprodupřivat,*buv tísněmni.“ho,14slyším6.Vybuvzýdetísv méne,ni.seR.Buď16Pamnou,
tísv méne,ni.seR.BuďPamnou,Nejchravyššího,Kdo1.pře2v ovášmocnuVšeho,ve3dlíš*kdostí(+)„Jsiútopořek2.niHos