OL473

Úterý 14. týdne 1

Žalm 17

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL473 – Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe. – Žalm 17

R. Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe.

1. Slyš, Hospodine, spravedlivou žádost, * všimni si mého nářku, + popřej sluchu mé modlitbě z bezelstných rtů!

R. Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe.

2. Ty sám posuď mou spravedlnost, * tvé oči vidí, co je správné.

3. Jestliže zkoušíš mé srdce, (+) zkoumáš mě v noci, tříbíš mě ohněm, * nenalezneš na mně nepravosti.

R. Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe.

4. Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože, * popřej mi sluchu, slyš mé slovo!

5. Ukaž mi svou zvláštní milost + ty, který zachraňuješ před odpůrci všechny, * kdo se utíkají k tvé pravici.

R. Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe.

6. Opatruj mě jako zřítelnici oka, * do stínu svých perutí mě ukryj.

7. Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, * až procitnu, nasytím se pohledem na tebe.

R. Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe.

Odpověď: Ž 17 (16),15b

Verše: Ž 17 (16)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu