OL473

Úterý 14. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

dipoHosne,R.nu,citprosetím2synatenabe.po2hledemsprane,1.Slyš,3podiHosžádost,lived3vounářhoku, +si4ni*všimmodpřejpochu4slulstnýchzertů!lit4z bedipoHosnu,ne,R.5citprosetím6synatebe.napo6demhlesuďmou2.Ty7posámtvé*očivespra7dlnost,správjené.dí,vi8cosrdce,3.stliJeže9šíšzkouci,v notřízkou(+)9mášnalez*nebíšoh9něm,vosprati.naneš10nemnědipoHosnu,ne,R.11citprosetím12synatebe.napo12demhletoprožek to13lám4.Vobě,že,po*přejvy13šíš,Boslyslovo!mislu14slyšchu,zvláštmimi15kaž5.Usvouzachraty,lost +15ktepůrodciješňu15předusevšech15*kdony,viprak tvéci.ka16dipoHosnu,ne,R.17citprosetím18synatebe.napo18demhlekojazřítruj19pa6.O*stíka,donuni19telcioukryj.svýchpe20rutiuzřímVe7.sprave21dlnospro*cittvou21tvář,seponanu,tím22sybe.tehle22nademdipoHosnu,ne,R.23citprosetím24synatebe.napo24demhle
dipoHosne,R.nu,citprodemnahletebe.syna2posetímsprane,vedHos31.Slyš,diposini*voužávšim3lidost,chuslunářku, +4hopopřejzelstnýchz bertů!litmod4dipoHosnu,ne,R.5citpronatedemhlebe.syna6potímsesuďmou2.Ty7posámtvé*očivespra7dlnost,správjené.dí,vi8cošíšsrdže9stli3.Jezkouv noci,(+)ce,9mášzkoune*něm,natříbíš9ohpravosneti.lezneš10mněnadipoHosnu,ne,R.11citpronatedemhlebe.syna12potímsetoževylámk to13Vo4.probě,přejmi*pošíš,slyBo13že,slovo!chu,slu14slyšzvláštmimi15kaž5.Usvouňuchraješty,kte15lost +zany,kdo*seod15předcivšechpůrprak tvéci.viu16kadipoHosnu,ne,R.17citpronatedemhlebe.syna18potímsetelzřínicipatruj19O6.kojasvýchnustíka,o19*doukryj.rupe20tiuzřímVe7.sprave21dlnosnanu,sycittvoutvář,21*pronadembe.tetímse22hlepodipoHosnu,ne,R.23citpronatedemhlebe.syna24potímse
dipoHosne,R.nu,citprodemnahletebe.syna2posetímsprane,vedHos31.Slyš,diponisi*všimvouližá3dost,slupřejchuhonář4ku, +pozez bertů!lstnýchmod4litdipoHosnu,ne,R.5citpronatedemhlebe.syna6potímsevemouspradlnost,Ty2.sámpo7suďjesprávconé.tvé*oči8dí,vice,(+)srdzkoustliže9Je3.šíšzkouohbíšněm,v no9máštříci,pramněnevosti.*nanelez10nanešdipoHosnu,ne,R.11citpronatedemhlebe.syna12potímsetoževylámk to13Vo4.probě,přejmi*pošíš,slyBo13že,slovo!chu,slu14slyšmilost +5.kažUmi15zvláštsvouješňupředkte15ty,zachrakdo*ny,seodpůr15všechciprak tvéci.viu16kadipoHosnu,ne,R.17citpronatedemhlebe.syna18potímsezříkotel6.paOtruj19jastínu*docinio19ka,ukryj.svýchpe20rutiuzřímVe7.sprave21dlnosnanu,sycittvoutvář,21*pronadembe.tetímse22hlepodipoHosnu,ne,R.23citpronatedemhlebe.syna24potímse
dipoHosne,R.nu,citprodemnahletebe.syna2posetímvoužávedlidost,1.HosSlyš,po3disprane,popřejku, +slunisi4všim*honářzez belstnýchrtů!chu4litmoddipoHosnu,ne,R.5citpronatedemhlebe.syna6potímsevemouspradlnost,Ty2.sámpo7suďjesprávconé.tvé*oči8dí,vice,(+)srdzkoustliže9Je3.šíšzkouohbíšněm,v no9máštříci,pramněnevosti.*nanelez10nanešdipoHosnu,ne,R.11citpronatedemhlebe.syna12potímsevyžešíš,slylámk tobě,13Vo4.toproslochu,slyšvo!že,po*13Bomislupřejty,milost +ktesvouU5.kažmizvlášt15civšechodpůrny,chraňu15zapředješk tvépravici.use16kdo*kadipoHosnu,ne,R.17citpronatedemhlebe.syna18potímseniciteloka,truj19O6.pakozříjaukryj.stínu20do*pesvýchrutiuzřímVe7.sprave21dlnosnanu,sycittvoutvář,21*pronadembe.tetímse22hlepodipoHosnu,ne,R.23citpronatedemhlebe.syna24potímse
dipoHosne,R.nu,citprodemnahletebe.syna2posetímvedspralivouSlyš,1.Hospo3