OL474

Středa 14. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

Hosnás,pospoR.nanečidenství,srjakne,ditvé2lomibe.v tedou4mevujslatete1.Ci5oroumutenapoHosdi5*hrajna,harfě.dese6truntisnovoumuvej2.Zpí7teved7*doseň,(+)strun,slavsáh8dotezvučzete!nost8rojeHosnás,poR.spo9nenačidenství,srjakdine,tvé10lomibe.v tedou12memaříny3.Plá13hapouHospo13*v nicdin,rodů.myš14leúmypo4.Hos15nůvdinaky,trsl15srdhoceky16len*myšjekoleponí.všechpo16naHosnás,poR.spo17nenačidenství,srjakdine,tvé18lomibe.v tedou20meovokodi21po5.Hosnosekdohobdínad21mi,kdomi,bo21jí,*nadmiholost,doufa22v ješevyrvala6.byje23jichdužijimbysmrze23*ati,hlazavaldu.zavot24choHosnás,poR.spo25nenačidenství,srjakdine,tvé26lomibe.v tedou28me
Hosnás,pospoR.nanečidenství,srjakne,ditvé2lomibe.v tedou4mevujslatete1.Ci5oroumutenapoHosdi5*hrajna,harfě.dese6truntisvouseň,Zpí2.vej7temunodotestrun,*veddo8sáhzezvučjerote!slav(+)8nostHosnás,poR.spo9nenačidenství,srjakdine,tvé10lomibe.v tedou12meříHosmapodin,pony13Plá3.halerodů.u*14v nicmyšslmytrpo4.di15Hosúnůvjehokyna15ky,len*myškonapolení.cesrd16všechpoHosnás,poR.spo17nenačidenství,srjakdine,tvé18lomibe.v tedou20mebdíokonadpodi21Hos5.vonojí,nadboho*mi,21sekdomihov jelost,kdodou22mi,faševyrvala6.byje23jichdužijimbysmrze23*ati,hlazavaldu.zavot24choHosnás,poR.spo25nenačidenství,srjakdine,tvé26lomibe.v tedou28me
dipoHosne,tvéspočiR.nanenás,mev tedoube.losr3miství,jakdenHosvujtepodina,route5Ci1.slaohartistrunfě.temuna6hraj*sedevouseň,Zpí2.vej7temunostrun,tedo(+)ved8do*sáhzezvučrote!slavnost8jepodiHosne,tvéspo9R.načinás,nemedouv tebe.losr11miství,jakdenříHosmapodin,pony13Plá3.halerodů.u*14v nicmyšslmytrpo4.di15Hosúnůvjehokyna15ky,len*myškonapolení.cesrd16všechpopodiHosne,tvéspo17R.načinás,nemedouv tebe.losr19miství,jakdenbdínadkopodi21Hos5.voono*nadjí,mi,kdo21mi,hobosemiv jeholost,dou22kdofarvalzevysmrti,byje23a6.dujichševalzachohladu.byjim24a*votžizapodiHosne,tvéspo25R.načinás,nemev tedoube.srlo27mijakdenství,
ne,tvépodimiločineR.sponás,Hosnav temebe.srden3ství,doujakHosvujtepodina,route5Ci1.slaohartistrunfě.temuna6hraj*sedevouseň,Zpí2.vej7temunostrun,tedo(+)ved8do*sáhzezvučrote!slavnost8jepodiHosne,tvéspo9R.načinás,nemedouv tebe.losr11miství,jakdenříHosmapodin,pony13Plá3.halerodů.u*14v nicmyšslmytrpo4.di15Hosúnůvjehokyna15ky,len*myškonapolení.cesrd16všechpone,tvépodimilospoči17R.nenás,Hosnav temebe.densrství,19doujakbdínadkopodi21Hos5.voono*nadjí,mi,kdo21mi,hobosemiv jeholost,dou22kdofarvalzevysmrti,byje23a6.dujichševalzachohladu.byjim24a*votžizane,tvépodimilospoči25R.nenás,Hosnav temebe.denství,27srdoujak
ne,tvépodimiločineR.sponás,Hosnav temebe.srden3ství,doujakHosvujtepodina,route5Ci1.slaohartistrunfě.temuna6hraj*sedevedseň,do*sáhmu2.vejZpíteno7vourojezezvučte!strun,8tedoslavnost(+)ne,tvépodimilospoči9R.nenás,Hosnav temebe.densrství,11doujakříHosmapodin,pony13Plá3.halerodů.u*14v nicmyšnasltrky,podinův15Hos4.myúponapovšechní.kolekyje16myš*lensrdcehone,tvépodimilospoči17R.nenás,Hosnav temebe.densrství,19doujakmi,nadhokdosedino21Hos5.pookobdívov jehofamilost,mi,jí,bonad*dou21kdorvalzevysmrti,byje23a6.dujichševalzachohladu.byjim24a*votžizane,tvépodimilospoči25R.nenás,Hosnav temebe.denství,27srdoujak
ne,tvépodimiločineR.sponás,Hosnav temebe.srden3ství,doujakHosvujtepodina,route5Ci1.slaohartistrunfě.temuna6hraj*sedevedseň,do*sáhtemu7Zpí2.vejvounojeronostzezvučte!do8te(+)slavstrun,ne,tvépodimilospoči9R.nenás,Hosnav temebe.densrství,11doujakříHosmapodin,pony13Plá3.halerodů.u*14v nicmyšnasl