OL474

Středa 14. týdne 1

Žalm 33

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL474 – Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. – Žalm 33

R. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.

1. Citerou oslavujte Hospodina, * hrajte mu na desetistrunné harfě.

2. Zpívejte mu novou píseň, * dovedně sáhněte do strun, (+) slavnostně je rozezvučte!

R. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.

3. Plány pohanů maří Hospodin, * v nic uvádí myšlení národů.

4. Hospodinův úmysl trvá na věky, * myšlenky jeho srdce po všechna pokolení.

R. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.

5. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost,

6. aby jejich duše vyrval ze smrti, * aby jim život zachoval za hladu.

R. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.

Odpověď: Ž 33 (32),22

Verše: Ž 33 (32)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu