OL476

Sobota 14. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

jí,durasesrdR.ZecediHospona.kdodahledipona,slavuj2O1.Hostejméhono,vzývej2jetezirote3sej*hlámela.jedy3hotemu,hrejvej2.Zpí4mu,teovšechpra*vy5tevujvech!je5dihojí,duraseR.Ze6cesrdpodina.Hoskdo6hledajehonos3.Ho7seteze*nem,srdtýmsva7jméjí,dukdoce8rasedipona!dahle8HosHosopožuj9va4.Utemohoci,dinu9jeajeletvář!hodej*hle10státejí,duraseR.Ze11cesrdpodina.Hoskdo11hledaratom5.Po12Abstvožebka,jema,12sluhoba,kuje13no*syJaleho!vyho13vonášjeBůh,po6.Hos14sámdinmiplace*po15zehodnuroztí.je15hojí,duraseR.Ze16cesrdpodina.hlekdo16Hosda
jí,durasesrdR.ZecediHospona.kdodahlena,podivzývujsla2O1.Hoste*hláno,sejteteje2vejhojméhojela.zi3medyrovy*mu,tepraZpí2.vejte4mu,hrejdijehovech!te5vujvšechojí,duraseR.Ze6cesrdpodina.Hoskdo6hledahosvatýmHo3.noste7sejeseranem,7jmésrdceze*Hosdipona!jí,kdo8duhledapoHosdi4.vaUžuj9otemohoci,anu9jejeletvář!hodej*hle10státejí,duraseR.Ze11cesrdpodina.Hoskdo11hledama,jehotom5.stvo12PoraAbJanokužeb12slusy*ka,levoho!ba,je13vyhonášjeBůh,po6.Hos14sámdinmiplace*po15zehodnuroztí.je15hojí,duraseR.Ze16cesrdpodina.hlekdo16Hosda
jí,durasesrdR.ZecediHospona.kdodahlena,podivzývujsla2O1.Hoste*hláno,sejteteje2vejhojméhojela.zi3medyrovy*mu,tepraZpí2.vejte4mu,hrejdijehovech!te5vujvšechojí,duraseR.Ze6cesrdpodina.Hoskdo6hledahosvatýmHo3.noste7sejeseranem,7jmésrdceze*Hosdipona!jí,kdo8duhledanuadihoježujte9U4.vaHospoolejestáhotvář!ci,9modejtehle*jí,duraseR.Ze11cesrdpodina.Hoskdo11hledama,jehotom5.stvo12PoraAbJanokužeb12slusy*ka,levoho!ba,je13vyhoBůh,po*nášce6.poHosdin14sámjehorozjehodnutí.ze15miplají,duraseR.Ze16cesrdpodina.hlekdo16Hosda
jí,durasesrdR.ZecediHospona.kdodahlena,podivzývujsla2O1.Hoste*hláno,sejteteje2vejhojméhojela.zi3medyrovy*mu,tepraZpí2.vejte4mu,hrejdijehovech!te5vujvšechojí,duraseR.Ze6cesrdpodina.Hoskdo6hledahosvatýmHo3.noste7sejeseranem,7jmésrdceze*Hosdipona!jí,kdo8duhledanuadihoježujte9U4.vaHospoolejestáhotvář!ci,9modejtehle*jí,duraseR.Ze11cesrdpodina.Hoskdo11hledama,jehotom5.stvo12PoraAbJanokužeb12slusy*ka,levoho!ba,je13vyhoBůh,po*nášce6.poHosdin14sámjehorozjehodnutí.ze15miplají,duraseR.Ze16cesrdpodina.hlekdo16Hosda
Hoshledapodina.srdceseZeR.jí,kdoraduna,divzývejslavuj2O1.poHostesejtehlá*mejeho2teno,jméjehola.3zidyrovy*mu,tepraZpí2.vejte4mu,hrejdijehovech!te5vujvšechoHoshledapodina.srdce6ZeR.dují,serakdonem,svatýmjméze*srdtenosse7Ho3.hojeHoshledapodina!sera8cejí,kdodunuadihoježujte9U4.vaHospoolejestáhotvář!ci,9modejtehle*Hoshledapodina.srdce11ZeR.dují,serakdohosluma,ježebka,Ab5.Potomstvora12vyvoholeho!Ja13sy*noba,jeku*poBůh,cedinpo14Hos6.jenášsámrozhonujehodtí.mi15zeplaHoshledapodina.srdce16ZeR.dusejí,kdora
Hoshledapodina.srdceseZeR.jí,kdoraduvejna,vzýhotejevujte2O1.slapodiHosjerodyhola.*hlá2sejjméno,ziteme*mu,vytevujpra2.vejZpíte4hrejmu,dihovech!teo5jevšechHoshledapodina.srdce6ZeR.dují,serakdonem,svatýmjméze*srdtenosse7Ho3.hojeHoshledapodina!sera8cejí,kdodunuadihoježujte9U4.vaHospoolejestáhotvář!ci,9modejtehle*Hoshledapodina.srdce11ZeR.dují,serakdohosluma,ježebka,Ab5.Potomstvora12vyvoholeho!Ja13sy*noba,jeku*poBůh,cedinpo14Hos6.jenášsámrozhonujehodtí.mi15zeplaHoshledapodina.srdce16ZeR.dusejí,kdora
Hoshledapodina.srdceseZeR.jí,kdoradutejevzývejno,jméhoteHos2vujsla1.Odina,pojehodyla.teme3hlá*sejrozivy*mu,tepraZpí2.vejte4mu,hrejdijehovech!te5vujvšechoHoshledapodina.srdce6ZeR.dují,serakdonem,svatýmjméze