OL477

Pondělí 15. týdne 1

Středa 29. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

ševázvylaR.Nadušekovyjaptákz ptáčkoky.2léčdinpo1.Kdy3Hosbymi,ne3s nábylrael,Izto*4znávynedinbylby2.kdy5poHosnases ná5*kdyžmi,řiboli,linás6obynás3.za7važikdyž*jejichhlpo7tili,tinám.hněv8provzplálvázvyšelaR.Na9dušekovyja9ptákz ptáčkoky.10léčbylanásda4.Vo11byvalby*přítoza11la,pipřeslilnás,bylse12převalipřelynás5.přes13sebyvody.bou*roz14řepoHosdin,ben15le6.Vebuď*zadalkonásže15vynezubům!řist16jichjevázvyšelaR.Na17dušekovyja17ptákz ptáčkoky.18léčvyše7.Na19šedukoptákváz19jalaléčvyky;z ptáč20*kotrhpřela,8.léč21sekavolní.*a22jsmemyvejménuNa9.šepo23mocjeučipoHosdi23*ktena,zeami.nenil24bevázvyšelaR.Na25dušekovyja25ptákz ptáčkoky.26léč
kojalaptákšeR.Navázvyšeduky.léčz ptáč2vykonedinbylby1.Kdy3poHosIzznárael,mi,3s nátovy*s nánebylmi,Hosby5kdy2.dinpoboořili,*sekdyžna6linásbynás3.za7važikdyž*jejichhlpo7tili,tinám.hněv8provzpláljalakoptákvázšeR.Na9vyšeduky.léčz ptáč10vykotolazapila,4.daVoby11bynáslilpřespřenás,val*by12příbylsevalipřelynás5.přes13sebyvody.bou*roz14ředin,poženásle6.ben15VeHosbuďjichzujebům!dalvy15nekořistza*jalakoptákvázšeR.Na17vyšeduky.léčz ptáč18vykovázvylaše7.Na19šeduléčvyky;kojapták19*z ptáčkotrhpřela,8.léč21sekavolní.*a22jsmemyvejménuNa9.šepo23mocjeučipoHosdi23*ktena,zeami.nenil24bejalakoptákvázšeR.Na25vyšeduky.léčz ptáč26kovy
kojalaptákšeR.Navázvyšeduky.léčz ptáč2vykobyls nánemi,by1.Hos3Kdydinporael,Izto*4znávys nánebylmi,Hosby5kdy2.dinpoboořili,*sekdyžna6lináshlnáspotili,za3.živa7byprovzplálnám.ti*když8hněvjichjejalakoptákvázšeR.Na9vyšeduky.léčz ptáč10vykotolazapila,4.daVoby11bynáslilpřespřenás,val*by12příbylsevalipřelynás5.přes13sebyvody.bou*roz14ředin,poženásle6.ben15VeHosbuďjichzujebům!dalvy15nekořistza*jalakoptákvázšeR.Na17vyšeduky.léčz ptáč18vykovázvylaše7.Na19šeduléčvyky;kojapták19*z ptáčkojsmemyvola*ní.léč8.kase21la,trhpřenuHosjmépodina,šepo23Na9.jemocveazebemi.u24kte*nilčinejalakoptákvázšeR.Na25vyšeduky.léčz ptáč26kovy
kojalaptákšeR.Navázvyšeduky.léčz ptáč2vykobyls nánemi,by1.Hos3Kdydinporael,Izto*4znávys nánebylmi,Hosby5kdy2.dinpoboořili,*sekdyžna6lináshlnáspotili,za3.živa7byprovzplálnám.ti*když8hněvjichjejalakoptákvázšeR.Na9vyšeduky.léčz ptáč10vykotolazapila,4.daVoby11bynáslilpřespřenás,val*by12příbylsevalipřelynás5.přes13sebyvody.bou*roz14ředin,poženásle6.ben15VeHosbuďjichzujebům!dalvy15nekořistza*jalakoptákvázšeR.Na17vyšeduky.léčz ptáč18vykovázvylaše7.Na19šeduléčvyky;kojapták19*z ptáčkojsmemyvola*ní.léč8.kase21la,trhpřenuHosjmépodina,šepo23Na9.jemocveazebemi.u24kte*nilčinejalakoptákvázšeR.Na25vyšeduky.léčz ptáč26kovy
kojalaptákšeR.Navázvyšeduky.léčz ptáč2vykobyls nánemi,by1.Hos3Kdydinporael,Izto*4znávys nánebylmi,Hosby5kdy2.dinpoboořili,*sekdyžna6lináshlnáspotili,za3.živa7byprovzplálnám.ti*když8hněvjichjejalakoptákvázšeR.Na9vyšeduky.léčz ptáč10vykotolazapila,4.daVoby11bynáslilpřespřenás,val*by12příbylseřevorozbou*dy.byse13přes5.násvalylipřenásnedin,ževydallebenbuď15Ve6.poHoszujichbům!ko*za16jeřistjalakoptákvázšeR.Na17vyšeduky.léčz ptáč18vykovázvylaše7.Na19šeduléčvyky;kojapták19*z ptáčkojsmemyvola*ní.léč8.kase21la,trhpřenuHosjmépodina,šepo23Na9.jemocveazebemi.u24kte*nilčinejalakoptákvázšeR.Na25vyšeduky.léčz ptáč26kovy
kovyptákléčz ptáčky.dušeševyNaR.kojavázlatovyznámi,*Izrael,podinHos3Kdy1.bybyls nánes nánebylmi,Hosby5kdy2.dinpoboořili,*sekdyžna6lináshlnáspotili,za3.živa7byprovzplálnám.ti*když8hněvjichjeko