OL478

Úterý 15. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 1. Zapadl jsem do hlubokého bahna * a nemám, oč bych se opřel nohou; / 2. dostal jsem se do hluboké vody * a proud mě zaplavuje. / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 3. Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k tobě * v čas milosti, Bože! / 4. Vyslyš mě ve své veliké lásce, * věrně mi pomoz! / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 5. Já jsem ubohý a plný bolesti, * ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc. / 6. Písní budu slavit Boží jméno, * velebit je budu zpěvem chvály. / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 7. Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; * pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha! / 8. Neboť Hospodin slyší chudáky, * nepohrdá svými vězni. / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 1. Zapadl jsem do hlubokého bahna * a nemám, oč bych se opřel nohou; / 2. dostal jsem se do hluboké vody * a proud mě zaplavuje. / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 3. Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k tobě * v čas milosti, Bože! / 4. Vyslyš mě ve své veliké lásce, * věrně mi pomoz! / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 5. Já jsem ubohý a plný bolesti, * ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc. / 6. Písní budu slavit Boží jméno, * velebit je budu zpěvem chvály. / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 7. Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; * pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha! / 8. Neboť Hospodin slyší chudáky, * nepohrdá svými vězni. / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 1. Zapadl jsem do hlubokého bahna * a nemám, oč bych se opřel nohou; / 2. dostal jsem se do hluboké vody * a proud mě zaplavuje. / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 3. Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k tobě * v čas milosti, Bože! / 4. Vyslyš mě ve své veliké lásce, * věrně mi pomoz! / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 5. Já jsem ubohý a plný bolesti, * ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc. / 6. Písní budu slavit Boží jméno, * velebit je budu zpěvem chvály. / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 7. Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; * pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha! / 8. Neboť Hospodin slyší chudáky, * nepohrdá svými vězni. / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 1. Zapadl jsem do hlubokého bahna * a nemám, oč bych se opřel nohou; / 2. dostal jsem se do hluboké vody * a proud mě zaplavuje. / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 3. Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k tobě * v čas milosti, Bože! / 4. Vyslyš mě ve své veliké lásce, * věrně mi pomoz! / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 5. Já jsem ubohý a plný bolesti, * ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc. / 6. Písní budu slavit Boží jméno, * velebit je budu zpěvem chvály. / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 7. Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; * pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha! / 8. Neboť Hospodin slyší chudáky, * nepohrdá svými vězni. / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 1. Zapadl jsem do hlubokého bahna * a nemám, oč bych se opřel nohou; / 2. dostal jsem se do hluboké vody * a proud mě zaplavuje. / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 3. Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k tobě * v čas milosti, Bože! / 4. Vyslyš mě ve své veliké lásce, * věrně mi pomoz! / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 5. Já jsem ubohý a plný bolesti, * ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc. / 6. Písní budu slavit Boží jméno, * velebit je budu zpěvem chvály. / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. / 7. Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; * pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha! / 8. Neboť Hospodin slyší chudáky, * nepohrdá svými vězni. / R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci.