OL478

Úterý 15. týdne 1

Žalm 69

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL478 – Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. – Žalm 69

R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci.

1. Zapadl jsem do hlubokého bahna * a nemám, oč bych se opřel nohou;

2. dostal jsem se do hluboké vody * a proud mě zaplavuje.

R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci.

3. Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k tobě * v čas milosti, Bože!

4. Vyslyš mě ve své veliké lásce, * věrně mi pomoz!

R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci.

5. Já jsem ubohý a plný bolesti, * ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc.

6. Písní budu slavit Boží jméno, * velebit je budu zpěvem chvály.

R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci.

7. Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; * pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha!

8. Neboť Hospodin slyší chudáky, * nepohrdá svými vězni.

R. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci.

Odpověď: Srov. Ž 69 (68),33

Verše: Ž 69 (68)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu