OL479

Středa 15. týdne 1

Žalm 103

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL479 – Hospodin je milosrdný a milostivý. – Žalm 103

R. Hospodin je milosrdný a milostivý.

1. Veleb, má duše, Hospodina, * vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!

2. Veleb, má duše, Hospodina * a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!

R. Hospodin je milosrdný a milostivý.

3. On odpouští všechny tvé viny, * on léčí všechny tvé neduhy.

4. On vykupuje tvůj život ze záhuby, * on tě věnčí láskou a slitováním.

R. Hospodin je milosrdný a milostivý.

5. Hospodin koná spravedlivé skutky, * zjednává právo všem utlačeným.

6. Oznámil své plány Mojžíšovi, * izraelským synům své skutky.

R. Hospodin je milosrdný a milostivý.

Odpověď: Ž 103 (102),8a

Verše: Ž 103 (102)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu