OL48

Šestý den v oktávu Narození Páně (30. prosince)

Žalm 96

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL48 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. – Žalm 96

R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.

1. Vzdejte Hospodinu, rodiny národů, * vzdejte Hospodinu slávu a moc, * vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména.

R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.

2. Přineste oběť a vstupte do jeho nádvoří: * v posvátném rouchu se klaňte Hospodinu! * Třeste se před ním, všechny země!

R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.

3. Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje. * Upevnil svět, aby nekolísal: * národy řídí podle práva.

R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.

Odpověď: Ž 96 (95),3

Verše: Ž 96 (95)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu