OL48

Šestý den v oktávu Narození Páně (30. prosince)

ZvětšitZmenšitResetovat

všezimemiR.VytepravujpoHosdidyroovech.di2výchnodinu,te1.Vzdej3poHos*dů,vzdejrotediro3nyvuaslámoc,Hospo4nudinudisláHos5te*vzdejpojméhona.vu,hod5jenouzivšememiR.Vy6tevujpraHospodi6dyroovech.di7novýchběťo2.Při8nestejedohovstupa8te*v posvát8ří:dvoteklaňserouném9chutese*TřespoHos9nu!dizemě!ním,před10nyvšechzivšememiR.Vy11tevujpraHospodi11dyroovech.di12novýchzime3.Hlá13sejtepoHosdinhapo13ny:svět,nilpevlukra13*Uje.*sal:robya14konepráleva.dyří15podzivšememiR.Vy16tevujpraHospodi16dyroovech.di17výchno
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodiporonu,diny1.teVzdejHos3dipodiponurodů,3teHos*vzdejpoteHosdivua4slávzdej*moc,jméjehona.slávu,5nuhodnouromidypraVyR.vuj6všezimetedivýchvech.Hoso7diponoaběťvstupte8nes2.Přiodvohoří:dote8jeklaňtesev po*svátném9rouchutese*TřespoHos9nu!dizemě!ním,před10nyvšechromidypraVyR.vuj11všezimetedivýchvech.Hoso12diponohapony:3.sejHláte13zimeUpevje.nil*po13Hosludinkra*kosal:roasvět,14nebypráleva.dyří15podromidypraVyR.vuj16všezimetedivech.výchHoso17nodipo
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodiporonu,diny1.teVzdejHos3dipodiponurodů,3teHos*vzdejpoteHosdivua4slávzdej*moc,jméjehona.slávu,5nuhodnouromidypraVyR.vuj6všezimetedivýchvech.Hoso7diponovstupate2.nesPřite8běťosvátnémv po*roujeho8dodvoří:*nu!Třespoditeklaň9chuseHostezenymě!sepřed10všechním,romidypraVyR.vuj11všezimetedivýchvech.Hoso12diponohapony:3.sejHláte13zimeUpevje.nil*po13Hosludinkra*kosal:roasvět,14nebypráleva.dyří15podromidypraVyR.vuj16všezimetedivech.výchHoso17nodipo
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodiporonu,diny1.teVzdejHos3dipodiponurodů,3teHos*vzdejpoteHosdivua4slávzdej*moc,jméjehona.slávu,5nuhodnouromidypraVyR.vuj6všezimetedivýchvech.Hoso7diponovstupate2.nesPřite8běťosvátnémv po*roujeho8dodvoří:*nu!Třespoditeklaň9chuseHostezenymě!sepřed10všechním,romidypraVyR.vuj11všezimetedivýchvech.Hoso12diponony:pohaHossejte13Hlá3.zimesvět,nilpevabydinkra13poU*luje.leprápodva.sal:*14nekodyříroromidypraVyR.vuj16všezimetedivech.výchHoso17nodipo
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodiponyrodidů,roteHos3Vzdej1.dinu,poamoc,slá*vuvzdejteteHos4vzdej*dinupohohodnoujejména.di5Hospovu,nusláromidypraVyR.vuj6všezimetedivýchvech.Hoso7diponojetedoří:hodvoteo8Při2.nesavstupběťseHostepodinu!svátném9v po*churouklaňnyzemě!všechte*se10Třesním,předromidypraVyR.vuj11všezimetedivýchvech.Hoso12diponony:pohaHossejte13Hlá3.zimesvět,nilpevabydinkra13poU*luje.leprápodva.sal:*14nekodyříroromidypraVyR.vuj16všezimetedivech.výchHoso17nodipo
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodiponyrodidů,roteHos3Vzdej1.dinu,po*moc,vzdejvuateHosteHospo4vzdej*nusládihojménoujena.nu5podivu,hodsláromidypraVyR.vuj6všezimetedivýchvech.Hoso7diponodovstuptehojenesteo8Při2.aběťklaňtechusedvoří:v po*8némrousvátnyzením,všechmě!dinu!Třes*9HosposepředteromidypraVyR.vuj11všezimetedivýchvech.Hoso12diponony:pohaHossejte13Hlá3.zimesvět,nilpevabydinkra13poU*luje.leprápodva.sal:*14nekodyříroromidypraVyR.vuj16všezimetedivech.výchHoso17nodipo
nodiopoHosvýchdivech.vujtemeziVyR.pravšerodyminyditerodů,vzdej*Hospo3Vzdej1.tenu,roditeHosmoc,vzdej*poadi4Hosposlánuvuhojméjenouna.nuslá5dihodvu,romidypraVyR.vuj6všezimetedivýchvech.Hoso7diponodovstupte