OL480

Čtvrtek 15. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

tumapajeR.Hosdinposmloujisvovu.věčnadipona,slavuj3O1.Hostejméhono,vzývej3jetezirote4sej*hlámela.jedy4hovy,diktema2.tuj5Panatezrahočiu5nil,je*najekyhoúst.kya6sudrozvěčjetuR.Hospo7mapadinsmlouvu.8svojinavěčnatu9ma3.Pajena*vu,slib,jisvo9smlounovilktesta10ukoleponí,tipro10sícroukte4.na11smlouvu,mem,rasjed11s AbnalhuIkovi.pří12svou*nasavěčjetuR.Hospo13mapadinsmlouvu.14svojinažilmnosvůj5.Nad15rozrušívětmurod15a*daltivprohokům.nežlu16ježece,nejim17til6.Zvrásrdhojerod,vi17lilina*že18jedlstiky.žebs je18sluhomatujepa19podinHosR.smloujisvovu.věč19nažíMojše,po21dy7.Tehslal*Áka,hosvé21žebsluvovysilil.jena,22hožnizimili23la8.mea*zravyhoje23dizemi.v Cháky24mověčjetuR.Hospo25mapadinsmlouvu.26jinasvo
tuvěčjeR.Hospomapadinsmlouvu.2svojinana,podivzývujsla3O1.Hoste*hláno,sejteteje3vejhojméhojela.zi4medyrovy,diktema2.tuj5Panatezrahočiu5nil,je*najekyhoúst.kya6sudrozvěčjetuR.Hospo7mapadinsmlouvu.8svojinanasvojima3.tu9Pavěčjekteuvu,smlouslib,*na9posícletikoní,no10stavilprosjedrounalsmlou4.na11ktevu,*svounas Ab11mem,rakovi.sapří12IhuvěčjetuR.Hospo13mapadinsmlouvu.14svojinažilmnosvůj5.Nad15rozrušídalmuvětrod15a*tivhoprokům.lu16jenežženevitiljim17Zvrá6.ce,srdrod,že*lstili17hoježebhosluky.najed18s jelivěčjetuR.Hospo19mapadinsmlouvu.20svojinažíMojše,po21dy7.Tehslal*Áka,hosvé21žebsluvovysilil.jena,22hožnizimili23la8.mea*zravyhoje23dizemi.v Cháky24mověčjetuR.Hospo25mapadinsmlouvu.26jinasvo
tuvěčjeR.Hospomapadinsmlouvu.2svojinana,podivzývujsla3O1.Hoste*hláno,sejteteje3vejhojméhojela.zi4medyrovy,diktema2.tuj5Panatezrahočiu5nil,je*najekyhoúst.kya6sudrozvěčjetuR.Hospo7mapadinsmlouvu.8svojinanasvojima3.tu9Pavěčjekteuvu,smlouslib,*na9posícletikoní,no10stavilprosjedrounalsmlou4.na11ktevu,*svounas Ab11mem,rakovi.sapří12IhuvěčjetuR.Hospo13mapadinsmlouvu.14svojinažilmnosvůj5.Nad15rozrušídalmuvětrod15a*tivhoprokům.lu16jenežženevitiljim17Zvrá6.ce,srdrod,že*lstili17hoježebhosluky.najed18s jelivěčjetuR.Hospo19mapadinsmlouvu.20svojinažíMojše,po21dy7.Tehslal*Áka,hosvé21žebsluvovysilil.jena,22hožhomijedivylalime238.nizizemomi.a*zra24v ChákyvěčjetuR.Hospo25mapadinsmlouvu.26jinasvo
tuvěčjeR.Hospomapadinsmlouvu.2svojinana,podivzývujsla3O1.Hoste*hláno,sejteteje3vejhojméhojela.zi4medyrouvy,ktečinil,matujte5Pa2.dinasudkyrozúst.jehoho6na*jekyazravěčjetuR.Hospo7mapadinsmlouvu.8svojinanasvojima3.tu9Pavěčjekteuvu,smlouslib,*na9posícletikoní,no10stavilprosjedrounalsmlou4.na11ktevu,*svounas Ab11mem,rakovi.sapří12IhuvěčjetuR.Hospo13mapadinsmlouvu.14svojinažilmnosvůj5.Nad15rozrušídalmuvětrod15a*tivhoprokům.lu16jenežženevitiljim17Zvrá6.ce,srdrod,že*lstili17hoježebhosluky.najed18s jelivěčjetuR.Hospo19mapadinsmlouvu.20svojinaše,žísvéhody7.po21TehMojslalsivyjehožvolil.žebka,21sluÁna,*homijedivylalime238.nizizemomi.a*zra24v ChákyvěčjetuR.Hospo25mapadinsmlouvu.26jinasvo
svojismlounavu.podinpaHosR.mavěčtujetejevzývej