OL480

Čtvrtek 15. týdne 1

Žalm 105

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL480 – Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. – Žalm 105

R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu.

1. Oslavujte Hospodina, vzývejte jeho jméno, * hlásejte mezi národy jeho díla.

2. Pamatujte na divy, které učinil, * na jeho zázraky a rozsudky jeho úst.

R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu.

3. Pamatuje věčně na svoji smlouvu, * na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení,

4. na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem, * na svou přísahu Izákovi.

R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu.

5. Nadmíru rozmnožil svůj národ * a dal mu větší sílu než jeho protivníkům.

6. Zvrátil jim srdce, že nenáviděli jeho národ, * že lstivě jednali s jeho služebníky.

R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu.

7. Tehdy poslal Mojžíše, svého služebníka, * Áróna, jehož si vyvolil.

8. Dělali mezi nimi jeho divy * a zázraky v Chámově zemi.

R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu.

Odpověď: Ž 105 (104),8a

Verše: Ž 105 (104)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu