OL480

Čtvrtek 15. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 1. Oslavujte Hospodina, vzývejte jeho jméno, * hlásejte mezi národy jeho díla. / 2. Pamatujte na divy, které učinil, * na jeho zázraky a rozsudky jeho úst. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 3. Pamatuje věčně na svoji smlouvu, * na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení, / 4. na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem, * na svou přísahu Izákovi. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 5. Nadmíru rozmnožil svůj národ * a dal mu větší sílu než jeho protivníkům. / 6. Zvrátil jim srdce, že nenáviděli jeho národ, * že lstivě jednali s jeho služebníky. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 7. Tehdy poslal Mojžíše, svého služebníka, * Áróna, jehož si vyvolil. / 8. Dělali mezi nimi jeho divy * a zázraky v Chámově zemi. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 1. Oslavujte Hospodina, vzývejte jeho jméno, * hlásejte mezi národy jeho díla. / 2. Pamatujte na divy, které učinil, * na jeho zázraky a rozsudky jeho úst. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 3. Pamatuje věčně na svoji smlouvu, * na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení, / 4. na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem, * na svou přísahu Izákovi. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 5. Nadmíru rozmnožil svůj národ * a dal mu větší sílu než jeho protivníkům. / 6. Zvrátil jim srdce, že nenáviděli jeho národ, * že lstivě jednali s jeho služebníky. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 7. Tehdy poslal Mojžíše, svého služebníka, * Áróna, jehož si vyvolil. / 8. Dělali mezi nimi jeho divy * a zázraky v Chámově zemi. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 1. Oslavujte Hospodina, vzývejte jeho jméno, * hlásejte mezi národy jeho díla. / 2. Pamatujte na divy, které učinil, * na jeho zázraky a rozsudky jeho úst. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 3. Pamatuje věčně na svoji smlouvu, * na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení, / 4. na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem, * na svou přísahu Izákovi. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 5. Nadmíru rozmnožil svůj národ * a dal mu větší sílu než jeho protivníkům. / 6. Zvrátil jim srdce, že nenáviděli jeho národ, * že lstivě jednali s jeho služebníky. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 7. Tehdy poslal Mojžíše, svého služebníka, * Áróna, jehož si vyvolil. / 8. Dělali mezi nimi jeho divy * a zázraky v Chámově zemi. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 1. Oslavujte Hospodina, vzývejte jeho jméno, * hlásejte mezi národy jeho díla. / 2. Pamatujte na divy, které učinil, * na jeho zázraky a rozsudky jeho úst. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 3. Pamatuje věčně na svoji smlouvu, * na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení, / 4. na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem, * na svou přísahu Izákovi. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 5. Nadmíru rozmnožil svůj národ * a dal mu větší sílu než jeho protivníkům. / 6. Zvrátil jim srdce, že nenáviděli jeho národ, * že lstivě jednali s jeho služebníky. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 7. Tehdy poslal Mojžíše, svého služebníka, * Áróna, jehož si vyvolil. / 8. Dělali mezi nimi jeho divy * a zázraky v Chámově zemi. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 1. Oslavujte Hospodina, vzývejte jeho jméno, * hlásejte mezi národy jeho díla. / 2. Pamatujte na divy, které učinil, * na jeho zázraky a rozsudky jeho úst. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 3. Pamatuje věčně na svoji smlouvu, * na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení, / 4. na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem, * na svou přísahu Izákovi. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 5. Nadmíru rozmnožil svůj národ * a dal mu větší sílu než jeho protivníkům. / 6. Zvrátil jim srdce, že nenáviděli jeho národ, * že lstivě jednali s jeho služebníky. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 7. Tehdy poslal Mojžíše, svého služebníka, * Áróna, jehož si vyvolil. / 8. Dělali mezi nimi jeho divy * a zázraky v Chámově zemi. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu.