OL483

Pondělí 16. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

vat,zpíchci3R.Hosnudipoševznemi3ný.boťneveljedipo1.Chci2vatHoszpíveljeminenu,2boťjezdiševzne2*koný,modoře.svrce3hlla,din4po2.Hosjeji, +stalojejvu4*Onsou.jemouse4spáhochváBůh,můj5aotce,Bůhlím, +ho5vuslaji.a5ohovat,zpíchci3R.Hos6nudipoševznemi3ný.boťne6veljedihrnapo3.Hos7jedin*jehove7ce,válpoHosdin.nojmé8jevozyraó4.Fa9vynosvrskohlaje9vojhokvětjedomo9*ře,topopenreho10bylmovémři.kov Rá10sovat,zpíchci3R.Hos11nudipoševznemi3ný.boťne11veljekryly,přibi5.Hlu12jenydoproti*zří13selikomen.tipas13japodiHosTvápra146.ce,vimocjesvouau14ne,zukaHospravice,lu,14tvá*přátenele.dipo15drne,vat,zpíchci3R.Hos16nudipoševznemi3ný.boťne16velje
vat,zpíchci3R.Hosnudipoševznemi3ný.boťneveljenu,dineChci1.zpí2poHosvatný,ko*ševznejeboť2miveldohlře.moijezd3svrcela,jej2.poHosdin4jesestalmouo4ji, +vumůjBůh,aspásou.4je*OnBůhhoho5lím, +chváslavuhooji.ce,ot5avat,zpíchci3R.Hos6nudipoševznemi3ný.boťne6veljenavediválce,dinpo7Hos3.hrjeHosjedin.poho*je8jménoazyje4.raóFano9vovydohlře,mohovoj9svrskopobyltokvětje10*rehomovémři.penv Rá10sokovat,zpíchci3R.Hos11nudipoševznemi3ný.boťne11veljezří*ly,krytiHlu5.biny12jepřikotijamen.sedo13lipasprone,podiupraTvá6.14viHosce,amoclu,zu14kasvoujepodiHostvápra15*ce,vitepřále.drne,15nevat,zpíchci3R.Hos16nudipoševznemi3ný.boťne16velje
vat,zpíchci3R.Hosnudipoševznemi3ný.boťneveljenu,dineChci1.zpí2poHosvatný,ko*ševznejeboť2miveldohlře.moijezd3svrcela,din4po2.Hosjeseji, +stalmouo4jejvumůjBůh,aspásou.4je*Onhoothochvá5lím, +Bůhslavuoji.ce,a5hovat,zpíchci3R.Hos6nudipoševznemi3ný.boťne6veljenavediválce,dinpo7Hos3.hrjeHosjedin.poho*je8jménoazyje4.raóFano9vovydohlře,mohovoj9svrskopobyltokvětje10*rehomovémři.penv Rá10sokovat,zpíchci3R.Hos11nudipoševznemi3ný.boťne11veljezří*ly,krytiHlu5.biny12jepřikotijamen.sedo13lipasprone,udikaTvá6.pravice,14Hospolu,tvá*pravisvouzujea14mocnedrpřátele.Hospo15ce,ne,diboťvat,ne33jeHosR.po16chcizpídinušený.vel16vznemi
vat,zpíchci3R.Hosnudipoševznemi3ný.boťneveljenu,dineChci1.zpí2poHosvatný,ko*ševznejeboť2miveldohlře.moijezd3svrcejejola,podin4Hos2.jesou.Onspámou*jeji, +4vusestalBůhchválím, +Bůh,a5můjhoohovuslaji.otce,5hoaboťvat,ne33jeHosR.po6chcizpídinušený.vel6vzneminavediválce,dinpo7Hos3.hrjeHosjedin.poho*je8jménojehoavojraóno9Fa4.vozyvyhokvětje*resvrhl9skoře,modovémmokosoři.po10bylv Rápentoboťvat,ne33jeHosR.po11chcizpídinušený.vel11vznemizří*ly,krytiHlu5.biny12jepřikotijamen.sedo13lipasprone,udikaTvá6.pravice,14Hospolu,tvá*pravisvouzujea14mocnedrpřátele.Hospo15ce,ne,diboťvat,ne33jeHosR.po16chcizpídinušený.vel16vznemi
mivznejevel33šený.diponuchciHosR.neboťzpívat,jeneboťmivelzpívatHos2Chci1.dinu,pohldocesvrmoře.*ný,ko2vznešejezdivujejoji, +staldinje4Hos2.pola,Bůh,ahochváspá4semousou.jemůjOn*hooaslavuji.5lím, +Bůhotce,homivznejevel33šený.podinuchci6HosR.neboťvat,zpínavediválce,dinpo7Hos3.hrjeHosjedin.poho*je8jménojehoavojraóno9Fa4.vozyvyhokvětje*resvrhl9skoře,modovémmokosoři.po10bylv Rápentomivznejevel33šený.podinuchci11HosR.neboťvat,zpílitizří*sebinyly,12Hlu5.kryjepřikojamen.pro13dotipasne,udikaTvá6.pravice,14Hospolu,tvá*pravisvouzujea14mocnedrpřátele.Hospo15ce,ne,diboťvat,ne33jeHosR.po16chcizpídinušený.vel16vznemi
mivznejevel33šený.diponuchciHosR.neboťzpívat,jeneboťmivelzpívatHos2Chci1.dinu,pohldocesvrmoře.*ný,ko2vznešejezdivujejoji, +staldinje4Hos2.pola,Bůh,ahochváspá4semousou.jemůjOn*hooaslavuji.5lím, +Bůhotce,homivznejevel33šený.podinuchci6HosR.neboťvat,zpínavediválce,dinpo7Hos3.hrjeHosjedin.poho*je8jménojehoavojraóno9Fa4.vozyvyhokvětje*resvrhl9skoře,modovémmokosoři.po10bylv Rápentomivznejevel33šený.podinuchci11HosR.neboťvat,zpí*ly,zříkryliti5.biHluny12přijekojamen.dopro13setipasne,udikaTvá6.pravice,14Hospolu,tvá*pravisvouzujea14mocnedrpřátele.Hospo15ce,ne,dimivznejevel33šený.podinuchci16HosR.neboťzpívat,
mivznejevel33šený.diponuchciHosR.neboťzpívat,jeneboťmivelzpívatHos2Chci1.dinu,pohldoce