OL484

Úterý 16. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený. / 1. Dechem tvých nozder se nakupily vody, * jako hráz se vztyčily proudící vlny, / 2. příboje ztuhly uprostřed moře. * Nepřítel řekl: „Budu pronásledovat a dostihnu; / 3. rozdělím kořist, naplní se jí má touha: * vytasím svůj meč, má ruka je zahubí!“ / R. Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený. / 4. Tu zavál tvůj hněv, a přikrylo je moře; * potopili se jak olovo v bouřných vodách. / 5. Vztáhl jsi svou pravici, * a pohltila je země. / R. Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený. / 6. Přivedeš a zasadíš svůj lid na hoře, na svém vlastnictví, * na místě, kde si, Hospodine, buduješ své sídlo, / 7. ve svatyni, Pane, kterou vystavěly tvé ruce. * Hospodin bude kralovat na věky a navždy. / R. Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený. R. Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený. / 1. Dechem tvých nozder se nakupily vody, * jako hráz se vztyčily proudící vlny, / 2. příboje ztuhly uprostřed moře. * Nepřítel řekl: „Budu pronásledovat a dostihnu; / 3. rozdělím kořist, naplní se jí má touha: * vytasím svůj meč, má ruka je zahubí!“ / R. Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený. / 4. Tu zavál tvůj hněv, a přikrylo je moře; * potopili se jak olovo v bouřných vodách. / 5. Vztáhl jsi svou pravici, * a pohltila je země. / R. Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený. / 6. Přivedeš a zasadíš svůj lid na hoře, na svém vlastnictví, * na místě, kde si, Hospodine, buduješ své sídlo, / 7. ve svatyni, Pane, kterou vystavěly tvé ruce. * Hospodin bude kralovat na věky a navždy. / R. Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený. R. Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený. / 1. Dechem tvých nozder se nakupily vody, * jako hráz se vztyčily proudící vlny, / 2. příboje ztuhly uprostřed moře. * Nepřítel řekl: „Budu pronásledovat a dostihnu; / 3. rozdělím kořist, naplní se jí má touha: * vytasím svůj meč, má ruka je zahubí!“ / R. Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený. / 4. Tu zavál tvůj hněv, a přikrylo je moře; * potopili se jak olovo v bouřných vodách. / 5. Vztáhl jsi svou pravici, * a pohltila je země. / R. Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený. / 6. Přivedeš a zasadíš svůj lid na hoře, na svém vlastnictví, * na místě, kde si, Hospodine, buduješ své sídlo, / 7. ve svatyni, Pane, kterou vystavěly tvé ruce. * Hospodin bude kralovat na věky a navždy. / R. Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený. R. Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený. / 1. Dechem tvých nozder se nakupily vody, * jako hráz se vztyčily proudící vlny, / 2. příboje ztuhly uprostřed moře. * Nepřítel řekl: „Budu pronásledovat a dostihnu; / 3. rozdělím kořist, naplní se jí má touha: * vytasím svůj meč, má ruka je zahubí!“ / R. Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený. / 4. Tu zavál tvůj hněv, a přikrylo je moře; * potopili se jak olovo v bouřných vodách. / 5. Vztáhl jsi svou pravici, * a pohltila je země. / R. Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený. / 6. Přivedeš a zasadíš svůj lid na hoře, na svém vlastnictví, * na místě, kde si, Hospodine, buduješ své sídlo, / 7. ve svatyni, Pane, kterou vystavěly tvé ruce. * Hospodin bude kralovat na věky a navždy. / R. Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený. R. Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený. / 1. Dechem tvých nozder se nakupily vody, * jako hráz se vztyčily proudící vlny, / 2. příboje ztuhly uprostřed moře. * Nepřítel řekl: „Budu pronásledovat a dostihnu; / 3. rozdělím kořist, naplní se jí má touha: * vytasím svůj meč, má ruka je zahubí!“ / R. Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený. / 4. Tu zavál tvůj hněv, a přikrylo je moře; * potopili se jak olovo v bouřných vodách. / 5. Vztáhl jsi svou pravici, * a pohltila je země. / R. Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený. / 6. Přivedeš a zasadíš svůj lid na hoře, na svém vlastnictví, * na místě, kde si, Hospodine, buduješ své sídlo, / 7. ve svatyni, Pane, kterou vystavěly tvé ruce. * Hospodin bude kralovat na věky a navždy. / R. Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený. R. Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený. / 1. Dechem tvých nozder se nakupily vody, * jako hráz se vztyčily proudící vlny, / 2. příboje ztuhly uprostřed moře. * Nepřítel řekl: „Budu pronásledovat a dostihnu; / 3. rozdělím kořist, naplní se jí má touha: * vytasím svůj meč, má ruka je zahubí!“ / R. Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený. / 4. Tu zavál tvůj hněv, a přikrylo je moře; * potopili se jak olovo v bouřných vodách. / 5. Vztáhl jsi svou pravici, * a pohltila je země. / R. Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený. / 6. Přivedeš a zasadíš svůj lid na hoře, na svém vlastnictví, * na místě, kde si, Hospodine, buduješ své sídlo, / 7. ve svatyni, Pane, kterou vystavěly tvé ruce. * Hospodin bude kralovat na věky a navždy. / R. Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený.