OL484

Úterý 16. týdne 1

Ex 15

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL484 – Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený. – Ex 15

R. Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený.

1. Dechem tvých nozder se nakupily vody, * jako hráz se vztyčily proudící vlny,

2. příboje ztuhly uprostřed moře. * Nepřítel řekl: (+) „Budu pronásledovat a dostihnu;

3. rozdělím kořist, naplní se jí má touha: * vytasím svůj meč, má ruka je zahubí!“

R. Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený.

4. Tu zavál tvůj hněv, a přikrylo je moře; * potopili se jak olovo v bouřných vodách.

5. Vztáhl jsi svou pravici, * a pohltila je země.

R. Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený.

6. Přivedeš a zasadíš svůj lid na hoře, na svém vlastnictví, * na místě, kde si, Hospodine, buduješ své sídlo,

7. ve svatyni, Pane, kterou vystavěly tvé ruce. * Hospodin bude kralovat na věky a navždy.

R. Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený.

Odpověď: Ex 15,1a

Verše: Ex 15

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu