OL484

Úterý 16. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

vat,zpíchci3R.Hosnudipoševznemi3ný.boťneveljezdersechem1.De2notvýchvolydy,kuna2pičivztylyhráz3ko*jasevlny,prou3uprolystředbo2.pří4ztuhjetelpřímo4*Neře.prokl:ředu5„Butihdosanu;dosle5vatnařist,pllím63.rozkotouha:se6meč,ta*vy7svůjsímhuzabí!“ru7jekavat,zpíchci3R.Hos8nudipoševznemi3ný.boťne8veljeahněv,4.Tu9váltvůjzamojeře;krypři9lojakseopi10to*polivonýchdách.volo10v bouřviprasvouci,Vztáhl115.jsizejemě.a*po12lahltivat,zpíchci3R.Hos13nudipoševznemi3ný.boťne13veljesazadíšdeš14ve6.Přianaře,svémsvůjlid14honakdetě,mísnicvlast14*natví,ne,buHossi,di15posídlo,ješdu15svéktene,rou7.svavety16Pani,rutvéce.vysta16lylokravat*poHosdin17debunaavždy.na17kyvat,zpíchci3R.Hos18nudipoševznemi3ný.boťne18velje
vat,zpíchci3R.Hosnudipoševznemi3ný.boťneveljesezdernaDe1.chemtvých2no*kody,jahrázpi2kulyvovlny,vztyči3seproulyuprolystředbo2.pří4ztuhjekl:„BuředuNe*moře.tel4přídosvatatihnu;5prodoslenaplselím6roz3.řist,kosímsvůjta*touvy6ha:zajehubí!“meč,7karuvat,zpíchci3R.Hos8nudipoševznemi3ný.boťne8veljepřiakryTu4.za9válhněv,tvůjlipitosemoje9lopo*ře;nýchvov bouřdách.o10jakvoloavici,po*hlVztá5.hljsi11prasvouzemě.lati12jevat,zpíchci3R.Hos13nudipoševznemi3ný.boťne13veljesvůjsadíšlidvedeš14Při6.zaavlastsvémnictví,naho14naře,poHosdi*mísnatě,15si,kdesídsvélo,ne,bu15ješduktene,rou7.svavety16Pani,rutvéce.vysta16lylokravat*poHosdin17debunaavždy.na17kyvat,zpíchci3R.Hos18nudipoševznemi3ný.boťne18velje
boťnevat,33jedipoR.Hoschcizpínušený.velvznemisezdernaDe1.chemtvých2no*kody,jahrázpi2kulyvovlny,vztyči3seproulymouprostředře.jebo4pří2.lyztuhdu„Bupro*příNetel5kl:ředosanu;tihsle5vatdoplna3.rozlím6řist,ko*taha:vysím6setoujezakahubí!“meč,7svůjruvat,zpíchci3R.Hos8nudipoševznemi3ný.boťne8veljepřiakryTu4.za9válhněv,tvůjlipitosemoje9lopo*ře;nýchvov bouřdách.o10jakvoloavici,po*hlVztá5.hljsi11prasvouzemě.lati12jevat,zpíchci3R.Hos13nudipoševznemi3ný.boťne13veljesvůjsadíšlidvedeš14Při6.zaavlastsvémnictví,naho14naře,poHosdi*mísnatě,15si,kdesídsvélo,ne,bu15ješdurouvysktetasvaty16ve7.Pane,ni,bupodindelytvé*16ce.Hosrunaakyvždy.lovat17kranaboťvat,ne33jeHosR.po18chcizpídinušený.vel18vznemi
boťnevat,33jedipoR.Hoschcizpínušený.velvzneminasekuchemtvých2De1.zdernohrázseko*lyvoja2pidy,vlny,či3vztyproulymouprostředře.jebo4pří2.lyztuhdu„Bupro*příNetel5kl:ředosanu;tihsle5vatdonaplselím6roz3.řist,kotasím*vytou6ha:jezakahubí!“meč,7svůjruvat,zpíchci3R.Hos8nudipoševznemi3ný.boťne8veljepřiakryTu4.za9válhněv,tvůjpilito*jemopo9loře;nýchvov bouřdách.jako10sevoloavici,po*hlVztá5.hljsi11prasvouzemě.lati12jevat,zpíchci3R.Hos13nudipoševznemi3ný.boťne13veljesvůjliddíšnavedeš14Při6.zasaa*nanictví,místě,ře,14hosvémvlastnaješsvébudusídlo,Hospokdesi,ne,di15vyskteroutani,ve7.svatyne,Pa16budinpoderutvé16lyHos*ce.naakyvždy.lovat17kranaboťvat,ne33jeHosR.po18chcizpídinušený.vel18vznemi
mivznejevel33šený.diponuchciHosR.neboťzpívat,pilykuvody,tvýchno2De1.chemsenazderprouvlny,hrázse3ja*kočilyvztyře.Ne*středmopřítelje4ztuhpří2.bouprolyvatasledodostihnu;„Buduřekl:pro5setouha:límko6roz3.naplřist,jerukabí!“zahutasímsvůj7vy*meč,mivznejevel33šený.podinuchci8HosR.neboťvat,zpímojeloře;to*pozaváltvůjhněv,9Tu4.přikryav bouřnýchvodách.vose10piliolojaklajetipohlzemě.jsisvoupra11Vztá5.hlci,a*vimivznejevel33šený.podinuchci13HosR.neboťvat,zpíholidnasvémře,nadeša14Při6.vesadíšsvůjzasi,Hoskdepotví,nicna14*vlasttě,míssídješsvélo,ne,15diduburouvysktetasvaty16ve7.Pane,ni,bupodindelytvé*16ce.Hosrunaakyvždy.lovat17kranaboťvat,ne33jeHosR.po18chcizpídinušený.vel18vznemi
mivznejevel33šený.diponuchciHosR.neboťzpívat,pilykuvody,tvýchno2De1.chemsenazderprouvlny,hrázse3ja*kočilyvztyře.Ne*středmopřítelje4ztuhpří2.bouprolyvatasledodostihnu;„Buduřekl:pro5setouha:límko6roz3.naplřist,jerukabí!“zahutasímsvůj7vy*meč,mivznejevel33šený.podinuchci8HosR.neboťvat,zpíjekrylomoře;zaváltvůj9Tu4.apřihněv,v bouřlovodách.nýchvopili10po*tojakoselajetipohlzemě.jsisvoupra11Vztá5.hlci,a*vimivznejevel33šený.podinuchci13HosR.neboťvat,zpínasvůjlidhoře,deša14Při6.vesadíšzasi,tě,kdeHossvémvlast14nana*nicmíství,sídsvéješ