OL485

Středa 16. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

krmpobesR.Nedin.poHosdal2jimvehasvémkouše3Po1.Boližálidaposrd3když*ci,choutky.krmpod4svélevimlulili5hrd2.Pohu,tipro5BoBůhžepro„Do6kli:*řepoušnati?“stůlstřít6zdekrmpo7besR.Nedin.poHosdal8jimdymraru3.Po9tečil*ateřeonakům9honebes,brávřel10nyny,maa4.slalsena11déšťa*li,jeddaljimbyse11napokrm.besne12krmpo13besR.Nedin.poHosdal14jimchlébdl5.Člo15věkjekrmjimsil15*poných,tossyti.slalpo16dotrudal17chod6.mubenoutva17z nevepřidlmo18svou*ajihu.tr18odkrmpo19besR.Nedin.poHosdal20jimbyl,seby7.Jak21prachtomasa,slalna21déšťskýsek,*byjakto22mořbylptáky.jim22dalnaperbora,Pad8.lido23jejichstanů.lem*ko24jichjekrmpo25besR.Nedin.poHosdal26jim
krmpobesR.Nedin.poHosdal2jimhaBovePo1.kouše3ližá*dakdyžlisvémsrd3ci,svéchoutky.krm4polepodprovilitihrdli5Po2.mlužeBůhhu,5Bokli:„Do*řepoušnati?“prostřít6zdestůlkrmpo7besR.Nedin.poHosdal8jimmradykůmčil9ru3.Potetevřelo*ana9hořebes,nybrá10neny,maa4.slalsena11déšťa*li,jeddaljimbyse11napokrm.besne12krmpo13besR.Nedin.poHosdal14jimsilchlébných,je15věk5.Člodlsydoti.tospo*krm16jimposlalvatrudalnoutchod176.mumopřisvouz ne17abe*odhu.jivedl18trkrmpo19besR.Nedin.poHosdal20jimsebyl,slalto21by7.Jakprachmasa,na21déšťskýsek,*byjakto22mořbylptáky.jim22dalnaperbora,Pad8.lido23jejichstanů.lem*ko24jichjekrmpo25besR.Nedin.poHosdal26jim
Hosjimpodin.besNeR.krmdalpovehasvémkouše3Po1.Boližálidaposrd3když*ci,choutky.krmpod4svéleprovilitihrdli5Po2.mlu„Dožekli:Bo5řehu,*poušzdenati?“pro6BůhstůlstřítjimHospodin.NeR.bes7krmdalponakůmmrahořeručil9Po3.dytenenybes,a*ote10brávřelny,maa4.slalsena11déšťa*li,jeddaljimbyse11napokrm.besne12jimHospodin.NeR.bes13krmdalposilchlébných,je15věk5.Člodlsydoti.tospo*krm16jimposlalvatrudalnoutchod176.mumopřisvouz ne17abe*odhu.jivedl18trjimHospodin.NeR.bes19krmdalponaseslalbyto21Jak7.byl,prachmořtobylskýmaby21déšťjak*sa,ptánaky.sek,dal22perjimbora,Pad8.lido23jejichstanů.lem*ko24jichjeHosjimpodin.NeR.bes25krmdalpo
Hosjimpodin.besNeR.krmdalposvémsrdveci,kouše3Po1.Bohalisvéchoutleky.žádali4když*krmpodpoprovilitihrdli5Po2.mlu„Dožekli:Bo5řehu,*poušzdenati?“pro6BůhstůlstřítjimHospodin.NeR.bes7krmdalponakůmmrahořeručil9Po3.dytenenybes,a*ote10brávřelabyny,seslalna11se4.déšťmapobeskrm.li,jed11nadaljimnea*jimHospodin.NeR.bes13krmdalposilchlébných,je15věk5.Člodlsydoti.tospo*krm16jimposlalnoutz nevabemu176.chodtrudaltrodjihu.mo18a*svouvedlpřijimHospodin.NeR.bes19krmdalponaslaldéšťbyto21Jak7.byl,seprachskýbylmořsa,21matobyjak*ptáky.daljim22sek,pernabora,Pad8.lido23jejichstanů.lem*ko24jichjeHosjimpodin.NeR.bes25krmdalpo
Hosjimpodin.besNeR.krmdalposvémsrdveci,kouše3Po1.Bohalisvéchoutleky.žádali4když*krmpodpoBotikli:prohu,ře*li5Po2.hrdvilimlunastůlzdepoušti?“že6„DoprostřítBůhjimHospodin.NeR.bes7krmdalponakůmmrahořeručil9Po3.dytenenybes,a*ote10brávřelabyny,seslalna11se4.déšťmapobeskrm.li,jed11nadaljimnea*jimHospodin.NeR.bes13krmdalposilchlébných,je15věk5.Člodlsydoti.tospo*krm16jimposlalnoutz nevabemu176.chodtrudaltrodjihu.mo18a*svouvedlpřijimHospodin.NeR.bes19krmdalponaslaldéšťbyto21Jak7.byl,seprachskýbylmořsa,21matobyjak*ptáky.daljim22sek,pernajichko*lemjenů.stajedo23Pad8.libora,jichHosjimpodin.NeR.bes25krmdalpo
Hosjimpodin.besNeR.krmdalposvémsrdveci,kouše3Po1.Bohalisvéchoutleky.žádali4když*krmpodpoBotikli:prohu,ře*li5Po2.hrdvilimlunastůlzdepoušti?“že6„DoprostřítBůhjimHospodin.NeR.bes7krmdalponakůmmrahořeručil9Po3.dytenenybes,a*ote10brávřelseabyli,najedna11se4.slalmany,déšťpokrm.a*daljim12besnejimHospodin.NeR.bes13krmdalposilchlébných,je15věk5.Člodlsydo