OL488

Sobota 16. týdne 1

Čtvrtek 33. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

toně,muR.Kdojesprávžispážísu.u2BožuBůh,Hoscho1.Svr3vaviladin,pomlu3prochovolal3*odzemnapad.slundu4ceóSinuBůh2.za5zeřilry:při*hechápl5nádhonečí.mlanáš6Bůhtoně,muR.správKdo7ježispásu.žíu8Božumimáž3.„Shro9teosvaté,9ří*ktesmlouvu!“nasjed10moulitujesa11be4.Nezvěsže*nost,sámspraho11dlvecem.Bůh12soudjetoně,muR.správKdo13ježispásu.žíu14Božuohuběťšej155.„PřiBovyšNejplňlychvá15*asliby!muší16svévedni6.Pak17vejvzýdímbotě,ní,17žesousvo*vychválit.“bua18deštoně,muR.správKdo19ježispásu.žíu20Božu
toně,muR.Kdojesprávžispážísu.u2BožupoHosdin,chova3Svr1.Bůh,zemvolal*odmlu3proavilnapad.ducho4ceslunóSinuBůh2.za5zeřilry:při*hechápl5nádhonečí.mlanáš6Bůhtoně,muR.správKdo7ježispásu.žíu8Božumimáž3.„Shro9teosvaté,9ří*ktesmlouvu!“nasjed10moulitujesa11be4.Nezvěsže*nost,sámspraho11dlvecem.Bůh12soudjetoně,muR.správKdo13ježispásu.žíu14Božuohuběťšej155.„PřiBovyšNejplňlychvá15*asliby!muší16svévedni6.Pak17vejvzýdímbotě,ní,17žesousvo*vychválit.“bua18deštoně,muR.správKdo19ježispásu.žíu20Božu
toně,muR.Kdojesprávžispážísu.u2BožupoHosdin,chova3Svr1.Bůh,volalzemmlupro3avilnacepad.cho4od*slunduóSinuBůh2.za5zeřilry:při*hechápl5nádhonečí.mlanáš6Bůhtoně,muR.správKdo7ježispásu.žíu8Božuté,svakte*římáž9„Shro3.mitemousmloulivu!“10onasjedjeho4.beNesa11tuzvěs*sámžespra11dlnost,vecem.Bůh12soudjetoně,muR.správKdo13ježispásu.žíu14Božuchváoběťlyšej15„Při5.huBoslimusvéby!plňNej16a*šívyšsoudnižení,6.Pakvzý17vevejatě,bubo18svo*vydímlit.“deš18chvátoně,muR.správKdo19ježispásu.žíu20Božu
toně,muR.Kdojesprávžispážísu.u2Božudin,Hospoprovacho3Svr1.Bůh,zemod*lalvilmlu3voanapad.ducho4ceslunóSinuBůh2.za5zeřilry:při*hechápl5nádhonečí.mlanáš6Bůhtoně,muR.správKdo7ježispásu.žíu8Božuté,svakte*římáž9„Shro3.mitemousmloulivu!“10onasjedsprajehovedlnost,besazvěs11Ne4.tusoudcem.sám*že12jeBůhtoně,muR.správKdo13ježispásu.žíu14Božuchváoběťlyšej15„Při5.huBoslimusvéby!plňNej16a*šívyšžení,sou*vysvovzý17dniPak6.vevejchvádešlit.“dímtě,18bobuatoně,muR.správKdo19ježispásu.žíu20Božu
žížuBospásu.ježisprávKdoR.muutoně,promludin,vilava3Svr1.choHospoBůh,sluncenapad.zemod*3volalduchoplnuóhoza2.řil5BůhSizeaneBůhmlčí.hery:při5*nádnášchážížuBospásu.žiR.je7správKdomuuně,toté,kte*svaořímážte9„Shro3.mismloumouvu!“sjed10nalijeho4.beNesa11tuzvěssoudjecem.dlve11nost,sprasámBůhže*žížuBospásu.žiR.je13správKdomuuně,tochváoběťlyšej15„Při5.huBoslimusvéby!plňNej16a*šívyšžení,sou*vysvovzý17dniPak6.vevejchvádešlit.“dímtě,18bobuažížuBospásu.žiR.jespráv19Kdomuutoně,
žížuBospásu.ježisprávKdoR.muutoně,promludin,vilava3Svr1.choHospoBůh,sluncenapad.zemod*3volalduchoplnuóhoza2.řil5BůhSizeaneBůhmlčí.hery:při5*nádnášchážížuBospásu.žiR.je7správKdomuuně,toté,svakte*římáž9„Shro3.mitemousmloulivu!“10onasjedsprajehovedlnost,besazvěs11Ne4.tusoudcem.sám*že12jeBůhžížuBospásu.žiR.je13správKdomuuně,tochváoběťlyšej15„Při5.huBoslimusvéby!plňNej16a*šívyšžení,sou*vysvovzý17dniPak6.vevejchvádešlit.“dímtě,18bobuažížuBospásu.žiR.jespráv19Kdomuutoně,
žížuBospásu.ježisprávKdoR.muutoně,promludin,vilava3Svr1.choHospoBůh,sluncenapad.zemod*3volalduchoplnuóhoza2.řil5BůhSizeaneBůhmlčí.hery:při5*nádnášchážížuBospásu.žiR.je7správKdomuuně,toté,svakte*římáž9„Shro3.mitemousmloulivu!“10onasjedsprajehovedlnost,besazvěs11Ne4.tusoudcem.sám*že12jeBůhžížuBospásu.žiR.je13správKdomuuně,tochváoběťlyšej15„Při5.huBoslimusvéby!plňNej16a*šívyšžení,sou*vysvovzý17dniPak6.vevejchvádešlit.“dímtě,18bobuažížuBospá