OL489

Pondělí 17. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

dipoHosna,R.Oteslavujtrne2kyboťnadensrloství.je3miholeteuZho1.tosi4vililiklasebureCho*a4z kovu.modle5liusvotakji2.Za6linichuka,vuSláso*za6trávu.kte7žípodipona,HosR.O8tevujslatrboťne9kynadensrství.loje10mihoBonaha,mně11po3.Zalichrázanil,kte11jevy*kte12gypv Evy,ko12dinalmov Cházra4.13kyskutžasmi,ze13*úmohoře.kyu14Rudipona,HosR.O15tevujslatrboťne16kynadensrství.loje17mihožejese,ho5.Roz18dlMojsebyzni18čí,*kdylevoný,ježíš,19vyhomloupřival,u19nehojetilhněv,hoby6.a20vráodhubit.zajímž21chtělje*dipona,HosR.O22tevujslatrboťne23kynadensrství.loje24miho
dipoHosna,R.Oteslavujtrne2kyboťnadensrloství.je3miholeteuZho1.tosi4vililiklasebureCho*a4z kovu.modle5liusvotakji2.Za6linichuka,vuSláso*za6trávu.kte7žípodipona,HosR.O8tevujslatrboťne9kynadensrství.loje10mihoha,Bokte3.poZamně11nali*ktev Ejeza11chránil,dinalvy,gyp12kovyzemi,4.zra13kyv Chámokyužas*ú14skutmoře.Ru14hodipona,HosR.O15tevujslatrboťne16kynadensrství.loje17mihozniježečí,Roz5.hodl18se,vyjehovobyse19kdy*žíš,Mojpřimlouhoneval,ný,le19ujetilhněv,hoby6.a20vráodhubit.zajímž21chtělje*dipona,HosR.O22tevujslatrboťne23kynadensrství.loje24miho
dipoHosna,R.Oteslavujtrne2kyboťnadensrloství.je3miholeteuZho1.tosi4vililiklasebureCho*a4z kovu.modle5liuvujiSláza*soni6Za2.taklisvotrápožívu.ka,7chuktedipona,HosR.O8tevujslatrboťne9kynadensrství.loje10mihoha,Bokte3.poZamně11nali*ktev Ejeza11chránil,dinalvy,gyp12kovymi,zeú*žaszraky134.mov Chámohoře.skutky14Ruudipona,HosR.O15tevujslatrboťne16kynadensrství.loje17mihozniježečí,Roz5.hodl18se,vyjehovobyse19kdy*žíš,Mojpřimlouhoneval,ný,le19ujetilhněv,hoby6.a20vráodhubit.zajímž21chtělje*dipona,HosR.O22tevujslatrboťne23kynadensrství.loje24miho
boťnana,nekyslavujOR.podiHostedensrholomiství.tr2jeChoulerebutovite4Zho1.siliuliz kovu.klali5a*modlesevujiSláza*soni6Za2.taklisvotrápožívu.ka,7chukteboťnanekyna,R.slaOvuj8podiHostesrdenlomiství.hotr9jeha,Bokte3.poZamně11nali*ktev Ejeza11chránil,dinalvy,gyp12kovymi,zeú*žaszraky134.mov Chámohoře.skutky14Ruuboťnanekyna,R.slaOvuj15podiHostesrdenlomiství.hotr16jezniježečí,Roz5.hodl18se,vyjehovobyse19kdy*žíš,Mojpřimlouhoneval,ný,le19ujetilhněv,hoby6.a20vráodhubit.zajímž21chtělje*boťnanekyna,R.slaOvuj22podiHostesrdenlomiství.hotr23je
boťnana,nekyslavujOR.podiHostedensrholomiství.tr2jeChoulerebutovite4Zho1.siliuliz kovu.klali5a*modlesevujiSláza*soni6Za2.taklisvotrápožívu.ka,7chukteboťnanekyna,R.slaOvuj8podiHostesrdenlomiství.hotr9jejektezachránil,mněli11Za3.poBoha,nanaldikovy,v E12kte*gypvymi,zeú*žaszraky134.mov Chámohoře.skutky14Ruuboťnanekyna,R.slaOvuj15podiHostesrdenlomiství.hotr16jezniježečí,Roz5.hodl18se,vyjehovobyse19kdy*žíš,Mojpřimlouhoneval,ný,le19ujetilhněv,hoby6.a20vráodhubit.zajímž