OL49

Sedmý den v oktávu Narození Páně (31. prosince)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * zpívejte Hospodinu, všechny země! / 2. Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno, * rozhlašujte den ze dne jeho spásu! / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 3. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje; / 4. zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 5. Před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi. / 6. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * zpívejte Hospodinu, všechny země! / 2. Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno, * rozhlašujte den ze dne jeho spásu! / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 3. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje; / 4. zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 5. Před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi. / 6. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * zpívejte Hospodinu, všechny země! / 2. Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno, * rozhlašujte den ze dne jeho spásu! / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 3. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje; / 4. zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 5. Před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi. / 6. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * zpívejte Hospodinu, všechny země! / 2. Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno, * rozhlašujte den ze dne jeho spásu! / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 3. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje; / 4. zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 5. Před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi. / 6. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * zpívejte Hospodinu, všechny země! / 2. Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno, * rozhlašujte den ze dne jeho spásu! / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 3. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje; / 4. zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 5. Před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi. / 6. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * zpívejte Hospodinu, všechny země! / 2. Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno, * rozhlašujte den ze dne jeho spásu! / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 3. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje; / 4. zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 5. Před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi. / 6. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.