OL49

Sedmý den v oktávu Narození Páně (31. prosince)

ZvětšitZmenšitResetovat

všezimemiR.VytepravujpoHosdidyroovech.di2výchnodiponuZpí1.vejte3HosteHosvej*vouzpí3noseň,zenymě!podi4všechnu,nu,dive2.vejZpíte5poHosjméhono,teleb5jedenzehla*roz6tešujspásu!jedne6hozivšememiR.Vy7tevujpraHospodi7dyroovech.di8novýchbenesa,te9duj3.Rase,*huč,mě,zamo9zasej,zeplňujenaje;aře10covše,alevše,sej,11ple4.zapoTeh*něm.dyjeco11navšechrozsese12vestromy.lesny12zivšememiR.Vy13tevujpraHospodi13dyroovech.di14novýchnem,žediHos5.Před15po*přižechápři15zí,cházemi.ří16ditditsvět6.Bu17říderody*vedspra17vě,livěrvatně.bude18vosprazivšememiR.Vy19tevujpraHospodi19dyroovech.di20výchno
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodiponudinovou1.vejZpíte3poHosHosteposeň,vej*zpí3zenymě!nu,di4všechvedinu,lebvejte5Zpí2.poHos*hlano,rozšujje5tehojméspájehosu!den6tednezeromidypraVyR.vuj7všezimetedivýchvech.Hoso8diponosa,beza3.dujRate9nese,huč,mo*zasej,ze9mě,plňujenaje;aře10covše,vše,acojeple4.sej,11zaleporozseveněm.nady*Teh11strolesmy.12senyvšechromidypraVyR.vuj13všezimetedivýchvech.Hoso14diponopřiženem,chází,Před5.Hospo15dizeditmi.že*při16říchávedsvětspralivě,ří17de6.Buditvatvěrvoně.rody18*debuspraromidypraVyR.vuj19všezimetedivech.výchHoso20nodipo
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodiponudinovou1.vejZpíte3poHosHosteposeň,vej*zpí3zenymě!nu,di4všechvedinu,lebvejte5Zpí2.poHos*hlano,rozšujje5tehojméspájehosu!den6tednezeromidypraVyR.vuj7všezimetedivýchvech.Hoso8diponosa,beza3.dujRate9nese,huč,mo*zasej,ze9mě,plňujenaje;aře10covše,vše,acojeple4.sej,11zaleporozseveněm.nady*Teh11strolesmy.12senyvšechromidypraVyR.vuj13všezimetedivýchvech.Hoso14diponopřiženem,chází,Před5.Hospo15dizeditmi.že*při16říchávedsvětspralivě,ří17de6.Buditvatvěrvoně.rody18*debuspraromidypraVyR.vuj19všezimetedivech.výchHoso20nodipo
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodipovoununoseň,vejteHos3Zpí1.diponyzenu,všechmě!vejteHos4zpí*dipovelebnu,tevejte5Zpí2.podiHosšujtehla*hojméroz5jeno,spáhosu!denze6jedneromidypraVyR.vuj7všezimetedivýchvech.Hoso8diponosa,beza3.dujRate9nese,huč,mo*zasej,ze9mě,plňujenaje;aře10covše,vše,acojeple4.sej,11zaleporozseveněm.nady*Teh11strolesmy.12senyvšechromidypraVyR.vuj13všezimetedivýchvech.Hoso14diponopřiženem,chází,Před5.Hospo15dizeditmi.že*při16říchávedsvětspralivě,ří17de6.Buditvatvěrvoně.rody18*debuspraromidypraVyR.vuj19všezimetedivech.výchHoso20nodipo
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodipovoununoseň,vejteHos3Zpí1.diponyzenu,všechmě!vejteHos4zpí*dipojelebtejméhono,Hoste5Zpí2.vejnu,vepodihospádnejesu!hlašujte6roz*zedenromidypraVyR.vuj7všezimetedivýchvech.Hoso8diponosej,zazemě,tese,9Ra3.dujbesa,nejenacoplňuje;huč,mo10za*ařevše,nacojedyněm.Teh*sej,po11za4.pleavše,lestronylesmy.ve12serozvšechseromidypraVyR.vuj13všezimetedivýchvech.Hoso14diponopřiženem,chází,Před5.Hospo15dizeditmi.že*při16říchávě,lived*roříde17Bu6.světspraditvěrvovatně.bu18dyspraderomidypraVyR.vuj19všezimetedivech.výchHoso20nodipo
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodipovoununoseň,vejteHos3Zpí1.diponyzenu,všechmě!vejteHos4zpí*dipojelebtejméhono,Hoste5Zpí2.vejnu,vepodihospádnejesu!hlašujte6roz*zedenromidypraVyR.vuj7všezimetedivýchvech.Hoso8diponozasa,sej,dujte9Ra3.benese,cojenavše,plňuje;mě,za*9zehuč,řeamonacojedyněm.Teh*sej,po11za4.pleavše,lestronylesmy.ve12serozvšechseromi