OL490

Úterý 17. týdne 1

Žalm 103

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL490 – Hospodin je milosrdný a milostivý. – Žalm 103

R. Hospodin je milosrdný a milostivý.

1. Hospodin koná spravedlivé skutky, * zjednává právo všem utlačeným.

2. Oznámil své plány Mojžíšovi, * izraelským synům své skutky.

R. Hospodin je milosrdný a milostivý.

3. Hospodin je milosrdný a milostivý, * shovívavý a nadmíru dobrotivý.

4. Nechce se přít ustavičně * ani se hněvat na věky.

R. Hospodin je milosrdný a milostivý.

5. Nejedná s námi podle našich hříchů * ani podle našich vin nám neodplácí.

6. Jako je vysoko nebe nad zemí, * tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí.

R. Hospodin je milosrdný a milostivý.

7. Jako je vzdálen východ od západu, * tak vzdaluje od nás naše nepravosti.

8. Jako se smilovává otec nad syny, * tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.

R. Hospodin je milosrdný a milostivý.

Odpověď: Ž 103 (102),8a

Verše: Ž 103 (102)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu