OL490

Úterý 17. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

srdlo3poR.Hosjemidintilos3vý.a2mispravedHos1.podin4kozjed*liskut4ky,tlačeuným.voprá5všemplánysvé2.Oz6milrael*izžíMoj6vi,šoskutky.svésyským7nůmsrdlo3poR.Hos8mijedinvý.tilos3a9milomisrddin11po3.Hosjeshový,*vami11atilosrorudobtivý.a12nadstavičuce4.Nech13přítsevatnaky.se14ni*ahněsrdlo3poR.Hos15mijedinvý.tilos3a16mimipodjed5.Ne18s náhříchůnale18šichnašichni*a19lepodpláodcí.vin19nenámsokoko6.Ja20vyjetak*mí,zejebene20nadláskavelho21jebohojí.kdok těm,21sesrdlo3poR.Hos22mijedinvý.tilos3a23milenvzdá7.Ja25kojepadu,25odchodnásod*tak26lujevzdati.vosprana26nešelose27ko8.Jasmitak*ny,syseteco27naddinponadlo28smiHoshobojí.mi,28sekdosrdlo3poR.Hos29mijedinvý.tilos3a30mi
srdlo3poR.Hosjemidintilos3vý.a2mispravedHos1.podin4kozjed*ky,li4skuttlauvšemným.čeprá5voplánysvé2.Oz6milrael*izžíMoj6vi,šoskutky.svésyským7nůmsrdlo3poR.Hos8mijedinvý.tilos3a9milomisrddin11po3.Hosjeshový,*vami11atilosrorudobtivý.a12nadstavičuce4.Nech13přítsevatnaky.se14ni*ahněsrdlo3poR.Hos15mijedinvý.tilos3a16mipodmile18jed5.Nes nápod*leniašichhří18nachůodnenámcí.plášichna19vinkonebeJa6.koje20vysoveljenad20*takmí,zekak těm,jelás21hobojí.sekdo21hosrdlo3poR.Hos22mijedinvý.tilos3a23milenchodko7.Ja25vzdájelujevzda*takod25du,papravosneti.odnás26šenaotecko8.se27Jalosmismilosenadsy27tak*ny,naddin28poHosbohojí.kdomi,28sesrdlo3poR.Hos29mijedinvý.tilos3a30mi
losami33vý.tipodinjeR.Hoslosrdmiskutlivedky,koHos1.podinspra4uvšemtlačeným.*zjed5voprážínyMojšovi,2.Ozmil6plásvéskutnůmsvéky.eliz*rasy7skýmlosami33vý.tidinpoje8HosR.losrdmiamisrdvý,lostidinpoje11Hos3.lomirudobrotivý.va12sho*anadstavičuce4.Nech13přítsevatnaky.se14ni*ahnělosami33vý.tidinpoje15HosR.losrdmilepodnašichjed5.18Nemis nálepodnihří18*achůodnenámcí.plášichna19vinkonebeJa6.koje20vysojehozemí,20nadjeveltak*bosehojí.ka21láskdok těm,losami33vý.tidinpoje22HosR.losrdmilenchodko7.Ja25vzdájelujevzda*takod25du,papravosneti.odnás26šenaotecko8.se27JalosmiloHossyny,27nadsmisetak*hobosekdojí.dinnad28pomi,losami33vý.tidinpoje29HosR.losrdmi
losami33vý.tipodinjeR.Hoslosrdmiskutlivedky,koHos1.podinspra4uvšemtlačeným.*zjed5voprážínyMojšovi,2.Ozmil6plásvéskutnůmsvéky.eliz*rasy7skýmlosami33vý.tidinpoje8HosR.losrdmiamisrdvý,lostidinpoje11Hos3.lomirudobrotivý.va12sho*anadstavičuce4.Nech13přítsevatnaky.se14ni*ahnělosami33vý.tidinpoje15HosR.losrdmišichhřílenachůjeds ná18Ne5.podminámnevinodplácí.nipod19a*nalešichbenadnezemí,koje20Ja6.sovykoláshoka*jetakvel21jebohojí.kdok těm,21selosami33vý.tidinpoje22HosR.losrdmiodchodpadu,jeko25Ja7.lenvzdánešenapravosti.tak*vzdaluje26odnástecnadosyny,smi8.Jakoselo27podinHosnadsesmi28tak*lohobojí.mi,28sekdolosami33vý.tidinpoje29HosR.losrdmi
losami33vý.tipodinjeR.Hoslosrdmiskutlivedky,koHos1.podinspra4uvšemtlačeným.*zjed5voprážínyMojšovi,2.Ozmil6plásvéskutnůmsvéky.eliz*rasy7skýmlosami33vý.tidinpoje8HosR.losrdmiamisrdvý,lostidinpoje11Hos3.lomirudobrotivý.va12sho*anadstavičuce4.Nech13přítsevatnaky.se14ni*ahnělosami33vý.tidinpoje15HosR.losrdmišichhřílenachůjeds ná18Ne5.podminámnevinodplácí.nipod19a*nalešichnadzebemí,tak*jeje20vyJa6.kokonesosehokdojí.bojeho21velkak těm,láslosami33vý.tidinpoje22HosR.losrdmiodchodpadu,jeko25Ja7.lenvzdánešenapravosti.