OL490

Úterý 17. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 1. Hospodin koná spravedlivé skutky, * zjednává právo všem utlačeným. / 2. Oznámil své plány Mojžíšovi, * izraelským synům své skutky. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 3. Hospodin je milosrdný a milostivý, * shovívavý a nadmíru dobrotivý. / 4. Nechce se přít ustavičně * ani se hněvat na věky. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 5. Nejedná s námi podle našich hříchů * ani podle našich vin nám neodplácí. / 6. Jako je vysoko nebe nad zemí, * tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 7. Jako je vzdálen východ od západu, * tak vzdaluje od nás naše nepravosti. / 8. Jako se smilovává otec nad syny, * tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 1. Hospodin koná spravedlivé skutky, * zjednává právo všem utlačeným. / 2. Oznámil své plány Mojžíšovi, * izraelským synům své skutky. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 3. Hospodin je milosrdný a milostivý, * shovívavý a nadmíru dobrotivý. / 4. Nechce se přít ustavičně * ani se hněvat na věky. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 5. Nejedná s námi podle našich hříchů * ani podle našich vin nám neodplácí. / 6. Jako je vysoko nebe nad zemí, * tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 7. Jako je vzdálen východ od západu, * tak vzdaluje od nás naše nepravosti. / 8. Jako se smilovává otec nad syny, * tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 1. Hospodin koná spravedlivé skutky, * zjednává právo všem utlačeným. / 2. Oznámil své plány Mojžíšovi, * izraelským synům své skutky. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 3. Hospodin je milosrdný a milostivý, * shovívavý a nadmíru dobrotivý. / 4. Nechce se přít ustavičně * ani se hněvat na věky. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 5. Nejedná s námi podle našich hříchů * ani podle našich vin nám neodplácí. / 6. Jako je vysoko nebe nad zemí, * tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 7. Jako je vzdálen východ od západu, * tak vzdaluje od nás naše nepravosti. / 8. Jako se smilovává otec nad syny, * tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 1. Hospodin koná spravedlivé skutky, * zjednává právo všem utlačeným. / 2. Oznámil své plány Mojžíšovi, * izraelským synům své skutky. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 3. Hospodin je milosrdný a milostivý, * shovívavý a nadmíru dobrotivý. / 4. Nechce se přít ustavičně * ani se hněvat na věky. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 5. Nejedná s námi podle našich hříchů * ani podle našich vin nám neodplácí. / 6. Jako je vysoko nebe nad zemí, * tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 7. Jako je vzdálen východ od západu, * tak vzdaluje od nás naše nepravosti. / 8. Jako se smilovává otec nad syny, * tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 1. Hospodin koná spravedlivé skutky, * zjednává právo všem utlačeným. / 2. Oznámil své plány Mojžíšovi, * izraelským synům své skutky. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 3. Hospodin je milosrdný a milostivý, * shovívavý a nadmíru dobrotivý. / 4. Nechce se přít ustavičně * ani se hněvat na věky. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 5. Nejedná s námi podle našich hříchů * ani podle našich vin nám neodplácí. / 6. Jako je vysoko nebe nad zemí, * tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 7. Jako je vzdálen východ od západu, * tak vzdaluje od nás naše nepravosti. / 8. Jako se smilovává otec nad syny, * tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý.