OL491

Středa 17. týdne 1

Žalm 99

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL491 – Svatý jsi, Hospodine, náš Bože! – Žalm 99

R. Svatý jsi, Hospodine, náš Bože!

1. Oslavujte Hospodina, našeho Boha, * klaňte se u podnože jeho nohou, * neboť je svatá.

R. Svatý jsi, Hospodine, náš Bože!

2. Mojžíš a Árón jsou mezi jeho kněžími * a Samuel mezi těmi, kdo vzývali jeho jméno: * vzývali Hospodina, a on je vyslýchal.

R. Svatý jsi, Hospodine, náš Bože!

3. Mluvíval k nim v oblačném sloupu, * slýchali jeho příkazy, * zákon, který jim dal.

R. Svatý jsi, Hospodine, náš Bože!

4. Oslavujte Hospodina, našeho Boha, * klaňte se na jeho svaté hoře, * neboť svatý je Hospodin, náš Bůh!

R. Svatý jsi, Hospodine, náš Bože!

Odpověď: Ž 99 (98),9c

Verše: Ž 99 (98)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu