OL491

Středa 17. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

dipone,R.HosSvajsi,že!BonášpoHosdiO1.slavuj2teklaň*ha,Botenana,2hošeježehoseu3nopodsvajetá.boťhou,3no*nedipone,HosR.Sva5jsi,že!Bo5nášrónjsoužíš2.Moj6Áakněhomižízime6jezi*a7muelmeSajelihomi,kdo7vavzýliHospo7no:jméva*vzýslývyjechal.dina,8onadipone,HosR.Sva9jsi,že!Bo9nášv oblačk nim3.Mlu10val*slýchaném10pu,sloukapřízy,li11hojejimdal.kon,*12ktedipone,HosR.Sva13jsi,že!Bo13nášpoHosdivuj14sla4.OteBoha,nana,14hošesvahoklaň*te15senajesvaboťře,ho15*nenášdin,Bůh!Hosje16podipone,HosR.Sva17jsi,že!Bo17náš
Bonášže!jsi,SvaR.dipone,Hosnadina,šehoslavujte2O1.Hospopodnoužeha,klaň2*Bosetesvane*jeboťtá.hojeno3hou,Bonášže!SvaR.jsi,5podine,Hosmejsouzi2.žíšMoja6rónÁSaamuel*mejehokně6žímilijevahomi,7zivzýkdoliHospo7no:jméva*vzýslývyjechal.dina,8onaBonášže!SvaR.jsi,9podine,Hoslačv obném3.Mlu10k nimvaljelihopu,slou10chaslý*jimdal.kapřízy,11kon,*kteBonášže!SvaR.jsi,13podine,Hosna,dinašeslavuj14O4.HospotenatesejeBo14ho*klaňha,ne*ře,boťsvaho15honášdin,poBůh!svaje16HosBonášže!SvaR.jsi,17ne,dipoHos
Bonášže!jsi,SvaR.dipone,Hosna,dišenaslavuj2O1.HospotepodnoužeBoha,2hoteseklaň*svane*jeboťtá.hojeno3hou,Bonášže!SvaR.jsi,5podine,Hoszimejehožíša6Moj2.rónjsouÁzimi,miží6kněSamuelmea*no:hojmévzý*vavzýva7kdojelijevyaonslýchal.Hospo8lina,diBonášže!SvaR.jsi,9podine,Hoslačv obném3.Mlu10k nimvaljelihopu,slou10chaslý*jimdal.kapřízy,11kon,*kteBonášže!SvaR.jsi,13podine,Hosdipona,4.slaOvuj14Hosteteklaň*seha,šenaho14Boře,neho*boťje15nasvahonášdin,poBůh!svaje16HosBonášže!SvaR.jsi,17ne,dipoHos
Bonášže!jsi,SvaR.dipone,Hosna,dišenaslavuj2O1.HospotepodnoužeBoha,2hoteseklaň*svane*jeboťtá.hojeno3hou,Bonášže!SvaR.jsi,5podine,Hoszimejehožíša6Moj2.rónjsouÁzimi,miží6kněSamuelmea*no:hojmévzý*vavzýva7kdojelijevyaonslýchal.Hospo8lina,diBonášže!SvaR.jsi,9podine,Hossloulačnémpu,3.val10Mluv obk nimpříhozy,kacha*slý11jelijimdal.kon,*12kteBonášže!SvaR.jsi,13podine,Hosnadina,šehoslavujte14O4.poHossvahohoře,klaň*14Boha,najetesedin,nášpoBůh!boťsva16ne*HosjeBonášže!SvaR.jsi,17ne,dipoHos
Bonášže!jsi,SvaR.dipone,Hosna,dišenaslavuj2O1.HospotepodnoužeBoha,2hoteseklaň*svane*jeboťtá.hojeno3hou,Bonášže!SvaR.jsi,5podine,Hoszimejehožíša6Moj2.rónjsouÁmi,zikdožími6kněSamuelme*a*vzýno:vajmélivali7vzýhojejevyonslýchal.podi8Hosna,aBonášže!SvaR.jsi,9podine,Hospu,némslouslý*chak nimMlu3.vallač10v objimkon,ktedal.jehopří11likazy,*Bonášže!SvaR.jsi,13podine,Hosnadina,šehoslavujte14O4.poHossvahohoře,klaň*14Boha,najetesedin,nášpoBůh!boťsva16ne*HosjeBonášže!SvaR.jsi,17ne,dipoHos
Bonášže!jsi,SvaR.dipone,HoshoBonašeteha,klaň*tevujHos2O1.sladina,pone*boťnohou,tá.jesvanousepodjehože3Bonášže!SvaR.jsi,5podine,HosjehozimikněžíaÁ6meMoj2.žíšjsourónvalikdovzýhojemeSamuel7a*mi,zijeonna,avyslýchal.vzý*vali7jméno:podiHosBonášže!SvaR.jsi,9podine,Hospu,némslouslý*chak nimMlu3.vallač10v objimkon,ktedal.jehopří11likazy,*Bonášže!SvaR.jsi,13podine,Hosnadina,šehoslavujte14O4.poHoshojesvaha,klaň*14Bosenatedin,HosponášBůh!ne*15hoře,jeboťsvaBonášže!SvaR.jsi,17ne,dipoHos
Bonášže!jsi,SvaR.dipone,HoshoBonašeteha,klaň*tevujHos2O1.sladina,pone*boťnohou,tá.jesvanousepodjehože3Bonášže!SvaR.jsi,5podine,HosjehozimikněžíaÁ6meMoj2.žíšjsourónvalikdovzýhojemeSamuel7a*mi,zijeonna,avyslýchal.vzý*vali7jméno:podiHosBonášže!SvaR.jsi,9podine,Hospu,némslouslý*chak nimMlu3.vallač10v objimkon,ktedal.jehopří11likazy,*Bonášže!SvaR.jsi,13podine,Hosha,*klaňhošeBosetenateHosO14vujsla4.na,napodipojeHosBůh!nášdin,svaho15hoje*neboťsvaře,Bonášže!SvaR.jsi,17ne,dipoHos
Bonášže!jsi,SvaR.dipone,HoshoBonašeteha,klaň*tevujHos2O1.sladina,pone*boťnohou,tá.jesvanousepodjehože3Bonášže!SvaR.jsi,5