OL492

Čtvrtek 17. týdne 1

Sobota 16. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

přítvůjtek,bymiR.Jakjestupů!Hos3nedipohneduTou1.ží,ba4pranodivýchšepo4poHosicesrd*4ních,temsotíh5s jáloBomuhu.k žinou5příbytvůjjetek,R.Jak6mistupů!Hos8nedipona2.I9sivrabec*vlašatovpří9tekby(+)kdesvékado,10hnízďamlásváta:kláu10poHos3.Tvé11ře,olmůj*pů,likránedi11stuže!a12Bomůjpříbytvůjjetek,R.Jak13mistupů!Hos15nedipopřevatěm,16ze4.Blakdodomě,ve16tvémchváhoulit.le*stá17moujenžte5.zeBlačlo18ku,moc,půj*dena18bepovětleší.sesi19stáloupříbytvůjjetek,R.Jak20mistupů!Hos22nedipoješí6.23ru,lepdvoříchden23tvýchvece:tinež24dejin*dustát7.ra25bujisvémuhonapra25dohuvatpře*nežBo25habožka.stave26beznechpříbytvůjjetek,R.Jak27mistupů!Hos29nedipo
přítvůjtek,bymiR.Jakjestupů!Hos3nedipodušeží,ba4Tou1.hnepravýchnoních,Hos4podipos jálososrd*5ceiBomuhu.tíh5temk žinoupříbytvůjjetek,R.Jak6mistupů!Hos8nedipopříbytekI2.vrabec9nasido,hníz(+)a*vlaš10tovsvékamlásváďata:kdeu10klánedistupů,Tvé3.ol11ře,HospoBomůjže!*můj12akrálipříbytvůjjetek,R.Jak13mistupů!Hos15nedipopřevatěm,16ze4.Blakdodomě,ve16tvémchváhoulit.le*stá17moujenžte5.zeBlačlo18ku,moc,půj*dena18bepovětleší.sesi19stáloupříbytvůjjetek,R.Jak20mistupů!Hos22nedipodenvetvých6.ru,lep23šíjejindetice:dvořích23než*prastátnahuji25ra7.dubuhanež*přemu25dohoBosvébožbezka.vatve26nechstapříbytvůjjetek,R.Jak27mistupů!Hos29nedipo
přítvůjtek,bymiR.Jakjestupů!Hos3nedipodušeží,ba4Tou1.hnepravýchnoních,Hos4podipos jálososrd*5ceiBomuhu.tíh5temk žinoupříbytvůjjetek,R.Jak6mistupů!Hos8nedipona2.I9sivrabecsvétovkahnízbypřítek9vlaš*asvámláďata:(+)kde10do,kláunedistupů,Tvé3.ol11ře,HospoBomůjže!*můj12akrálipříbytvůjjetek,R.Jak13mistupů!Hos15nedipovavetvémzetěm,16Bla4.překdochváhoumolit.mě,stá16dole*tejenžubezečlo18Bla5.ku,půj*moc,dena18povětleší.sesi19stáloupříbytvůjjetek,R.Jak20mistupů!Hos22nedipodenvetvých6.ru,lep23šíjejindetice:dvořích23než*prastátnahuji25ra7.dubuhanež*přemu25dohoBosvébožbezka.vatve26nechstapříbytvůjjetek,R.Jak27mistupů!Hos29nedipo
přítvůjtek,bymiR.Jakjestupů!Hos3nedipodušeží,ba4Tou1.hnepravýchnoních,Hos4podipos jálososrd*5ceiBomuhu.tíh5temk žinoupříbytvůjjetek,R.Jak6mistupů!Hos8nedipona2.I9sivrabecsvétovkahnízbypřítek9vlaš*asvámláďata:(+)kde10do,kláunedistupů,Tvé3.ol11ře,HospoBomůjže!*můj12akrálipříbytvůjjetek,R.Jak13mistupů!Hos15nedipovavetvémzetěm,16Bla4.překdochváhoumolit.mě,stá16dole*benatečlo18Bla5.zejenžuku,leloustávětší.moc,půj*18posidesepříbytvůjjetek,R.Jak20mistupů!Hos22nedipodenvetvých6.ru,lep23šíjejindetice:dvořích23než*prastátnahuji25ra7.dubuhanež*přemu25dohoBosvébožbezka.vatve26nechstapříbytvůjjetek,R.Jak27mistupů!Hos29nedipo
dineHospostupů!mitek,JakR.příbytvůjjepoHosšepodibapra4Tou1.ží,duhneceilových4no*srdních,muBok žihu.sotem5s jánoutíhdinetek,Hospostupů!mi6JakR.bypříjetvůja*příbytekvlaštovkavrabecsi9I2.nasvákláta:mláďado,10svéhnízkdeu(+)nedistupů,Tvé3.ol11ře,HospoBomůjže!*můj12akrálidinetek,Hospostupů!mi13JakR.bypříjetvůjvavetvémzetěm,16Bla4.překdochváhoumolit.mě,stá16dole*benatečlo18Bla5.zejenžuku,leloustávětší.moc,půj*18posidesedinetek,Hospostupů!mi20JakR.bypříjetvůjtvýchvedvoříchru,lepden236.ješíce:tinež24dejin*domuprahuhosvéjibu25ra7.státnadunechbezstabožka.ha25Bonežvatvepře*dinetek,Hospostupů!mi27JakR.bypříjetvůj
dineHospostupů!mitek,JakR.příbytvůjjepoHosšepodibapra4Tou1.ží,duhneceilových4no*srdních,muBok žihu.sotem5s jánoutíhdinetek,Hospostupů!mi6JakR.bypříjetvůjbytek