OL493

Pátek 17. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

hu,BoR.Pletesejpohá.kte2námuseň,noť1.Za3teben,deř3v butečí*na4zvubezharafu.teci4rutrubv den2.Za5dotedujúplňku,*v denno5luní,vosváthoku.nav čas6šehu,BoPlete7sejR.há.pokte8námpříkaz3.Ta9jekoto*jerav Iz9li,eBovaha.konJa10bokuktedalří4.Na11ní,zese*kdyžposeJo11vi,foetivilsta12promi.gypt12zeskéhu,BoPlete13sejR.há.pokte14námbohaNes5.15mítmíšmíšse*nesji15ho,cihumu!nětkla16bopodin,6.17Hosjsemvyjsemtvůj17*Bůh,zeskémě!vedl18gyptz ehu,BoPlete19sejR.há.kte20ponám
hu,BoR.Pletesejpohá.kte2námdeřutenoťte3Za1.seň,zvubezv buben,3*naharruafu.4čítecitrubv den2.Za5dotedujúplňku,*v denno5luní,vosváthoku.nav čas6šehu,BoPlete7sejR.há.pokte8námrakazv Izeli,Ta3.ko9příjeBovaboha.tokon10je*kuJaJosedalfovi,ří4.zení,11Nakteprotise*když12vilstapozemi.gypte12skéhu,BoPlete13sejR.há.pokte14námjihaho,míš5.Nes15bomítcibohumu!*míšnesse16klaněttvůjdin,Bůh,6.17Hospojsemdlz ejsem*18vevymě!gypt18zeskéhu,BoPlete19sejR.há.kte20ponám
ponámhá.sejtePleR.kteBohu,tev budeřben,noťte3Za1.useň,čícina*4bezzvuharfu.rute4anovov denluní,dujZa2.te5trubdosvátšehoku.*úplňv denku,6v časnaponámhá.R.sejPle7tekteBohu,rakazv Izeli,Ta3.ko9příjeBovaboha.tokon10je*kuJaJosedalfovi,ří4.zení,11Nakteprotise*když12vilstapozemi.gypte12sképonámhá.R.sejPle13tekteBohu,jihaho,míš5.Nes15bomítcibohumu!*míšnesse16klaněttvůjdin,Bůh,6.17Hospojsemdlz ejsem*18vevymě!gypt18zesképonámhá.sejR.te19Plektehu,Bo
ponámhá.sejtePleR.kteBohu,tev budeřben,noťte3Za1.useň,ruateharfu.bezzvu4na*cičínovov denluní,dujZa2.te5trubdosvátšehoku.*úplňv denku,6v časnaponámhá.R.sejPle7tekteBohu,rakazv Izeli,Ta3.ko9příjeBovaboha.tokon10je*kuJaJosedalfovi,ří4.zení,11Nakteskézeegyptmi.seposta12když*protivilponámhá.R.sejPle13tekteBohu,jihaho,míš5.Nes15bomítcibohumu!*míšnesse16klaněttvůjdin,Bůh,6.17Hospojsemskézegyptz emě!jsemvy18*dlveponámhá.sejR.te19Plektehu,Bo
ponámhá.sejtePleR.kteBohu,tev budeřben,noťte3Za1.useň,ruateharfu.bezzvu4na*cičínovov denluní,dujZa2.te5trubdosvátšehoku.*úplňv denku,6v časnaponámhá.R.sejPle7tekteBohu,rakazv Izeli,Ta3.ko9příjeBovaboha.tokon10je*kuJaJosedalfovi,ří4.zení,11Nakteskézeegyptmi.seposta12když*protivilponámhá.R.sejPle13tekteBohu,jihaho,míš5.Nes15bomítcibohumu!*míšnesse16klanět*Bůh,jsem6.jsemHos17din,tvůjpozegyptskémě!ve18vyz edlponámhá.sejR.te19Plektehu,Bo
ponámhá.sejtePleR.kteBohu,tev budeřben,noťte3Za1.useň,ruateharfu.bezzvu4na*cičínovov denluní,dujZa2.te5trubdosvátšehoku.*úplňv denku,6v časnaponámhá.R.sejPle7tekteBohu,rakazv Izeli,Ta3.ko9příjeBovaboha.tokon10je*kuJaJosedalfovi,ří4.zení,11Nakteskézeegyptmi.seposta12když*protivilponámhá.R.sejPle13tekteBohu,jihaho,míš5.Nes15bomítcibohumu!*míšnesse16klanět*Bůh,jsem6.jsemHos17din,tvůjpozegyptskémě!ve18vyz edlponámhá.sejR.te19Plektehu,Bo
ponámhá.sejtePleR.kteBohu,tev budeřben,noťte3Za1.useň,ruateharfu.bezzvu4na*cičínovov denluní,dujZa2.te5trubdosvátšehoku.*úplňv denku,6v časnaponámhá.R.sejPle7tekteBohu,rakazv Izeli,Ta3.ko9příjeBovaboha.tokon10je*