OL495

Pondělí 18. týdne 1

Žalm 82

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL495 – Plesejte Bohu, který nám pomáhá. – Žalm 82

R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá.

1. Můj národ nedbal na můj hlas, * Izrael mě neposlouchal.

2. Nechal jsem je tedy v zatvrzelosti jejich srdce, * ať si žijí podle svých nápadů!

R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá.

3. Kéž by mě můj národ slyšel, * kéž by Izrael kráčel po mých cestách!

4. Hned bych pokořil jejich nepřátele, * na jejich protivníky bych obrátil svou ruku.

R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá.

5. Ti, kdo nenávidí Hospodina, by mu lichotili, * jejich osud by trval navždy.

6. Jeho bych však živil jadrnou pšenicí, * medem ze skály bych jej sytil.

R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá.

Odpověď: Ž 81 (80),2a

Verše: Ž 82 (80)

Josef Olejník. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu