OL495

Pondělí 18. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

hu,BoR.Pletesejpohá.kte2námnedbalrod1.Můj3raelmůjna3*Izhlas,chal.sloune4podytechal2.Ne5jejsemjetijichv zatvr5loszežisisrd5*ce,padů!pod6svýchlehu,BoPlete7sejR.há.pokte8námrod3.Kéž9můjbyraelIzbyslyšel,9*kéžcesmýchtách!čelkrá10pojeřiljichbych4.Hned11kopoje*najichpřáne11le,tebychobtivproky12ruku.til12svouhu,BoPlete13sejR.há.pokte14námvikdo5.Ti,15nebyna,mupoHos15dijich*jeocholi15li,tinavalvždy.bysud16trvilžiho6.Je17všakbychnipšecí,ja17noudrlyská*me18zedemtil.bych18syjejhu,BoPlete19sejR.há.kte20ponám
hu,BoR.Pletesejpohá.kte2námnedbalrod1.Můj3raelmůjna3*Izhlas,chal.sloune4podytechal2.Ne5jejsemjetijichv zatvr5loszesi*ži5srdce,pasvýchdů!pod6lehu,BoPlete7sejR.há.pokte8námrod3.Kéž9můjbyIzrabysly9kéž*šel,cesmýchtách!elkrá10počeljeřiljichbych4.Hned11kopoje*najichpřáne11le,tebychobtivproky12ruku.til12svouhu,BoPlete13sejR.há.pokte14námHospoTi,5.kdo15nevichotilili,dina,15mubynatrvalvždy.*jichjeo16sudbyviljaho6.Je17živšakbych*mecí,zedemnoudr17nipšesyjejtil.lyská18bychhu,BoPlete19sejR.há.kte20ponám
ponámhá.sejtePleR.kteBohu,můjnabalhlas,Můj1.3rodnedsloupochal.ra*Iz4neelv zadytvrNe2.chal5jsemtejesrdjichce,zelos5jetisvýchlepadů!*siži6podponámhá.R.sejPle7tekteBohu,slyrodšel,Kéž3.by9můjkráelby*kéž10raIzcestách!čel10mýchpojeřiljichbych4.Hned11kopoprojejichtivpřánete11*nale,rusvoutilku.kybych12obponámhá.R.sejPle13tekteBohu,poHosdikdo5.ne15Ti,vi*jetili,jichoby15na,lichomunavalvždy.bysud16trviljaho6.Je17živšakbych*mecí,zedemnoudr17nipšesyjejtil.lyská18bychponámhá.sejR.te19Plektehu,Bo
ponámhá.sejtePleR.kteBohu,můjnabalhlas,Můj1.3rodnedsloupochal.ra*Iz4neelv zadytvrNe2.chal5jsemtejesrdjichce,zelos5jetisvýchlepadů!*siži6podponámhá.R.sejPle7tekteBohu,*šel,kéžslybyIzby9můjKéž3.rodmýchcespotách!el10račelkránepřájichtele,bych4.poko11Hnedřiljekybychna*je12jichtivprorusvouku.ob12tilponámhá.R.sejPle13tekteBohu,na,podimubykdone15Ti,5.Hosvivalnabytrvždy.li,tije*15lichojichosudnoupšejadrnicí,hobychvšak17Je6.vilžisybychjejtil.*demmeze18skályponámhá.sejR.te19Plektehu,Bo
ponámhá.sejtePleR.kteBohu,můjnabalhlas,Můj1.3rodnedsloupochal.ra*Iz4neellostitvrzejichjejsemjete5Ne2.chalv zadysvýchpodlepadů!ce,*5srdžisiponámhá.R.sejPle7tekteBohu,*šel,kéžslybyIzby9můjKéž3.rodmýchcespotách!el10račelkrále,tepřána*nejejichbychpoko11Hned4.jejichřilsvourutilku.12protivobbychkyponámhá.R.sejPle13tekteBohu,na,podimubykdone15Ti,5.Hosvivalnabytrvždy.li,tije*15lichojichosudnoupšejadrnicí,hobychvšak17Je6.vilžisybychjejtil.*demmeze18skályponámhá.sejR.te19Plektehu,Bo
ponámhá.sejtePleR.kteBohu,můjnabalhlas,Můj1.3rodnedsloupochal.ra*Iz4neelzetvrlostichaljsemje5Ne2.dyv zatelesvýchpodpadů!srdce,5jejichsiži*ponámhá.R.sejPle7tekteBohu,*šel,kéžslybyIzby9můjKéž3.rodmýchcespotách!el10račelkrále,tepřána*nejejichbychpoko11Hned4.jejichřilsvourutilku.12protivobbychkyponámhá.R.sejPle13tekteBohu,na,podimubykdone15Ti,5.Hosvivalnabytrvždy.li,tije*15lichojichosudnoupšejadrnicí,hobychvšak17Je6.vilžisybychjejtil.*demmeze18skályponámhá.sejR.te19Plektehu,Bo
ponámhá.sejtePleR.kteBohu,můjnabalhlas,Můj1.3rodnedsloupochal.ra*Iz4neelzetvrlostichaljsemje5