OL495

Pondělí 18. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 1. Můj národ nedbal na můj hlas, * Izrael mě neposlouchal. / 2. Nechal jsem je tedy v zatvrzelosti jejich srdce, * ať si žijí podle svých nápadů! / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 3. Kéž by mě můj národ slyšel, * kéž by Izrael kráčel po mých cestách! / 4. Hned bych pokořil jejich nepřátele, * na jejich protivníky bych obrátil svou ruku. / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 5. Ti, kdo nenávidí Hospodina, by mu lichotili, * jejich osud by trval navždy. / 6. Jeho bych však živil jadrnou pšenicí, * medem ze skály bych jej sytil. / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 1. Můj národ nedbal na můj hlas, * Izrael mě neposlouchal. / 2. Nechal jsem je tedy v zatvrzelosti jejich srdce, * ať si žijí podle svých nápadů! / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 3. Kéž by mě můj národ slyšel, * kéž by Izrael kráčel po mých cestách! / 4. Hned bych pokořil jejich nepřátele, * na jejich protivníky bych obrátil svou ruku. / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 5. Ti, kdo nenávidí Hospodina, by mu lichotili, * jejich osud by trval navždy. / 6. Jeho bych však živil jadrnou pšenicí, * medem ze skály bych jej sytil. / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 1. Můj národ nedbal na můj hlas, * Izrael mě neposlouchal. / 2. Nechal jsem je tedy v zatvrzelosti jejich srdce, * ať si žijí podle svých nápadů! / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 3. Kéž by mě můj národ slyšel, * kéž by Izrael kráčel po mých cestách! / 4. Hned bych pokořil jejich nepřátele, * na jejich protivníky bych obrátil svou ruku. / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 5. Ti, kdo nenávidí Hospodina, by mu lichotili, * jejich osud by trval navždy. / 6. Jeho bych však živil jadrnou pšenicí, * medem ze skály bych jej sytil. / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 1. Můj národ nedbal na můj hlas, * Izrael mě neposlouchal. / 2. Nechal jsem je tedy v zatvrzelosti jejich srdce, * ať si žijí podle svých nápadů! / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 3. Kéž by mě můj národ slyšel, * kéž by Izrael kráčel po mých cestách! / 4. Hned bych pokořil jejich nepřátele, * na jejich protivníky bych obrátil svou ruku. / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 5. Ti, kdo nenávidí Hospodina, by mu lichotili, * jejich osud by trval navždy. / 6. Jeho bych však živil jadrnou pšenicí, * medem ze skály bych jej sytil. / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 1. Můj národ nedbal na můj hlas, * Izrael mě neposlouchal. / 2. Nechal jsem je tedy v zatvrzelosti jejich srdce, * ať si žijí podle svých nápadů! / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 3. Kéž by mě můj národ slyšel, * kéž by Izrael kráčel po mých cestách! / 4. Hned bych pokořil jejich nepřátele, * na jejich protivníky bych obrátil svou ruku. / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 5. Ti, kdo nenávidí Hospodina, by mu lichotili, * jejich osud by trval navždy. / 6. Jeho bych však živil jadrnou pšenicí, * medem ze skály bych jej sytil. / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 1. Můj národ nedbal na můj hlas, * Izrael mě neposlouchal. / 2. Nechal jsem je tedy v zatvrzelosti jejich srdce, * ať si žijí podle svých nápadů! / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 3. Kéž by mě můj národ slyšel, * kéž by Izrael kráčel po mých cestách! / 4. Hned bych pokořil jejich nepřátele, * na jejich protivníky bych obrátil svou ruku. / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 5. Ti, kdo nenávidí Hospodina, by mu lichotili, * jejich osud by trval navždy. / 6. Jeho bych však živil jadrnou pšenicí, * medem ze skály bych jej sytil. / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 1. Můj národ nedbal na můj hlas, * Izrael mě neposlouchal. / 2. Nechal jsem je tedy v zatvrzelosti jejich srdce, * ať si žijí podle svých nápadů! / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 3. Kéž by mě můj národ slyšel, * kéž by Izrael kráčel po mých cestách! / 4. Hned bych pokořil jejich nepřátele, * na jejich protivníky bych obrátil svou ruku. / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 5. Ti, kdo nenávidí Hospodina, by mu lichotili, * jejich osud by trval navždy. / 6. Jeho bych však živil jadrnou pšenicí, * medem ze skály bych jej sytil. / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá.