OL496

Úterý 18. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

ne,PaR.Smise,lujli.šine2jsmeboťzhřemnou,deBoSmi1.lujse3nasrlodenství,že,pro3misvéto*svéprovel4slipranevost.hlaďza4mousmyjmou2.Úpl5zečisťo*avi5nuhříchu.od6hone,PaSmise,7lujR.li.šine8jsmeboťzhřepranevostboť3.Ne9svou*můjhříchuz9vám,depřemnou.je10lestájsemse4.Jen11toprotichaljsem,prohře11*spášil,boutezlé,co12předježe,že5.tak13usesurozdekjejak13tvůjúbezjsivedspra13*ževý,lisousvémdu.nyho14vene,PaSmise,15lujR.li.šine16jsmeboťzhřesrdce,mi6.Stvoř17čismněvenovže!Bo17*Oblosvatrti.chadu18vyodsvéod7.Ne19hujvrne*aodtvá19řehosvamejsvé20micha.20duhone,PaSmise,21lujR.li.šine22zhřejsmeboť
boťnejsmelujR.SmiPane,se,li.2šizhřemnou,deBoSmi1.lujse3nasrlodenství,že,pro3misvétoslivel4své*propranemouvost.za4hlaďvimousmyjnuÚpl2.ze5hříhochu.a*očisť6odboťnejsmeR.Smiluj7Pase,ne,li.8šizhřenesvou3.Ne9boťmůj*vám,hříchvostpra9uzdepřemnou.je10lestájsemse4.Jen11toprotichaljsem,prohře11*spášil,boutezlé,co12předjeježe,jaktvůjžese13tak5.uževý,*vedlijsirozsu13spradeksouvesvémdu.ú14beznyhoboťnejsmeR.Smiluj15Pase,ne,li.16šizhřesrdce,mi6.Stvoř17čismněvenovže!Bo17*Oblosvatrti.chadu18vysvétváodřeod7.vr19Nehujmisvémejane20*odduhocha.svaho20boťnejsmeR.Smiluj21Pase,ne,li.22zhřeši
zhřeboťjsmešili.lujse,SmiR.Panene,že,Boprosvélujse3Smi1.mnou,denasvévelslisrlo3miství,pro*dennehlaďmoupravost.4tozavimousmyjnuÚpl2.ze5hříhochu.a*očisť6odzhřeboťjsmešili.R.lujSmise,7nene,Pavostuzpravám,boť3.9Nenesvoupřelemnou.dehřích*můj10stájeprojsemsehřešil,Jen4.proti11totejepředbouzlé,spá*chaljsem,12coježe,jaktvůjžese13tak5.užejsilivý,bez*su13rozvedspradeksousvémdu.úho14venyzhřeboťjsmešili.R.lujSmise,15nene,Paže!BoOb*ce,novmičis17Stvoř6.srdvavytrlosti.mně18vechadusvétváodřeod7.vr19Nehujmisvémejane20*odduhocha.svaho20boťnejsmeR.Smiluj21Pase,ne,li.22zhřeši
zhřeboťjsmešili.lujse,SmiR.Panene,že,Boprosvélujse3Smi1.mnou,denasvévelslisrlo3miství,pro*dennehlaďmoupravost.4tozavimousmyjnuÚpl2.ze5hříhochu.a*očisť6odzhřeboťjsmešili.R.lujSmise,7nene,Pavostuzpravám,boť3.9Nenesvoupřelemnou.dehřích*můj10stájeprojsemsehřešil,Jen4.proti11totejepředbouzlé,spá*chaljsem,12coježe,jaktvůjžese13tak5.užejsilivý,bez*su13rozvedspradeksousvémdu.úho14venyzhřeboťjsmešili.R.lujSmise,15nene,Paže!BoOb*ce,novmičis17Stvoř6.srdvavytrlosti.mně18vechaduřetvásvéa*neododvrhuj19Ne7.odhodusvacha.mejmi20hosvézhřeboťjsmešili.lujR.se,21Sminene,Pa
zhřeboťjsmešili.lujse,SmiR.Panene,že,Boprosvélujse3Smi1.mnou,denasvévelslisrlo3miství,pro*dennehlaďmoupravost.4tozavimousmyjnuÚpl2.ze5hříhochu.a*očisť6odzhřeboťjsmešili.R.lujSmise,7nene,Pavostuzpravám,boť3.9Nenesvoupřelemnou.dehřích*můj10stájeprojsemsehřešil,Jen4.proti11totejepředbouzlé,spá*chaljsem,12coježe,jaktvůjžese13tak5.užejsilivý,bez*su13rozvedspradeksousvémdu.úho14venyzhřeboťjsmešili.R.lujSmise,15nene,Paže!BoOb*ce,novmičis17Stvoř6.srdvavytrlosti.mně18vechaduřetvásvéa*neododvrhuj19Ne7.odhodusvacha.mejmi20hosvézhřeboťjsmešili.lujR.se,21Sminene,Pa
zhřeboťjsmešili.lujse,SmiR.Panene,že,Boprosvélujse3Smi1.mnou,denasvévelslisrlo3miství,pro*dennehlaďmoupravost.4tozavimousmyjnuÚpl2.ze5hříhochu.a*očisť6odzhřeboťjsmešili.R.lujSmise,7nene,Pavostuzpravám,boť3.9Nenesvoupřelemnou.dehřích*můj10stájeprojsemsehřešil,Jen4.proti11totejepředbouzlé,spá*chaljsem,12cotvůjrozjedeksuseu13tak5.žeže,jakvesvémnysoudu.livý,že*13spravedúhojsibezzhřeboťjsmešili.R.lujSmise,15nene,Paže!BoOb*ce,novmičis17Stvoř6.srdvavytrlosti.mně18vechaduřetvásvéa*neododvrhuj19Ne7.odhodusvacha.mejmi20hosvézhřeboťjsmešili.lujR.se,21Sminene,Pa
zhřeboťjsmešili.lujse,SmiR.Panene,že,Boprosvélujse3Smi1.mnou,denasvévelslisrlo3miství,pro*dennehlaďmoupravost.4tozavimousmyjnuÚpl2.ze5hříhochu.a*očisť6odzhřeboťjsmešili.R.lujSmise,7nene,Pavostuzpravám,boť3.9Nenesvoupřelemnou.dehřích*můj10stájeprojsemsehřešil,