OL496

Úterý 18. týdne 1

Žalm 51

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL496 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. – Žalm 51

R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

1. Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, * pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.

2. Úplně ze mě smyj mou vinu * a očisť mě od mého hříchu.

R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

3. Neboť já svou nepravost uznávám, * můj hřích je stále přede mnou.

4. Jen proti tobě jsem se prohřešil, * spáchal jsem, co je před tebou zlé,

5. takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, * že jsi bez úhony ve svém soudu.

R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

6. Stvoř mi čisté srdce, Bože! * Obnov ve mně ducha vytrvalosti.

7. Neodvrhuj mě od své tváře * a neodnímej mi svého svatého ducha.

R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Odpověď: Srov. Ž 51 (50),3a

Verše: Ž 51 (50)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu