OL497

Středa 18. týdne 1

Žalm 106

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL497 – Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. – Žalm 106

R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu.

1. Hřešili jsme jako naši otcové, * páchali jsme nepravost, jednali bezbožně.

2. Naši otcové v Egyptě * nechápali tvé divy.

R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu.

3. Brzy zapomněli na Hospodinovy skutky, * nevyčkali jeho rozhodnutí.

4. Dali se strhnout žádostivostí na poušti, * pokoušeli Boha na pustině.

R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu.

5. Zapomněli na Boha, který je zachránil, * který v Egyptě vykonal divy,

6. zázraky v Chámově zemi, * úžasné skutky u Rudého moře.

R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu.

7. Rozhodl se, že je zničí, * kdyby se Mojžíš, jeho vyvolený, u něho nepřimlouval,

8. aby odvrátil jeho hněv, * jímž je chtěl zahubit.

R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu.

Odpověď: Srov. Ž 106 (105),4a

Verše: Ž 106 (105)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu