OL497

Středa 18. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

poHosdimaR.Panás,natujklonnostne,produ.li2muk svénakošiHře1.šija3lijsmejsmelinevé,3cootcha*bezlině.božpravost,4najedv Egypši2.Na5otcoditvévy.chá*ne6palipoHosdiR.Pa7nás,namatujklonnostne,7produ.li8muk svénaliHos3.zyBrza9mněpoky,ne*vydi9povyskutnohodrozhotí.nulička10jedosžáti4.liDase11noutstrh*poti,kouvos11poušnapustinaně.šeli12haBopoHosdiR.Pa13nás,namatujklonnostne,13produ.li14muk svéBonaha,mně15po5.Zalinil,kte*chrákte15zajedikonalvy,gyp16v Evyzemi,6.zra17kyv ChámoukyRu18žas*úskutře.18mohopoHosdiR.Pa19nás,namatujklonnostne,19produ.li20muk svéžejese,ho7.Roz21dlMojsebyzni21čí,*kdylevoný,ježíš,22vyhomloupřival,u22nehojetilhněv,hoby8.a23vráodhubit.zajímž24chtělje*poHosdiR.Pa25nás,namatujklonnostne,25produ.li26muk své
ne,dipotujmaR.PaHosnás,nalimuk svédu.pro2nostklonnakošiHře1.šija3lijsmejsmelinevé,3cootcha*bezlině.božpravost,4najedv Egypši2.Na5otcoditvévy.chá*ne6paline,dipoPaR.ma7Hosnás,tujnamulidu.pro8k svénostklonnaliHos3.zyBrza9mněpoky,ne*vydi9povyskutnohodrozhotí.nulička10jedosžáti4.liDase11noutstrh*poti,kouvos11poušnapustinaně.šeli12haBone,dipoPaR.ma13Hosnás,tujnamulidu.pro14k svénostklonha,Bokte5.poZamně15nali*ktev Ejeza15chránil,dinalvy,gyp16kovymi,zeú*žaszraky176.mov Chámohoře.skutky18Ruune,dipoPaR.ma19Hosnás,tujnamulidu.pro20k svénostklonzniježečí,Roz7.hodl21se,vyjehovobyse22kdy*žíš,Mojpřimlouhoneval,ný,le22ujetilhněv,hoby8.a23vráodhubit.zajímž24chtělje*ne,dipoPaR.ma25Hosnás,tujnamulidu.k svépro26nostklon
ne,dipotujmaR.PaHosnás,nalimuk svédu.pro2nostklonnakošiHře1.šija3lijsmejsmelinevé,3cootcha*bezlině.božpravost,4najedv Egypši2.Na5otcoditvévy.chá*ne6paline,dipoPaR.ma7Hosnás,tujnamulidu.pro8k svénostklonnaliHos3.zyBrza9mněpoky,ne*vydi9povyskutnohodrozhotí.nulička10jedosžáti4.liDase11noutstrh*poti,kouvos11poušnapustinaně.šeli12haBone,dipoPaR.ma13Hosnás,tujnamulidu.pro14k svénostklonha,Bokte5.poZamně15nali*ktev Ejeza15chránil,dinalvy,gyp16kovymi,zeú*žaszraky176.mov Chámohoře.skutky18Ruune,dipoPaR.ma19Hosnás,tujnamulidu.pro20k svénostklonzniježečí,Roz7.hodl21se,vyjehovobyse22kdy*žíš,Mojpřimlouhoneval,ný,le22ujetilhněv,hoby8.a23vráodhubit.zajímž24chtělje*ne,dipoPaR.ma25Hosnás,tujnamulidu.k svépro26nostklon
ne,dipotujmaR.PaHosnás,nalimuk svédu.pro2nostklonotconašichavé,*jsmeHře1.šilikoja3libezjednabožně.jsmene4livost,prav Egypši2.Na5otcoditvévy.chá*ne6paline,dipoPaR.ma7Hosnás,tujnamulidu.pro8k svénostklonpodiHosvynozapo9Br3.zylinamněhorozjehodnutí.ky,ne9*skutčkalivyvostinapoušti,sestrh11Da4.ližádosnoutpushanatině.*koupoše12Boline,dipoPaR.ma13Hosnás,tujnamulidu.pro14k svénostklonha,Bokte5.poZamně15nali*ktev Ejeza15chránil,dinalvy,gyp16kovymi,zeú*žaszraky176.mov Chámohoře.skutky18Ruune,dipoPaR.ma19Hosnás,tujnamulidu.pro20k svénostklonzniježečí,Roz7.hodl21se,vyjehovobyse22kdy*žíš,Mojpřimlouhoneval,ný,le22ujetilhněv,hoby8.a23vráodhubit.zajímž24chtělje*ne,dipoPaR.ma25Hosnás,tujnamulidu.k svépro26nostklon
ne,dipotujmaR.PaHosnás,nalimuk svédu.pro2nostklonotšinacové,šiliko3Hře1.jajsmenalijedbezbožně.lijsme4*chapravost,nelitvéchápadivy.otco5Na2.šigyp*nev Ene,dipoPaR.ma7Hosnás,tujnamulidu.pro8k svénostklonpodiHosvynozapo9Br3.zylinamněhorozjehodnutí.ky,ne9*skutčkalivyvostinapoušti,sestrh11Da4.ližádosnoutpushanatině.*koupoše12Boline,dipoPaR.ma13Hosnás,tujnamulidu.pro14k svénostklonkteha,jepomně15Za5.Bonalikonalvydivy,ktenil,*15zachrágypv Emi,zeú*žaszraky176.mov Chámohoře.skutky18Ruune,dipoPaR.ma19Hosnás,tujnamulidu.pro20k svénostklonzniježečí,Roz7.hodl21se,vyjehovobyse22kdy*žíš,Mojpřimlouhoneval,