OL497

Středa 18. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 1. Hřešili jsme jako naši otcové, * páchali jsme nepravost, jednali bezbožně. / 2. Naši otcové v Egyptě * nechápali tvé divy. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 3. Brzy zapomněli na Hospodinovy skutky, * nevyčkali jeho rozhodnutí. / 4. Dali se strhnout žádostivostí na poušti, * pokoušeli Boha na pustině. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 5. Zapomněli na Boha, který je zachránil, * který v Egyptě vykonal divy, / 6. zázraky v Chámově zemi, * úžasné skutky u Rudého moře. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 7. Rozhodl se, že je zničí, * kdyby se Mojžíš, jeho vyvolený, u něho nepřimlouval, / 8. aby odvrátil jeho hněv, * jímž je chtěl zahubit. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 1. Hřešili jsme jako naši otcové, * páchali jsme nepravost, jednali bezbožně. / 2. Naši otcové v Egyptě * nechápali tvé divy. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 3. Brzy zapomněli na Hospodinovy skutky, * nevyčkali jeho rozhodnutí. / 4. Dali se strhnout žádostivostí na poušti, * pokoušeli Boha na pustině. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 5. Zapomněli na Boha, který je zachránil, * který v Egyptě vykonal divy, / 6. zázraky v Chámově zemi, * úžasné skutky u Rudého moře. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 7. Rozhodl se, že je zničí, * kdyby se Mojžíš, jeho vyvolený, u něho nepřimlouval, / 8. aby odvrátil jeho hněv, * jímž je chtěl zahubit. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 1. Hřešili jsme jako naši otcové, * páchali jsme nepravost, jednali bezbožně. / 2. Naši otcové v Egyptě * nechápali tvé divy. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 3. Brzy zapomněli na Hospodinovy skutky, * nevyčkali jeho rozhodnutí. / 4. Dali se strhnout žádostivostí na poušti, * pokoušeli Boha na pustině. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 5. Zapomněli na Boha, který je zachránil, * který v Egyptě vykonal divy, / 6. zázraky v Chámově zemi, * úžasné skutky u Rudého moře. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 7. Rozhodl se, že je zničí, * kdyby se Mojžíš, jeho vyvolený, u něho nepřimlouval, / 8. aby odvrátil jeho hněv, * jímž je chtěl zahubit. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 1. Hřešili jsme jako naši otcové, * páchali jsme nepravost, jednali bezbožně. / 2. Naši otcové v Egyptě * nechápali tvé divy. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 3. Brzy zapomněli na Hospodinovy skutky, * nevyčkali jeho rozhodnutí. / 4. Dali se strhnout žádostivostí na poušti, * pokoušeli Boha na pustině. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 5. Zapomněli na Boha, který je zachránil, * který v Egyptě vykonal divy, / 6. zázraky v Chámově zemi, * úžasné skutky u Rudého moře. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 7. Rozhodl se, že je zničí, * kdyby se Mojžíš, jeho vyvolený, u něho nepřimlouval, / 8. aby odvrátil jeho hněv, * jímž je chtěl zahubit. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 1. Hřešili jsme jako naši otcové, * páchali jsme nepravost, jednali bezbožně. / 2. Naši otcové v Egyptě * nechápali tvé divy. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 3. Brzy zapomněli na Hospodinovy skutky, * nevyčkali jeho rozhodnutí. / 4. Dali se strhnout žádostivostí na poušti, * pokoušeli Boha na pustině. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 5. Zapomněli na Boha, který je zachránil, * který v Egyptě vykonal divy, / 6. zázraky v Chámově zemi, * úžasné skutky u Rudého moře. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 7. Rozhodl se, že je zničí, * kdyby se Mojžíš, jeho vyvolený, u něho nepřimlouval, / 8. aby odvrátil jeho hněv, * jímž je chtěl zahubit. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu.