OL498

Čtvrtek 18. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 1. Pojďme, jásejme Hospodinu, * oslavujme Skálu své spásy, / 2. předstupme před něho s chvalozpěvy * a písněmi mu zajásejme! / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 3. Pojďme, padněme, klaňme se, * poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! / 4. Neboť on je náš Bůh * a my jsme lid, který pase, (+) stádce vedené jeho rukou. / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 5. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: * „Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, / 6. jako tehdy v Masse na poušti, + kde mě dráždili vaši otcové, * zkoušeli mě, ač viděli mé činy.“ / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 1. Pojďme, jásejme Hospodinu, * oslavujme Skálu své spásy, / 2. předstupme před něho s chvalozpěvy * a písněmi mu zajásejme! / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 3. Pojďme, padněme, klaňme se, * poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! / 4. Neboť on je náš Bůh * a my jsme lid, který pase, (+) stádce vedené jeho rukou. / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 5. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: * „Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, / 6. jako tehdy v Masse na poušti, + kde mě dráždili vaši otcové, * zkoušeli mě, ač viděli mé činy.“ / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 1. Pojďme, jásejme Hospodinu, * oslavujme Skálu své spásy, / 2. předstupme před něho s chvalozpěvy * a písněmi mu zajásejme! / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 3. Pojďme, padněme, klaňme se, * poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! / 4. Neboť on je náš Bůh * a my jsme lid, který pase, (+) stádce vedené jeho rukou. / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 5. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: * „Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, / 6. jako tehdy v Masse na poušti, + kde mě dráždili vaši otcové, * zkoušeli mě, ač viděli mé činy.“ / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 1. Pojďme, jásejme Hospodinu, * oslavujme Skálu své spásy, / 2. předstupme před něho s chvalozpěvy * a písněmi mu zajásejme! / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 3. Pojďme, padněme, klaňme se, * poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! / 4. Neboť on je náš Bůh * a my jsme lid, který pase, (+) stádce vedené jeho rukou. / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 5. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: * „Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, / 6. jako tehdy v Masse na poušti, + kde mě dráždili vaši otcové, * zkoušeli mě, ač viděli mé činy.“ / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 1. Pojďme, jásejme Hospodinu, * oslavujme Skálu své spásy, / 2. předstupme před něho s chvalozpěvy * a písněmi mu zajásejme! / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 3. Pojďme, padněme, klaňme se, * poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! / 4. Neboť on je náš Bůh * a my jsme lid, který pase, (+) stádce vedené jeho rukou. / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 5. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: * „Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, / 6. jako tehdy v Masse na poušti, + kde mě dráždili vaši otcové, * zkoušeli mě, ač viděli mé činy.“ / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“