OL499

Pátek 18. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

poHosdiR.Vzponanámny.no2vyčipoHosdiVzpo1.nám3navzpono,*vyčia3nony,ditvévy.námna4dávnavšechtváva2.Roz5jižutám5*přela,skutcích.o6tvýchvšechnaHosR.Vzpo7námčivyny.dipo8nojetvéže,3.Bo9svajebůhtakní:9cho*ktenáškoBůh?veli10jačijsi4.Ty11kteBůh,jsidůmrovy,di11*svoumoc.podal12znatnaHosR.Vzpo13námčivyny.dipo14novykoujsiSvýmra155.nemmekubo*Jasvůjpil15rod,vysyfony.a16vyseJodlvesvůj6.Jak17jsistádovoušožírod,17*Mojruvoukou.aÁ18nopoHosdiR.Vzpo19nanámny.no20čivy
poHosdiR.Vzponanámny.no2vyčipoHosdiVzpo1.nám3navzpono,*vyčia3nony,ditvévy.námna4dávnavšechtváva2.Roz5jižutám5*přela,skutcích.o6tvýchvšechpoHosdiR.Vzpo7nanámny.no8čivyjetvéže,3.Bo9svajebůhcho9*ktení:konášjaBůh?ve10takličijsi4.Ty11kteBůh,důmrodi11*vy,svouznatmoc.daljsi12ponaHosR.Vzpo13námčivyny.dipo14novykoujsiSvýmra155.nemmekubo*Jasvůjpil15rod,vysyfony.a16vyseJodlvesvůj6.Jak17jsistádovoušožírod,17*Mojruvoukou.aÁ18nopoHosdiR.Vzpo19nanámny.no20čivy
vyčidinony.námnaR.VzpoHospodiponovy1.Vzponám3Hosnavzpono,ny,či3*aditvévy.námna4dávnatvála,žuva5Roz2.všechjiskuttvýchvšechcích.pře*tám6ovyčinodiny.nám7naVzpoR.Hosponí:chotvékte*svaže,9Bo3.jekonášjaBůh?jetak10bůhlivedičivy,Bůh,jsi11Ty4.ktesvoupoznatmoc.důmro12*daljsivyčinodiny.nám13naVzpoR.HospokouvypilsvůjSvým5.rame15jsinemvybokurod,15*Jasyvyny.aJo16fosedlsvůjrod,Jak6.stádo17vejsivounorukou.žíšovou18Moj*Áavyčinodiny.námna19VzpoR.poHos
vyčidinony.námnaR.VzpoHospovyčidinony,námna3Vzpo1.poHostvédidávvy.no,vzpo4a*nanámnatvála,žuva5Roz2.všechjiskuttvýchvšechcích.pře*tám6ovyčinodiny.nám7naVzpoR.Hosponí:chotvékte*svaže,9Bo3.jekonášjaBůh?jetak10bůhlivedičivy,Bůh,jsi11Ty4.ktesvoupoznatmoc.důmro12*daljsivyčinodiny.nám13naVzpoR.Hosposvůjkoupilrod,mera5.15nemSvýmvyjsivysefosyny.kubovy16Ja*Joadlsvůjrod,Jak6.stádo17vejsivounorukou.žíšovou18Moj*Áavyčinodiny.námna19VzpoR.poHos
vyčidinony.námnaR.VzpoHospovyčidinony,námna3Vzpo1.poHostvédidávvy.no,vzpo4a*nanámnatvála,žuva5Roz2.všechjiskuttvýchvšechcích.pře*tám6ovyčinodiny.nám7naVzpoR.Hosponí:chotvékte*svaže,9Bo3.jekonášjaBůh?jetak10bůhlivedičivy,Bůh,jsi11Ty4.ktesvoupoznatmoc.důmro12*daljsivyčinodiny.nám13naVzpoR.Hosposvůjkoupilrod,mera5.15nemSvýmvyjsivysefosyny.kubovy16Ja*Joadlsvůjrod,Jak6.stádo17vejsivounorukou.žíšovou18Moj*Áavyčinodiny.námna19VzpoR.poHos
vyčidinony.námnaR.VzpoHospovyčidinony,námna3Vzpo1.poHostvédidávvy.no,vzpo4a*nanámnatvála,žuva5Roz2.všechjiskuttvýchvšechcích.pře*tám6ovyčinodiny.nám7naVzpoR.Hosponí:chotvékte*svaže,9Bo3.jekonášjaBůh?jetak10bůhlivedičivy,Bůh,jsi11Ty4.ktesvoupoznatmoc.důmro12*daljsivyčinodiny.nám13naVzpoR.Hosposvůjkoupilrod,mera5.15nemSvýmvyjsivysefosyny.kubovy16Ja*Joadlsvůjrod,Jak6.stádo17vejsivounorukou.žíšovou18Moj*Áavyčinodiny.námna19VzpoR.poHos
vyčidinony.námnaR.VzpoHospovyčidinony,námna3Vzpo1.poHostvédidávvy.no,vzpo4a*nanámnatvála,žuva5Roz2.všechjiskuttvýchvšechcích.pře*tám6ovyčinodiny.nám7naVzpoR.Hosponí:chotvékte*svaže,9Bo3.jekonášjaBůh?jetak10bůhlivedičivy,Bůh,jsi11Ty4.ktesvoupoznatmoc.důmro12*daljsivyčinodiny.nám13naVzpoR.Hosposvůjkoupilrod,mera5.15nemSvýmvyjsivysefosyny.kubovy16Ja*Joadlsvůjrod,Jak6.stádo17vejsivounorukou.žíšovou18Moj*Áavyčinodiny.námna19VzpoR.poHos
vyčidinony.námnaR.VzpoHospovyčidinony,námna3Vzpo1.poHostvédidávvy.no,vzpo4a*nanámnatvála,žuva5Roz2.všechjiskuttvýchvšechcích.pře*tám6ovyčinodi