OL5

1. neděle adventní C

Předvánoční týden (23. prosince)

ZvětšitZmenšitResetovat

k tomůj,R.PažeBone,duši.podámsvouzvecesty,kaž1.U2svémia*popoHos2dine,stezkách.3svýchoprava2.Veď4svévetyboť4*nemě,sispatel.Bůh,jsi5můjk tomůj,R.Paže6Bone,ši.dupo6svoudámzvedobapo3.Hos7jedinkautokodo7*prolý,naceskůmtu.zuje8hříšdek správkor4.Po9vepo*ní,kormu9jedcessvétě.u10čík tomůj,R.Paže11Bone,ši.dupo11svoudámzvejed5.poHosdi12vonověranostjejen12kalásjehokdo13ty,*proplřízenaní.vusmlou13astýHos14věr6.sesekdohopodin14mi,s tějimbo14*jí,smlouvu.znatpo15svouk tomůj,R.Paže16Bone,ši.du16zveposvoudám
k tomůj,R.PažeBone,duši.podámsvouzveHosty,podine,U1.kažmi2svécesstezsvýchkách.a*3pooamě,2.ve4Veďpravsvéspamůjsitel.ne*boť5tyjsiBůh,k tomůj,R.Paže6Bone,ši.dupo6svoudámzvedobapo3.Hos7jedinkautokodo7*prolý,naceskůmtu.zuje8hříšk správmuPo4.kor9vedekorjed9*poní,cestě.číu10svék tomůj,R.Paže11Bone,ši.dupo11svoudámzvejejenpodi12Hos5.vojednoty,kdopro*plka12lásanostvěrnaazevuříní.je13hosmloupoHosdinvěr146.stýsejí,hobo*mi,14s těkdosesmlousvouvu.pojim15znatk tomůj,R.Paže16Bone,ši.du16zveposvoudám
k tomůj,R.PažeBone,duši.podámsvouzveHosty,podine,U1.kažmi2svécesstezsvýchkách.a*3pooamě,2.ve4Veďpravsvéspamůjsitel.ne*boť5tyjsiBůh,k tomůj,R.Paže6Bone,ši.dupo6svoudámzvedoakonalý,dinpo7Hos3.dobjekůmceshříštu.touka8pro*jezumujední,kork správ9Po4.devecessvétě.po*kor10učík tomůj,R.Paže11Bone,ši.dupo11svoudámzvejedjepodi12Hos5.vonoty,kdopro*nostplláska12jenavěrnaazevuříní.je13hosmloupoHosdinvěr146.stýsejí,hobo*mi,14s těkdosesmlousvouvu.pojim15znatk tomůj,R.Paže16Bone,ši.du16zveposvoudám
k tomůj,R.PažeBone,duši.podámsvouzveHosty,podine,U1.kažmi2svécesstezsvýchkách.a*3pooamě,2.ve4Veďpravsvéspamůjsitel.ne*boť5tyjsiBůh,k tomůj,R.Paže6Bone,ši.dupo6svoudámzvedoakonalý,dinpo7Hos3.dobjekůmceshříštu.touka8pro*jezumujední,kork správ9Po4.devecessvétě.po*kor10učík tomůj,R.Paže11Bone,ši.dupo11svoudámzvejedjepodi12Hos5.vonoty,kdopro*nostplláska12jenavěrnaazevuříní.je13hosmloupoHosdinvěr146.stýsebohojí,s těmi,14sekdosmlousvouvu.*15jimpoznatk tomůj,R.Paže16Bone,ši.du16zveposvoudám
svouduzvedámši.ne,BožeR.Papomůj,k toHosty,podine,U1.kažmi2svécesstezsvýchkách.a*3pooamě,2.ve4Veďpravsvéspamůjsitel.ne*boť5tyjsiBůh,dusvoudámzveši.Bone,6žePaR.pomůj,k tokonaadopro*lý,topodinje7Hos3.dobceskůmtu.kazu8uhříšjemujední,kork správ9Po4.devecessvétě.po*kor10učídusvoudámzveši.Bone,11žePaR.pomůj,k toláskajejennostavěrnovo12dipo5.Hosjednaasmlouvuní.řízekdopl13pro*ty,jehomi,dins těhokdosese146.věrHospostýsvousmlouznatvu.jí,*14bojimpodusvoudámzveši.Bone,16žePaR.pomůj,k to
svouduzvedámši.ne,BožeR.Papomůj,k toHosty,podine,U1.kažmi2svécesstezsvýchkách.a*3pooamě,2.ve4Veďpravsvéspamůjsitel.ne*boť5tyjsiBůh,dusvoudámzveši.Bone,6žePaR.pomůj,k tokonaadopro*lý,topodinje7Hos3.dobceskůmtu.kazu8uhříšjemujední,kork správ9Po4.devecessvétě.po*kor10učídusvoudámzveši.Bone,11žePaR.pomůj,k toláskajejennostavěrnovo12dipo5.Hosjednaasmlouvuní.řízekdopl13pro*ty,jehomi,dins těhokdosese146.věrHospostýsvousmlouznatvu.jí,*14bojimpodusvoudámzveši.Bone,16žePaR.pomůj,k to
svouduzvedámši.ne,BožeR.Papomůj,k toHosty,podine,U1.kažmi2svécesstezsvýchkách.a*3pooamě,2.ve4Veďpravsvéspamůjsitel.ne*boť5tyjsiBůh,dusvoudámzveši.Bone,6žePaR.pomůj,k tokonaadopro*lý,topodinje7Hos3.dobceskůmtu.kazu8uhříšjemujední,kork správ9Po4.devecessvétě.po*kor10učídusvoudámzveši.Bone,11žePaR.pomůj,k toláskajejennostavěrnovo12dipo5.Hosjednaasmlouvuní.řízekdopl13pro*ty,jehomi,dins těhokdosese146.věrHospostýsvousmlouznatvu.jí,*14bojimpodusvou