OL50

Na začátku občanského roku (31. prosince, večer)

Nejsvětějšího Jména Ježíš (3. ledna)

Nejsvětější Trojice C

Při křtu dospělých

Žalm 8

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL50 – Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! – Žalm 8

R. Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!

1. Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, * na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil:

2. Co je člověk, že na něho myslíš, * co je smrtelník, že se o něho staráš?

R. Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!

3. Učinils ho jen o málo menším, než jsou andělé, * ověnčils ho ctí a slávou,

4. dals mu vládnout nad dílem svých rukou, * položils mu k nohám všechno:

R. Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!

5. Ovce i veškerý dobytek, * k tomu i polní zvířata,

6. ptáky na nebi a ryby v moři, * vše, co se hemží na stezkách moří.

R. Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!

Odpověď: Ž 8,2ab

Verše: Ž 8

Josef Olejník. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu