OL500

Sobota 18. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

dipoHosne,luR.Mitě,jilo!2poHosdiMi1.luji3tě,Hos*lo,pone,3lo,úne,di4skáchráncezamůj!čišto4tě,podiHosne,R.Mi5tě,jilulo!6skálo,Bo2.Můj7že,ukám,na7senižhu*můj8te,roštínochramá!spá8osy,Hospodu3.Bu9vatvzýležídina,9mužjenesvýchod*achvá9la,svobovyzen.přátel10dubupodiHosne,R.Mi11tě,jilulo!12din,po4.13jeHosžimonabuďjepo13(+)žehBobuďvala,Ská13*slátesili!hu,14spamustvítězjsi15li5.Vekrámuli,přálpo15svésvémuváš*16zeňpřímu.po16zamapodiHosne,R.Mi17tě,jilulo!18
dipoHosne,luR.Mitě,jilo!2poHosdiMi1.luji3tě,Hos*lo,pone,3lo,úne,di4skáchráncezamůj!čišto4tě,podiHosne,R.Mi5tě,jilulo!6lo,skánaže,7Bo2.Můjštímůjte,*ronižseu7kám,chraosy,má!nohu8spána,podijeduvzý9Bu3.Hosvatla,a*odsvých9mužžíchválesvoboduvyzen.přáne10butelne,lo!luMiR.ji11dipoHostě,podin,(+)žehži4.13jepoHosla,Ská*slávanabuď13mojesitemuspali!Bobuď14hu,postvíjsipřálli15Ve5.tězvášpří*musvékrá15li,zamamu.zeňsvé16pomupodiHosne,R.Mi17tě,jilulo!18
ne,lo!lujiMiR.poHosditě,dipone,1.luMiji3Hostě,ne,skálo,3podiHos*zatě,cečišchránmůj!4lo,útone,lo!MiR.lu5jiHospoditě,nalo,nižseBo2.že,7Můjskáte,štíro*můju7kám,chraosy,má!nohu8spána,podijeduvzý9Bu3.Hosvatla,a*odsvých9mužžíchválesvoboduvyzen.přáne10butelne,lo!luMiR.ji11dipoHostě,podin,(+)žehži4.13jepoHosla,Ská*slávanabuď13mojesitemuspali!Bobuď14hu,postvíjsipřálli15Ve5.tězvášpří*musvékrá15li,zamamu.zeňsvé16pomune,lo!R.luMiji17Hospoditě,
ne,lo!lujiMiR.poHosditě,dipone,1.luMiji3Hostě,ne,skálo,3podiHos*zatě,cečišchránmůj!4lo,útone,lo!MiR.lu5jiHospoditě,senanižkám,uBože,7Můj2.lo,skásy,ospáchranomá!můj*štíte,ro8huna,jedimužduvzý9Bu3.Hospovata*la,odsvýchle9chvážísvoboduvyzen.přáne10butelne,lo!luMiR.ji11dipoHostě,podin,(+)žehži4.13jepoHosla,Ská*slávanabuď13mojesitemuspali!Bobuď14hu,postvíjsipřálli15Ve5.tězvášpří*musvékrá15li,zamamu.zeňsvé16pomune,lo!R.luMiji17Hospoditě,
ne,lo!lujiMiR.poHosditě,ne,lo,Hos*podijitě,3Mi1.lupodiHostě,zatočišmůj!chránceská4ne,úlo,ne,lo!MiR.lu5jiHospoditě,senanižkám,uBože,7Můj2.lo,skásy,ospáchranomá!můj*štíte,ro8huna,podijeduvzý9Bu3.Hosvatla,a*odsvých9mužžíchválesvoboduvyzen.přáne10butelne,lo!luMiR.ji11dipoHostě,nažehjebuďmožijeHospo134.(+)podin,muspahu,siteli!la,slá*13SkáBovabuďsvémupopřálkráli,15Ve5.listvíjsitězmazapomu.vášpří16*svézeňmune,lo!R.luMiji17Hospoditě,
ne,lo!lujiMiR.poHosditě,ne,polo,Hos*jitě,3Mi1.lupodiHosčiště,tomůj!zachránceská4údine,lo,ne,lo!MiR.lu5jiHospoditě,senanižkám,uBože,7Můj2.lo,skásy,ospáchranomá!můj*štíte,ro8humužna,ježílevzývat9Bu3.dupodiHosduvytelbusvobozen.la,a*9chvápřáodnesvýchne,lo!luMiR.ji11dipoHostě,nažehjebuďmožijeHospo134.(+)podin,muspahu,siteli!la,slá*13SkáBovabuďsvémupopřálkráli,15Ve5.listvíjsitězmazapomu.vášpří16*svézeňmune,lo!R.luMiji17Hospoditě,
ne,lo!lujiMiR.poHosditě,ne,polo,Hos*jitě,3Mi1.lupodiHosčiště,tomůj!zachránceská4údine,lo,ne,lo!MiR.lu5jiHospoditě,senanižkám,uBože,7Můj2.lo,skásy,ospáchranomá!můj*štíte,ro8humužna,ježílevzývat9Bu3.dupodiHosduvytelbusvobozen.la,a*9chvápřáodnesvýchne,lo!luMiR.ji11dipoHostě,nažehjebuďmožijeHospo134.(+)podin,muspahu,siteli!la,slá*13SkáBovabuďsvémupopřálkráli,15Ve5.listvíjsitězmazapomu.vášpří16*svézeňmune,lo!R.luMiji17Hospoditě,
ne,lo!luji