OL500

Sobota 18. týdne 1

Žalm 18

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL500 – Miluji tě, Hospodine, má sílo! – Žalm 18

R. Miluji tě, Hospodine, má sílo!

1. Miluji tě, Hospodine, má sílo, * Hospodine, má skálo, mé útočiště, zachránce můj!

R. Miluji tě, Hospodine, má sílo!

2. Můj Bože, má skálo, na niž se utíkám, * můj štíte, rohu mé spásy, ochrano má!

3. Budu vzývat Hospodina, jemuž náleží chvála, * a od svých nepřátel budu vysvobozen.

R. Miluji tě, Hospodine, má sílo!

4. Ať žije Hospodin, (+) požehnána buď moje Skála, * sláva buď Bohu, mému spasiteli!

5. Veliká vítězství jsi popřál svému králi, * dáváš přízeň svému pomazanému.

R. Miluji tě, Hospodine, má sílo!

Odpověď: Ž 18 (17),2

Verše: Ž 18 (17)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu