OL501

Pondělí 19. týdne 1

Pátek 30. týdne 1

Středa 8. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

slaovujruR.Jeme,zana!Hos2dipome,1.Je4zarupodiHosna,slao4vujSiha,ne,ó*chval5Bohosvévory2.že6nilzpevnalžehtvých6*pobran,v tobě.sytvým7nůmslaovujR.Jeme,8ruzana!Hos9dipozeúnal3.Zjed11mutvésy*apo11kojnipšecí.ja12noudrrozkazsvůj4.Se13lenaze13*rychmi,slovo.ježí14hoslaovujR.Jeme,15ruzana!Hos16diposlovosvé5.Oz18milkony*svékuJa18vi,boraIzeli.přia19žádseným6.Tak20nalnejedlilro20*nesdem,ní.jim21přisváslaovujR.Jeme,22ruzana!Hos23dipo
podiHosvujna!zaruJeR.slame,ovujHosslapodina,ruza4Je1.me,oSiha,ne,ó*chval5Bohosvétvýchrybran,že2.zpev6vonilv tonůmbě.po*žeh7naltvýmsypodiHosvujna!zaJeR.rusla8me,opozekojnal3.tvé11Zjedúmunoupšedrnicí.a*sy12janakazzemi,Se4.13svůjrozslohovo.rych*le14žíjepodiHosvujna!zaJeR.rusla15me,oJavokubovi,5.Ozmil18slosvépřia*své19konyraeIzli.19žádseným6.Tak20nalnejedlilro20*nesdem,ní.jim21přisvápodiHosvujna!zaJeR.ruslame,22o
podiHosvujna!zaruJeR.slame,ovujHosslapodina,ruza4Je1.me,oSiha,ne,ó*chval5Bohosvétvýchrybran,že2.zpev6vonilv tonůmbě.po*žeh7naltvýmsypodiHosvujna!zaJeR.rusla8me,opozekojnal3.tvé11Zjedúmunoupšedrnicí.a*sy12janakazzemi,Se4.13svůjrozslohovo.rych*le14žíjepodiHosvujna!zaJeR.rusla15me,oJavokubovi,5.Ozmil18slosvéIzraeli.ko*ny19svépřiažádnýmrodem,Tak6.nejed20senalsvápřiní.nes*lil21jimpodiHosvujna!zaJeR.ruslame,22o
podiHosvujna!zaruJeR.slame,ovujHosslapodina,ruza4Je1.me,oSiha,ne,ó*chval5Bohosvétvýchrybran,že2.zpev6vonilv tonůmbě.po*žeh7naltvýmsypodiHosvujna!zaJeR.rusla8me,opozekojnal3.tvé11Zjedúmunoupšedrnicí.a*sy12janakazzemi,Se4.13svůjrozslohovo.rych*le14žíjepodiHosvujna!zaJeR.rusla15me,ovi,bokuJasvé*komilsvé18Oz5.slovoIzerali.a19nypřižádnýmrodem,Tak6.nejed20senalsvápřiní.nes*lil21jimpodiHosvujna!zaJeR.ruslame,22o
podiHosvujna!zaruJeR.slame,ovujHosslapodina,ruza4Je1.me,oSiha,ne,ó*chval5Bohosvétvýchrybran,že2.zpev6vonilv tonůmbě.po*žeh7naltvýmsypodiHosvujna!zaJeR.rusla8me,opozekojnal3.tvé11Zjedúmunoupšedrnicí.a*sy12janakazzemi,Se4.13svůjrozslohovo.rych*le14žíjepodiHosvujna!zaJeR.rusla15me,ovi,bokuJasvé*komilsvé18Oz5.slovoIzerali.a19nypřižádnýmrodem,Tak6.nejed20senalsvápřiní.nes*lil21jimpodiHosvujna!zaJeR.ruslame,22o
podiHosvujna!zaruJeR.slame,ovujHosslapodina,ruza4Je1.me,oSiha,ne,ó*chval5Bohosvétvýchrybran,že2.zpev6vonilv tonůmbě.po*žeh7naltvýmsypodiHosvujna!zaJeR.rusla8me,opozekojnal3.tvé11Zjedúmunoupšedrnicí.a*sy12janakazzemi,Se4.13svůjrozslohovo.rych*le14žíjepodiHosvujna!zaJeR.rusla15me,ovi,bokuJasvé*komilsvé18Oz5.slovoIzerali.a19nypřižádnýmrodem,Tak6.nejed20senalsvápřiní.nes*lil21jimpodiHosvujna!zaJeR.ruslame,22o
podiHosvujna!zaruJeR.slame,ovujHosslapodina,ruza4Je1.me,oSiha,ne,ó*chval5Bohosvétvýchrybran,že2.zpev6vonilv tonůmbě.po*žeh7naltvýmsypodiHosvujna!zaJeR.rusla8me,ojadr*asycí.pšenounimuúZjed3.11tvénalpokojzejeležíslohovo.svůjroz134.Seze*rychmi,kaznapodiHosvujna!zaJeR.rusla15me,ovi,bokuJasvé*komilsvé18Oz5.slovoIzerali.a19nypřižádnýmrodem,Tak6.nejed20senalsvápřiní.nes*lil21jimpodiHosvujna!zaJeR.ruslame,22o
podiHosvujna!zaruJeR.slame,osvé*chvalBohodina,pone,Siha,óme,4zaru1.JevujslaHososynalžehtvýmv tonůmbě.nilvo6zpev2.žebran,po*rytvýchpodiHosvujna!zaJeR.rusla8me,ojadr*asycí.pšenounimuúZjed3.11tvénalpokojzejeležíslohovo.svůjroz134.Seze*rychmi,kaznapodiHosvujna!zaJeR.rusla15me,ovi,bokuJasvé*komilsvé18Oz5.slovoIzerali.a19