OL502

Úterý 19. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

polempoR.Hosvýmnodilid.hojejejmévonoHos1.podi2novzdej*vat,tedubu2vzýBohu!munačest3šenakoJeSká42.dola,la,jejsou4hohojecesvšech5boť*nenyvedlivé.ty5sprajsoupolemR.Hos6výmnopodilid.hoje6jedávdny,ma3.Pana7tujtechva*u8ožujkolení!mno8pohýchce,otasvé9se4.Ptejhosesvých*ptejoz9ti,nouřekti:starců,10apolemR.Hos11výmnopodilid.hoje11jekavy5.Když12vyššíNejjedůmjichvalzo12roloroz*kdyžsíd12la,damoAvy,syval13nyniceno6.sta14hravilčtupolero14*poderale.sy15IzpolemR.Hos16výmnopodilid.hoje16jevýmnopo7.boťNeHos17dipolid,Ja*hokublem17jejeúhoděl.dič18jejevehodl,din19po8.HossámcihoBůh.ne*bylu20polemR.Hos21výmnopodilid.hoje21je
polempoR.Hosvýmnodilid.hojejejmévonoHos1.podi2novzdej*vat,tedubu2vzýBohu!munačest3šenajsouJe2.Ská4la,kodovšechne*boťnyho4jela,sprajsouvedlivé.ho5jetycespolemR.Hos6výmnopodilid.hoje6jedávdny,ma3.Pana7tujtechva*u8ožujkolení!mno8pohýchce,otasvé9se4.Ptejhosesvých*ptejoz9ti,nouřekti:starců,10apolemR.Hos11výmnopodilid.hoje11jekavy5.Když12vyššíNejjedůmjichvalzo12roloroz*kdyžsíd12la,damoAvy,syval13nycero6.nostavil14nihraIzerale.le*po15podsyčtupolemR.Hos16výmnopodilid.hoje16jevýmnopo7.boťNeHos17dipolid,Ja*hokublem17jejeúhoděl.dič18jejevehodl,din19po8.HossámcihoBůh.ne*bylu20polemR.Hos21výmnopodilid.hoje21je
jelemjeholid.podiHosR.ponovýmdunobuvzývat,podino2Hos1.jmévoBomuhu!*tevzdejčest3šenajsounajeSkáJe2.4la,kodovšechboťnyho4*nela,sprajsouvedlivé.ho5jetycesjelemjeholid.R.poHosdi6povýmnovadny,*užujma3.tuj7Padávnapohýchkolení!8omnotechozati,sesvé9Ptej4.otce,hořekanouti:*septejsvých10ců,starjelemjeholid.R.poHosdi11povýmnovalkazoNejKdyž5.12vyšvyšíkdyžla,roz*důmje12rojichsíddaAmovy,loval13nysycero6.nostavil14nihraIzerale.le*po15podsyčtujelemjeholid.R.poHosdi16povýmnoponovýmboťHos17Ne7.dipokublid,Ja*jelemje17hojeúhoděl.dič18jevehodl,din19po8.HossámcihoBůh.ne*bylu20jelemjeholid.poR.di21Hosponovým
jelemjeholid.podiHosR.ponovýmbujménodudipo2Hos1.vonomuBošehu!vat,vzdej*2vzýčestnatejsounajeSkáJe2.4la,kodovšechboťnyho4*nela,sprajsouvedlivé.ho5jetycesjelemjeholid.R.poHosdi6povýmnovadny,*užujma3.tuj7Padávnapohýchkolení!8omnotechozati,sesvé9Ptej4.otce,hořekanouti:*septejsvých10ců,starjelemjeholid.R.poHosdi11povýmnovalkazoNejKdyž5.12vyšvyšíkdyžla,roz*důmje12rojichsíddaAmovy,loval13nysycero6.nostavil14nihraIzerale.le*po15podsyčtujelemjeholid.R.poHosdi16povýmnoponovýmboťHos17Ne7.dipokublid,Ja*jelemje17hojeúhoděl.dič18jevehodl,din19po8.HossámcihoBůh.ne*bylu20jelemjeholid.poR.di21Hosponovým
jelemjeholid.podiHosR.ponovýmbujménodudipo2Hos1.vonomuBošehu!vat,vzdej*2vzýčestnatehojsoujela,Skála,do4Je2.nakojsouspratyvé.vedlivšechces5nyne*boťhojejelemjeholid.R.poHosdi6povýmnovadny,*užujma3.tuj7Padávnapohýchkolení!8omnotechozati,sesvé9Ptej4.otce,hořekanouti:*septejsvých10ců,starjelemjeholid.R.poHosdi11povýmnorodůmjejichNejvyššíval12Když5.vyzokaAsynymodavy,la,když*12sídlovalrozro*podlenovil14cesta6.nihraraIzele.počtu15syjelemjeholid.R.poHosdi16povýmnovýmpolemjepoNe7.boťHosnodi17hojeúděl.*lid,Ja17jehokubjedičvehodl,din19po8.HossámcihoBůh.ne*bylu20jelemjeholid.poR.di21Hosponovým
jelemjeholid.podiHosR.ponovýmbujménodudipo2Hos1.vonomuBošehu!vat,