OL502

Úterý 19. týdne 1

Dt 32

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL502 – Hospodinovým podílem je jeho lid. – Dt 32

R. Hospodinovým podílem je jeho lid.

1. Hospodinovo jméno budu vzývat, * vzdejte čest našemu Bohu!

2. Je Skála, dokonalá jsou jeho díla, * neboť všechny jeho cesty jsou spravedlivé.

R. Hospodinovým podílem je jeho lid.

3. Pamatuj na dávné dny, * uvažuj o létech mnohých pokolení!

4. Ptej se svého otce, a oznámí ti, * ptej se svých starců, a řeknou ti:

R. Hospodinovým podílem je jeho lid.

5. Když Nejvyšší vykazoval národům jejich sídla, * když rozděloval syny Adamovy,

6. stanovil hranice národů * podle počtu synů Izraele.

R. Hospodinovým podílem je jeho lid.

7. Neboť Hospodinovým podílem je jeho lid, * Jakub je dědičný jeho úděl.

8. Hospodin sám ho vedl, * nebyl u něho cizí Bůh.

R. Hospodinovým podílem je jeho lid.

Odpověď: Dt 32,9a

Verše: Dt 32

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu