OL502

Úterý 19. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hospodinovým podílem je jeho lid. / 1. Hospodinovo jméno budu vzývat, * vzdejte čest našemu Bohu! / 2. Je Skála, dokonalá jsou jeho díla, * neboť všechny jeho cesty jsou spravedlivé. / R. Hospodinovým podílem je jeho lid. / 3. Pamatuj na dávné dny, * uvažuj o létech mnohých pokolení! / 4. Ptej se svého otce, a oznámí ti, * ptej se svých starců, a řeknou ti: / R. Hospodinovým podílem je jeho lid. / 5. Když Nejvyšší vykazoval národům jejich sídla, * když rozděloval syny Adamovy, / 6. stanovil hranice národů * podle počtu synů Izraele. / R. Hospodinovým podílem je jeho lid. / 7. Neboť Hospodinovým podílem je jeho lid, * Jakub je dědičný jeho úděl. / 8. Hospodin sám ho vedl, * nebyl u něho cizí Bůh. / R. Hospodinovým podílem je jeho lid. R. Hospodinovým podílem je jeho lid. / 1. Hospodinovo jméno budu vzývat, * vzdejte čest našemu Bohu! / 2. Je Skála, dokonalá jsou jeho díla, * neboť všechny jeho cesty jsou spravedlivé. / R. Hospodinovým podílem je jeho lid. / 3. Pamatuj na dávné dny, * uvažuj o létech mnohých pokolení! / 4. Ptej se svého otce, a oznámí ti, * ptej se svých starců, a řeknou ti: / R. Hospodinovým podílem je jeho lid. / 5. Když Nejvyšší vykazoval národům jejich sídla, * když rozděloval syny Adamovy, / 6. stanovil hranice národů * podle počtu synů Izraele. / R. Hospodinovým podílem je jeho lid. / 7. Neboť Hospodinovým podílem je jeho lid, * Jakub je dědičný jeho úděl. / 8. Hospodin sám ho vedl, * nebyl u něho cizí Bůh. / R. Hospodinovým podílem je jeho lid. R. Hospodinovým podílem je jeho lid. / 1. Hospodinovo jméno budu vzývat, * vzdejte čest našemu Bohu! / 2. Je Skála, dokonalá jsou jeho díla, * neboť všechny jeho cesty jsou spravedlivé. / R. Hospodinovým podílem je jeho lid. / 3. Pamatuj na dávné dny, * uvažuj o létech mnohých pokolení! / 4. Ptej se svého otce, a oznámí ti, * ptej se svých starců, a řeknou ti: / R. Hospodinovým podílem je jeho lid. / 5. Když Nejvyšší vykazoval národům jejich sídla, * když rozděloval syny Adamovy, / 6. stanovil hranice národů * podle počtu synů Izraele. / R. Hospodinovým podílem je jeho lid. / 7. Neboť Hospodinovým podílem je jeho lid, * Jakub je dědičný jeho úděl. / 8. Hospodin sám ho vedl, * nebyl u něho cizí Bůh. / R. Hospodinovým podílem je jeho lid. R. Hospodinovým podílem je jeho lid. / 1. Hospodinovo jméno budu vzývat, * vzdejte čest našemu Bohu! / 2. Je Skála, dokonalá jsou jeho díla, * neboť všechny jeho cesty jsou spravedlivé. / R. Hospodinovým podílem je jeho lid. / 3. Pamatuj na dávné dny, * uvažuj o létech mnohých pokolení! / 4. Ptej se svého otce, a oznámí ti, * ptej se svých starců, a řeknou ti: / R. Hospodinovým podílem je jeho lid. / 5. Když Nejvyšší vykazoval národům jejich sídla, * když rozděloval syny Adamovy, / 6. stanovil hranice národů * podle počtu synů Izraele. / R. Hospodinovým podílem je jeho lid. / 7. Neboť Hospodinovým podílem je jeho lid, * Jakub je dědičný jeho úděl. / 8. Hospodin sám ho vedl, * nebyl u něho cizí Bůh. / R. Hospodinovým podílem je jeho lid. R. Hospodinovým podílem je jeho lid. / 1. Hospodinovo jméno budu vzývat, * vzdejte čest našemu Bohu! / 2. Je Skála, dokonalá jsou jeho díla, * neboť všechny jeho cesty jsou spravedlivé. / R. Hospodinovým podílem je jeho lid. / 3. Pamatuj na dávné dny, * uvažuj o létech mnohých pokolení! / 4. Ptej se svého otce, a oznámí ti, * ptej se svých starců, a řeknou ti: / R. Hospodinovým podílem je jeho lid. / 5. Když Nejvyšší vykazoval národům jejich sídla, * když rozděloval syny Adamovy, / 6. stanovil hranice národů * podle počtu synů Izraele. / R. Hospodinovým podílem je jeho lid. / 7. Neboť Hospodinovým podílem je jeho lid, * Jakub je dědičný jeho úděl. / 8. Hospodin sám ho vedl, * nebyl u něho cizí Bůh. / R. Hospodinovým podílem je jeho lid. R. Hospodinovým podílem je jeho lid. / 1. Hospodinovo jméno budu vzývat, * vzdejte čest našemu Bohu! / 2. Je Skála, dokonalá jsou jeho díla, * neboť všechny jeho cesty jsou spravedlivé. / R. Hospodinovým podílem je jeho lid. / 3. Pamatuj na dávné dny, * uvažuj o létech mnohých pokolení! / 4. Ptej se svého otce, a oznámí ti, * ptej se svých starců, a řeknou ti: / R. Hospodinovým podílem je jeho lid. / 5. Když Nejvyšší vykazoval národům jejich sídla, * když rozděloval syny Adamovy, / 6. stanovil hranice národů * podle počtu synů Izraele. / R. Hospodinovým podílem je jeho lid. / 7. Neboť Hospodinovým podílem je jeho lid, * Jakub je dědičný jeho úděl. / 8. Hospodin sám ho vedl, * nebyl u něho cizí Bůh. / R. Hospodinovým podílem je jeho lid.