OL503

Středa 19. týdne 1

Žalm 66

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL503 – Jásejte Bohu, všechny země! – Žalm 66

R. Jásejte Bohu, všechny země!

1. Jásejte Bohu, všechny země, * opěvujte slávu jeho jména,

2. vzdejte mu velkolepou chválu! * Řekněte Bohu: „Jak úžasná jsou tvá díla!“

R. Jásejte Bohu, všechny země!

3. Pojďte a pozorujte Boží skutky: * podivuhodně jednal s lidmi!

4. Velebte, národy, našeho Boha * a rozhlašujte jeho chválu!

R. Jásejte Bohu, všechny země!

5. Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, * chci vyprávět, co prokázal Bůh mé duši.

6. Svými ústy jsem k němu volal, * velebil jsem ho svým jazykem.

R. Jásejte Bohu, všechny země!

Odpověď: Ž 66 (65),1

Verše: Ž 66 (65)

Josef Olejník. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu