OL503

Středa 19. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

hu,BoteR.sejmě!všechnyzevšechhu,nysej1.2Botetevujmě,ze2*ojména,hoslávu3jekolevel2.vzdejte4mu*Řekněpou4lu!chváúžasBote„Jak5hu:la!“tvá5jsouBohu,teR.6sejmě!všech6nyzerujzotea7te3.Pojďpodivu*poskutžíBo7ky:s lidmi!nalhod8jednady,šeVe4.leb9te,ro*ahlarozhoBo9hachválu!hošujte10jeBohu,teR.11sejmě!všech11nyzevšichnite,te,5.Pojď12slyšchci*vypráhabo12bojní,zalcovět,13proši.Bůh13dujsemty6.Svý14miúslebil*vevomuk ně14lal,zyjakem.jsemho15svýmBohu,teR.16sejmě!všech16zeny
zenymě!tesejR.všechhu,Bovšechhu,nysej1.2Botetevujmě,ze2*ojména,hoslávu3jelekopoute2.vzdej4velmuteBohu:4lu!chvákně*Řetvájsoula!“ú5„Jakžaszenymě!sejR.6všechhu,teBorujzotea7te3.Pojďpodivu*poskutžíBo7ky:s lidmi!nalhod8jednady,šeVe4.leb9te,ro*ahlarozhoBo9hachválu!hošujte10jezenymě!sejR.11všechhu,teBovšichnite,te,5.Pojď12slyšprávět,vy*chcihabo12ní,bojduBůhši.pro13cozalk nějsemmumi6.Svý14tyúsjsembillelal,vo14*vekem.zyho15jasvýmzemě!nysejR.16všechhu,teBo
zenymě!tesejR.všechhu,Bonyzevšechmě,1.sejte2hu,Bohojejmévuna,vuj3o*slátechvápoulelu!te2.mu4vzdejkovelú„Jakžas*kněŘete5hu:Bola!“tvá5jsouzenymě!sejR.6všechhu,teBožíteBoskutky:teapo7Pojď3.zorujnals lidjedmi!di*vu8pohodhonašeBohalebte,9Ve4.rody,hochvájelu!a*rozhla10tešujzenymě!sejR.11všechhu,teBobonibojhaní,5.te,Pojďslyš12všichte,proco*chci13právět,vyduši.zal13Bůhmuvok nělal,mi6.ús14Svýjsemtyjasvýmkem.zyve*lebil15jsemhozemě!nysejR.16všechhu,teBo
zenymě!tesejR.všechhu,Bonyzevšechmě,1.sejte2hu,Bohojejmévuna,vuj3o*slátelu!pouchváŘe*kněvelvzdej2.temule4kojsoutvála!“hu:5teBoúžas„Jakzenymě!sejR.6všechhu,teBožíteBoskutky:teapo7Pojď3.zorujnals lidjedmi!di*vu8pohodhonašeBohalebte,9Ve4.rody,hochvájelu!a*rozhla10tešujzenymě!sejR.11všechhu,teBobonibojhaní,5.te,Pojďslyš12všichte,proco*chci13právět,vyduši.zal13Bůhmuvok nělal,mi6.ús14Svýjsemtyjasvýmkem.zyve*lebil15jsemhozemě!nysejR.16všechhu,teBo
zenymě!tesejR.všechhu,Bonyzevšechmě,1.sejte2hu,Bohojejmévuna,vuj3o*slátelu!pouchváŘe*kněvelvzdej2.temule4kojsoutvála!“hu:5teBoúžas„Jakzenymě!sejR.6všechhu,teBožíteBoskutky:teapo7Pojď3.zorujnals lidjedmi!di*vu8pohodhonašeBohalebte,9Ve4.rody,hochvájelu!a*rozhla10tešujzenymě!sejR.11všechhu,teBoní,bojhachci*vypráte,slyšbote,12Pojď5.všichniduBůhši.copro13vět,zalmuvok nělal,mi6.ús14Svýjsemtyjasvýmkem.zyve*lebil15jsemhozemě!nysejR.16všechhu,teBo
zenymě!tesejR.všechhu,Bonyzevšechmě,1.sejte2hu,Bohojejmévuna,vuj3o*slátelu!pouchváŘe*kněvelvzdej2.temule4kojsoutvála!“hu:5teBoúžas„Jakzenymě!sejR.6všechhu,teBožíteBoskutky:teapo7Pojď3.zorujnals lidjedmi!di*vu8pohodhonašeBohalebte,9Ve4.rody,hochvájelu!a*rozhla10tešujzenymě!sejR.11všechhu,teBoní,bojhachci*vypráte,slyšbote,12Pojď5.všichniduBůhši.copro13vět,zalmuvok nělal,mi6.ús14Svýjsemtyjasvýmkem.zyve*lebil15jsemhozemě!nysejR.16všechhu,teBo
zenymě!tesejR.všechhu,Bonyzevšechmě,1.sejte2hu,Bohojejmévuna,vuj3o*slátelu!pouchváŘe*kněvelvzdej2.temule4kojsoutvála!“hu:5teBoúžas„Jakzenymě!sejR.6všechhu,teBožíteBoskutky:teapo7Pojď3.zorujnals lidjedmi!di*vu8pohodhonašeBohalebte,9Ve4.rody,hochvájelu!a*rozhla10tešujzenymě!sejR.11všechhu,teBoní,bojhachci*vypráte,slyšbote,12Pojď5.všichniduBůhši.copro13vět,zalmuvok nělal,mi6.ús14Svýjsemtyjasvýmkem.zyve*lebil15jsemhozemě!nysejR.16všechhu,teBo
zenymě!tesejR.všechhu,Bonyzevšechmě,1.sejte2hu,Bohojejmévuna,vuj3o*slátelu!pouchváŘe*kněvelvzdej2.temule4kojsoutvála!“hu:5teBoúžas„Jakzenymě!sejR.6všechhu,teBožíteBoskutky:teapo7Pojď3.zorujnals lidjedmi!di*vu8pohodhonašeBohalebte,9Ve4.rody,hochvájelu!a*rozhla10