OL504

Čtvrtek 19. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

tenejNeR.pozaskutky!žínaBoraIzel1.Když2hlvykubůvz Egyp2*Jata,lihodu,důmz ci3zácsvažíBotyní,stal2.seJu4dapanžímstvím.ra*Iz5BoeltenejR.Ne6zapoky!skutnaží6Boloaře3.Mo7vitosedánprch7*Jorlo,nazpět,ob8tilčilyry4.ho9skopo*pani,horkoja9rabeňajehta.jaky10kotenejR.Ne11zapoky!skutnaží11Boře,žemoje5.Co12ti,žene,pr12cháš,*Jornacíšzpět,ose13brakukajeproč14ry,6.hoposrabeni,jate14koskáčehor*pa15pročky,ňajehta?jate15kotenejR.Ne16zapoky!skutna16Boží
Božínaky!skutpozaR.NetenejraIzel1.Když2hlvydůmbůvkugypz E2*Jata,lihodu,zácz ci3svažíBotyní,stal2.seJu4dapanžímstvím.ra*Iz5BoeltenejR.Ne6zapoky!skutnaží6Boprchloalo,toře7Mo3.vinatilzpět,Jor*dán8seoblyjakoho4.rypo9skočihorkybera9*pani,ta.ňaja10jehkotenejR.Ne11zapoky!skutnaží11Boře,žemoje5.Co12ti,žene,pr12cháš,*Jornacíšzpět,ose13brajekute6.ry,hoproč14kaposky,*horpapročkobe14jarani,jehkota?ňaskáče15jatetenejR.Ne16zapoky!skutna16Boží
Božínaky!skutpozaR.Netenejelz Eragypta,Když1.vy2Izhlholidu,kubův3Ja*z cidůmzácsvažíBotyní,stal2.seJu4dapanžímstvím.ra*Iz5BoelžíBoskutnaky!NeR.zapo6nejteprchloalo,toře7Mo3.vinatilzpět,Jor*dán8seobkobejarani,rypo9ho4.čiskolyjehkota.ňahor*pa10kyjažíBoskutnaky!NeR.zapo11nejtecháš,prže*Jorti,je12Co5.ře,monabracíšzpět,že13ne,osejekute6.ry,hoproč14kaposky,*horpapročkobe14jarani,jehkota?ňaskáče15jateBožískutnaky!pozaR.Nenejte16
Božínaky!skutpozaR.Netenejelz Eragypta,Když1.vy2Izhlholidu,kubův3Ja*z cidůmzácsvažíBotyní,stal2.seJu4dapanžímstvím.ra*Iz5BoelžíBoskutnaky!NeR.zapo6nejteprchloalo,toře7Mo3.vinatilzpět,Jor*dán8seobkobejarani,rypo9ho4.čiskolyjehkota.ňahor*pa10kyjažíBoskutnaky!NeR.zapo11nejtecháš,prže*Jorti,je12Co5.ře,monabracíšzpět,že13ne,osejakoteberani,pročpos14ho6.ry,kujekakojehtejaňata?horky,proč15pa*českáBožískutnaky!pozaR.Nenejte16
Božínaky!skutpozaR.Netenejelz Eragypta,Když1.vy2Izhlholidu,kubův3Ja*z cidůmzácsvažíBotyní,stal2.seJu4dapanžímstvím.ra*Iz5BoelžíBoskutnaky!NeR.zapo6nejteprchloalo,toře7Mo3.vinatilzpět,Jor*dán8seobkobejarani,rypo9ho4.čiskolyjehkota.ňahor*pa10kyjažíBoskutnaky!NeR.zapo11nejtecháš,prže*Jorti,je12Co5.ře,monabracíšzpět,že13ne,osejakoteberani,pročpos14ho6.ry,kujekakojehtejaňata?horky,proč15pa*českáBožískutnaky!pozaR.Nenejte16
Božínaky!skutpozaR.Netenejelz Eragypta,Když1.vy2Izhlholidu,kubův3Ja*z cidůmzácsvažíBotyní,stal2.seJu4dapanžímstvím.ra*Iz5BoelžíBoskutnaky!NeR.zapo6nejteprchloalo,toře7Mo3.vinatilzpět,Jor*dán8seobkobejarani,rypo9ho4.čiskolyjehkota.ňahor*pa10kyjažíBoskutnaky!NeR.zapo11nejtecháš,prže*Jorti,je12Co5.ře,monabracíšzpět,že13ne,osejakoteberani,pročpos14ho6.ry,kujekakojehtejaňata?horky,proč15pa*českáBožískutnaky!pozaR.Nenejte16
Božínaky!skutpozaR.Netenejelz Eragypta,Když1.vy2Izhlholidu,kubův3Ja*z cidůmzácBoIz*raelstvím.žímpandaJu4stal2.setysvaBožíní,žíBoskutnaky!NeR.zapo6nejteob*Jorsedánnatilzpět,viMo7toře3.prchlo,loakyjani,rahor*pata.jehkoňaskočiho9pory4.kobelyjažíBoskutnaky!NeR.zapo11nejtecháš,prže*Jorti,je12Co5.ře,monabracíšzpět,že13ne,osejakoteberani,pročpos14ho6.ry,kujekakojehtejaňata?horky,proč15pa*českáBožískutnaky!pozaR.Nenejte16
Božínaky!skutpozaR.Netenejelz Eragypta,