OL506

Sobota 19. týdne 1

Pátek 23. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

ne,dipoTyR.jsi,Hospolem.mým2nýmdičže,nechraň1.O3Bomě,ukám.seboť3k todinu:vím*Pra4poHosmůjPán.“„Ty4jsidine,jsi,2.Ty5poHospolemmým5nýmdičmnětyší,*zamouičí5úděl.cho6můjvášne,dipoTy7HosR.jsi,polem.mým8nýmdičdipona,bím9le3.VeHosrádcem,miže9bylnozaci10mu*k toinitro.vy10nemámudi11po4.Hosnatezřeli,lestá11nasám,kdyžza*ne12kovipraci.mije12pone,dipoTy13HosR.jsi,polem.mým14nýmdičcestu5.U15mižešjebetevok ži15*utu,tvépoprahoj16dost, +ravěčslast.vici16jene,dipoTy17HosR.jsi,polem.mým18dičným
ne,dipoTyR.jsi,Hospolem.mým2nýmdičneže,boťO1.chraňmě,3Bo*kám.Pravímsek to3umůjjsiPán.“po„Ty4Hosnu:dimýmne,2.jsi,TyHos5dipoilemmounýmdič5pochozamněčí5ší,*tyúděl.váš6můjne,dipoTy7HosR.jsi,polem.mým8nýmdična,diže3.leVebím9poHosk to*muibyl9micem,rádnitro.noci10zavystáneulepodi11Hos4.mámnakozazřenate11*neli,prapovici.sám,když12mijene,dipoTy13HosR.jsi,polem.mým14nýmdičk žituvotu,5.Užeš15cesmidost, +rapotebe16u*hojjevěčjeslast.pra16tvécivine,dipoTy17HosR.jsi,polem.mým18dičným
ne,dipoTyR.jsi,Hospolem.mým2nýmdičboťnesechraňmě,3O1.že,Bovímkám.Pra*Hosk to3umůjjsiPán.“dipo4„Tynu:mýmne,2.jsi,TyHos5dipoilemmounýmdič5pochozamněčí5ší,*tyúděl.váš6můjne,dipoTy7HosR.jsi,polem.mým8nýmdična,diže3.leVebím9poHosk to*muibyl9micem,rádnitro.noci10zavystáneulepodi11Hos4.mámnakozazřenate11*neli,prapovici.sám,když12mijene,dipoTy13HosR.jsi,polem.mým14nýmdičk žituvotu,5.Užeš15cesmidost, +rapotebe16u*hojjevěčjeslast.pra16tvécivine,dipoTy17HosR.jsi,polem.mým18dičným
ne,dipoTyR.jsi,Hospolem.mým2nýmdičboťnesechraňmě,3O1.že,Bovímkám.Pra*Hosk to3umůjjsiPán.“dipo4„Tynu:ne,mýmdičjsi,Hos5Ty2.dipočímouší,poi5nýmlemúvášmůjděl.mněza6ty*chone,dipoTy7HosR.jsi,polem.mým8nýmdična,diže3.leVebím9poHosk to*muibyl9micem,rádnitro.noci10zavystáneulepodi11Hos4.mámnakozazřenate11*neli,prapovici.sám,když12mijene,dipoTy13HosR.jsi,polem.mým14nýmdičk žituvotu,5.Užeš15cesmidost, +rapotebe16u*hojjevěčjeslast.pra16tvécivine,dipoTy17HosR.jsi,polem.mým18dičným
nýmpodičlem.jsi,HosTypoR.mýmne,dik tosekám.umě,Bo3O1.chraňneboťže,jsimůj„TyPán.“vímHos4Pra*nu:diponýmpodičlemHospo5Ty2.jsi,ne,mýmdimůjúvášděl.čí5imoumnězachoty*ší,nýmpodičlem.jsi,R.Hospo7Tyne,mýmdibylžemirádcem,bímHos9Ve3.ledina,povynitro.i10k to*munocizalenastázřeteli,dina11Hos4.poneumámpojemipravici.zako12ne*kdyžsám,nýmpodičlem.jsi,R.Hospo13Tyne,mýmditebevotu,u*jehojžešmi15U5.k žitucesjevicivěčslast.dost, +16raprapotvénýmpodičlem.jsi,Hospo17TyR.ne,mýmdi
nýmpodičlem.jsi,HosTypoR.mýmne,dik tosekám.umě,Bo3O1.chraňneboťže,jsimůj„TyPán.“vímHos4Pra*nu:diponýmpodičlemHospo5Ty2.jsi,ne,mýmdimůjúvášděl.čí5imoumnězachoty*ší,nýmpodičlem.jsi,R.Hospo7Tyne,mýmdibylžemirádcem,bímHos9Ve3.ledina,povynitro.i10k to*munocizalenastázřeteli,dina11Hos4.poneumámpojemipravici.zako12ne*kdyžsám,nýmpodičlem.jsi,R.Hospo13Tyne,mýmdiu*tevotu,beježešmi15U5.tuk žicesjevicivěčslast.radost, +16hojtvépraponýmpodičlem.jsi,Hospo17TyR.ne,mýmdi
nýmpodičlem.jsi,HosTypoR.mýmne,dik tosekám.umě,Bo3O1.chraňneboťže,jsimůj„TyPán.“vímHos4Pra*nu:diponýmpodičlemHospo5Ty2.jsi,ne,mýmdimůjúvášděl.čí5imoumnězachoty*ší,nýmpodičlem.jsi,R.Hospo7Tyne,mýmdibylžemirádcem,bímHos9Ve3.ledina,povynitro.i10k to*munocizalenastázřeteli,dina11Hos4.poneumámpojemipravici.zako12ne*kdyžsám,nýmpodičlem.jsi,R.Hospo13Tyne,mýmdiu*tevotu,beježešmi15U5.tuk žicesjevicivěčslast.radost, +16hojtvépraponýmpodičlem.jsi,Hospo17TyR.ne,mýmdi
nýmpodičlem.jsi,HosTypoR.mýmne,dik tosekám.umě,Bo3O1.chraňneboťže,jsimůj„TyPán.“vímHos4Pra*nu:dipopodičnýmlemipodi5Ty2.jsi,Hosmýmne,můjvášúděl.ší,ty*5moučízachomněnýmpodičlem.jsi,R.Hospo7Tyne,mýmdibylžemirádcem,bímHos9Ve3.ledina,povynitro.i10k to*munocizalenastázřeteli,dina11Hos4.poneumámpojemipravici.zako12ne*kdyžsám,nýmpodičlem.jsi,R.Hospo13Tyne,mýmdiu*tevotu,beježešmi15U5.tuk žicesjevicivěčslast.radost, +16hojtvépraponýmpo