OL507

Pondělí 20. týdne 1

Žalm 106

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL507 – Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. – Žalm 106

R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu.

1. Otcové naši nevyhubili národy, * jak jim Hospodin rozkázal,

2. ale smísili se s pohany * a naučili se jejich skutkům.

R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu.

3. Uctívali jejich modly, * a ty se jim staly léčkou.

4. Obětovali své syny * i své dcery zlým duchům.

R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu.

5. Znečistili se svými skutky * a zpronevěřili se svými zločiny.

6. Tu vzplanul hněv Hospodinův proti jeho národu * a zošklivil si své dědictví.

R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu.

7. Mnohokrát je vysvobodil, * oni ho však roztrpčovali svými pletichami.

8. Ale shlédl na jejich soužení, * když slyšel jejich prosbu.

R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu.

Odpověď: Srov. Ž 106 (105),4a

Verše: Ž 106 (105)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu