OL507

Pondělí 20. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 1. Otcové naši nevyhubili národy, * jak jim Hospodin rozkázal, / 2. ale smísili se s pohany * a naučili se jejich skutkům. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 3. Uctívali jejich modly, * a ty se jim staly léčkou. / 4. Obětovali své syny * i své dcery zlým duchům. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 5. Znečistili se svými skutky * a zpronevěřili se svými zločiny. / 6. Tu vzplanul hněv Hospodinův proti jeho národu * a zošklivil si své dědictví. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 7. Mnohokrát je vysvobodil, * oni ho však roztrpčovali svými pletichami. / 8. Ale shlédl na jejich soužení, * když slyšel jejich prosbu. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 1. Otcové naši nevyhubili národy, * jak jim Hospodin rozkázal, / 2. ale smísili se s pohany * a naučili se jejich skutkům. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 3. Uctívali jejich modly, * a ty se jim staly léčkou. / 4. Obětovali své syny * i své dcery zlým duchům. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 5. Znečistili se svými skutky * a zpronevěřili se svými zločiny. / 6. Tu vzplanul hněv Hospodinův proti jeho národu * a zošklivil si své dědictví. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 7. Mnohokrát je vysvobodil, * oni ho však roztrpčovali svými pletichami. / 8. Ale shlédl na jejich soužení, * když slyšel jejich prosbu. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 1. Otcové naši nevyhubili národy, * jak jim Hospodin rozkázal, / 2. ale smísili se s pohany * a naučili se jejich skutkům. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 3. Uctívali jejich modly, * a ty se jim staly léčkou. / 4. Obětovali své syny * i své dcery zlým duchům. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 5. Znečistili se svými skutky * a zpronevěřili se svými zločiny. / 6. Tu vzplanul hněv Hospodinův proti jeho národu * a zošklivil si své dědictví. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 7. Mnohokrát je vysvobodil, * oni ho však roztrpčovali svými pletichami. / 8. Ale shlédl na jejich soužení, * když slyšel jejich prosbu. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 1. Otcové naši nevyhubili národy, * jak jim Hospodin rozkázal, / 2. ale smísili se s pohany * a naučili se jejich skutkům. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 3. Uctívali jejich modly, * a ty se jim staly léčkou. / 4. Obětovali své syny * i své dcery zlým duchům. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 5. Znečistili se svými skutky * a zpronevěřili se svými zločiny. / 6. Tu vzplanul hněv Hospodinův proti jeho národu * a zošklivil si své dědictví. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 7. Mnohokrát je vysvobodil, * oni ho však roztrpčovali svými pletichami. / 8. Ale shlédl na jejich soužení, * když slyšel jejich prosbu. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 1. Otcové naši nevyhubili národy, * jak jim Hospodin rozkázal, / 2. ale smísili se s pohany * a naučili se jejich skutkům. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 3. Uctívali jejich modly, * a ty se jim staly léčkou. / 4. Obětovali své syny * i své dcery zlým duchům. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 5. Znečistili se svými skutky * a zpronevěřili se svými zločiny. / 6. Tu vzplanul hněv Hospodinův proti jeho národu * a zošklivil si své dědictví. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. / 7. Mnohokrát je vysvobodil, * oni ho však roztrpčovali svými pletichami. / 8. Ale shlédl na jejich soužení, * když slyšel jejich prosbu. / R. Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu.