OL507

Pondělí 20. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

poHosdimaR.Panás,natujklonnostne,produ.li2muk svénešivyOt1.co3nady,jak*rojimhubi3lirozzal,poHos4dinlisesile2.a5smíunači*ahas po5nyskutjichkům.seli6jepoHosdiR.Pa7nás,namatujklonnostne,7produ.li8muk svéjejichlictí3.U9vasetymod9*aly,léčkou.jim10lystasysvényO4.11tovaliduzlýmchům.své*i12rydcepoHosdiR.Pa13nás,namatujklonnostne,13produ.li14muk svésvýsemičis5.Zne15litinezpro*askut15kyzlomičiny.řili16svýsepoHos6.Tu17nulhněvvzplajetihonůvdi17pro*zošakli17durodictví.vil18svésipoHosdiR.Pa19nás,namatujklonnostne,19produ.li20muk svésvobovydil,ho7.Mno21jekrátčotrpva*nioho22rozvšakchatimi.svýli22plemijenajichle8.A23dlshlé*slykdyžšelsou23ní,žebu.je24prosjichpoHosdiR.Pa25nás,namatujklonnostne,25produ.li26muk své
ne,dipotujmaR.PaHosnás,nalimuk svédu.pro2nostklonvynehuco3Ot1.šinajak*dy,jimlibi3rorozzal,poHos4dins poselihanya2.lesmí5sijichskutjekům.a*nau6čilisene,dipoPaR.ma7Hosnás,tujnamulidu.pro8k svénostklonmodjichly,U3.ctí9valijeléčlystakou.a*tyse10jimsysvényO4.11tovaliduzlýmchům.své*i12rydcene,dipoPaR.ma13Hosnás,tujnamulidu.pro14k svénostklonsvýsemičis5.Zne15litinezpro*askut15kyzlomičiny.řili16svýsepodiHosTuvzpla176.hněvnulhorodunůvpro17jetisvédictví.a*18zošsiklivilne,dipoPaR.ma19Hosnás,tujnamulidu.pro20k svénostklonsvobovydil,ho7.Mno21jekrátčotrpva*nioho22rozvšakchatimi.svýli22plemijichsouježení,le8.shlé23Anadlprosjichbu.*když24jeslyšelne,dipoPaR.ma25Hosnás,tujnamulidu.k svépro26nostklon
ne,dipotujmaR.PaHosnás,nalimuk svédu.pro2nostklonhuvybilico3Ot1.šinenadinrozpozal,dy,ro3jakjimHos*nys pohaa*naulesmí5a2.lisiseskutjichkům.čili6jesene,dipoPaR.ma7Hosnás,tujnamulidu.pro8k svénostklonmodjichly,U3.ctí9valijeléčlystakou.a*tyse10jimsysvényO4.11tovaliduzlýmchům.své*i12rydcene,dipoPaR.ma13Hosnás,tujnamulidu.pro14k svénostklonmiskutsvýkyčis5.ti15Zneselisvýmisezločiny.*zproane16liřipodiHosTuvzpla176.hněvnulhorodunůvpro17jetisvédictví.a*18zošsiklivilne,dipoPaR.ma19Hosnás,tujnamulidu.pro20k svénostklonsvobovydil,ho7.Mno21jekrátčotrpva*nioho22rozvšakchatimi.svýli22plemijichsouježení,le8.shlé23Anadlprosjichbu.*když24jeslyšelne,dipoPaR.ma25Hosnás,tujnamulidu.k svépro26nostklon
ne,dipotujmaR.PaHosnás,nalimuk svédu.pro2nostklonhuvybilico3Ot1.šinenadinrozpozal,dy,ro3jakjimHos*nys pohaa*naulesmí5a2.lisiseskutjichkům.čili6jesene,dipoPaR.ma7Hosnás,tujnamulidu.pro8k svénostklonmodjichly,U3.ctí9valijeléčlystakou.a*tyse10jimsysvényO4.11tovaliduzlýmchům.své*i12rydcene,dipoPaR.ma13Hosnás,tujnamulidu.pro14k svénostklonmiskutsvýkyčis5.ti15Zneselisvýmisezločiny.*zproane16liřinůvproditiTu6.vzplanulhněv17Hosposvévilsiklidictví.horo17je*azošdune,dipoPaR.ma19Hosnás,tujnamulidu.pro20k svénostklono*bodil,honikrátho21Mno7.vysvojeplemisvýtichami.trp22všakrozvaličojichsouježení,le8.shlé23Anadlprosjichbu.*když24jeslyšelne,dipoPaR.ma25Hosnás,tujnamulidu.k svépro26nostklon
ne,dipotujmaR.PaHosnás,nalimuk svédu.pro2nostklonhuvybilico3Ot1.šinenadinrozpozal,dy,ro3jakjimHos*nys pohaa*naulesmí5a2.lisiseskutjichkům.čili6jesene,dipoPaR.ma7Hosnás,tujnamulidu.pro8k svénostklonmodjichly,U3.ctí9valijeléčlystakou.a*tyse10jimsysvényO4.11tovaliduzlýmchům.své*i12rydcene,dipoPaR.ma13Hosnás,tujnamulidu.pro14k svénostklonmiskutsvýkyčis5.ti15Zneselisvýmisezločiny.*zproane16liřinůvproditiTu6.vzplanulhněv17Hosposvévilsiklidictví.horo17je*azošdune,dipoPaR.ma19Hosnás,tujnamulidu.pro20k svénostklono*bodil,honikrátho21Mno7.vysvojeplemisvýtichami.trp22všakrozvaličojichsouježení,le8.shlé23Anadlprosjichbu.*když24jeslyšelne,dipo