OL508

Středa 20. týdne 1

Sobota 1. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hospodine, z tvé síly se raduje král. / 1. Hospodine, z tvé síly se raduje král, * jak velice jásá nad tvou pomocí! / 2. Splnil jsi mu, po čem v srdci toužil, * neodepřels, co jeho rty žádaly. / R. Hospodine, z tvé síly se raduje král. / 3. Neboť jsi mu vyšel vstříc s hojným požehnáním, * vsadils mu na hlavu korunu z ryzího zlata. / 4. Žádal od tebe život: * dopřáls mu dlouhá léta na věčné časy. / R. Hospodine, z tvé síly se raduje král. / 5. Veliká je sláva jeho, protožes mu pomohl, * ozdobils ho ctí a vznešeností. / 6. Učinils ho věčným požehnáním, * oblažils ho radostí před tvou tváří. / R. Hospodine, z tvé síly se raduje král. R. Hospodine, z tvé síly se raduje král. / 1. Hospodine, z tvé síly se raduje král, * jak velice jásá nad tvou pomocí! / 2. Splnil jsi mu, po čem v srdci toužil, * neodepřels, co jeho rty žádaly. / R. Hospodine, z tvé síly se raduje král. / 3. Neboť jsi mu vyšel vstříc s hojným požehnáním, * vsadils mu na hlavu korunu z ryzího zlata. / 4. Žádal od tebe život: * dopřáls mu dlouhá léta na věčné časy. / R. Hospodine, z tvé síly se raduje král. / 5. Veliká je sláva jeho, protožes mu pomohl, * ozdobils ho ctí a vznešeností. / 6. Učinils ho věčným požehnáním, * oblažils ho radostí před tvou tváří. / R. Hospodine, z tvé síly se raduje král. R. Hospodine, z tvé síly se raduje král. / 1. Hospodine, z tvé síly se raduje král, * jak velice jásá nad tvou pomocí! / 2. Splnil jsi mu, po čem v srdci toužil, * neodepřels, co jeho rty žádaly. / R. Hospodine, z tvé síly se raduje král. / 3. Neboť jsi mu vyšel vstříc s hojným požehnáním, * vsadils mu na hlavu korunu z ryzího zlata. / 4. Žádal od tebe život: * dopřáls mu dlouhá léta na věčné časy. / R. Hospodine, z tvé síly se raduje král. / 5. Veliká je sláva jeho, protožes mu pomohl, * ozdobils ho ctí a vznešeností. / 6. Učinils ho věčným požehnáním, * oblažils ho radostí před tvou tváří. / R. Hospodine, z tvé síly se raduje král. R. Hospodine, z tvé síly se raduje král. / 1. Hospodine, z tvé síly se raduje král, * jak velice jásá nad tvou pomocí! / 2. Splnil jsi mu, po čem v srdci toužil, * neodepřels, co jeho rty žádaly. / R. Hospodine, z tvé síly se raduje král. / 3. Neboť jsi mu vyšel vstříc s hojným požehnáním, * vsadils mu na hlavu korunu z ryzího zlata. / 4. Žádal od tebe život: * dopřáls mu dlouhá léta na věčné časy. / R. Hospodine, z tvé síly se raduje král. / 5. Veliká je sláva jeho, protožes mu pomohl, * ozdobils ho ctí a vznešeností. / 6. Učinils ho věčným požehnáním, * oblažils ho radostí před tvou tváří. / R. Hospodine, z tvé síly se raduje král. R. Hospodine, z tvé síly se raduje král. / 1. Hospodine, z tvé síly se raduje král, * jak velice jásá nad tvou pomocí! / 2. Splnil jsi mu, po čem v srdci toužil, * neodepřels, co jeho rty žádaly. / R. Hospodine, z tvé síly se raduje král. / 3. Neboť jsi mu vyšel vstříc s hojným požehnáním, * vsadils mu na hlavu korunu z ryzího zlata. / 4. Žádal od tebe život: * dopřáls mu dlouhá léta na věčné časy. / R. Hospodine, z tvé síly se raduje král. / 5. Veliká je sláva jeho, protožes mu pomohl, * ozdobils ho ctí a vznešeností. / 6. Učinils ho věčným požehnáním, * oblažils ho radostí před tvou tváří. / R. Hospodine, z tvé síly se raduje král. R. Hospodine, z tvé síly se raduje král. / 1. Hospodine, z tvé síly se raduje král, * jak velice jásá nad tvou pomocí! / 2. Splnil jsi mu, po čem v srdci toužil, * neodepřels, co jeho rty žádaly. / R. Hospodine, z tvé síly se raduje král. / 3. Neboť jsi mu vyšel vstříc s hojným požehnáním, * vsadils mu na hlavu korunu z ryzího zlata. / 4. Žádal od tebe život: * dopřáls mu dlouhá léta na věčné časy. / R. Hospodine, z tvé síly se raduje král. / 5. Veliká je sláva jeho, protožes mu pomohl, * ozdobils ho ctí a vznešeností. / 6. Učinils ho věčným požehnáním, * oblažils ho radostí před tvou tváří. / R. Hospodine, z tvé síly se raduje král. R. Hospodine, z tvé síly se raduje král. / 1. Hospodine, z tvé síly se raduje král, * jak velice jásá nad tvou pomocí! / 2. Splnil jsi mu, po čem v srdci toužil, * neodepřels, co jeho rty žádaly. / R. Hospodine, z tvé síly se raduje král. / 3. Neboť jsi mu vyšel vstříc s hojným požehnáním, * vsadils mu na hlavu korunu z ryzího zlata. / 4. Žádal od tebe život: * dopřáls mu dlouhá léta na věčné časy. / R. Hospodine, z tvé síly se raduje král. / 5. Veliká je sláva jeho, protožes mu pomohl, * ozdobils ho ctí a vznešeností. / 6. Učinils ho věčným požehnáním, * oblažils ho radostí před tvou tváří. / R. Hospodine, z tvé síly se raduje král.