OL508

Středa 20. týdne 1

Sobota 1. týdne 2

Žalm 21

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL508 – Hospodine, z tvé síly se raduje král. – Žalm 21

R. Hospodine, z tvé síly se raduje král.

1. Hospodine, z tvé síly se raduje král, * jak velice jásá nad tvou pomocí!

2. Splnil jsi mu, po čem v srdci toužil, * neodepřels, co jeho rty žádaly.

R. Hospodine, z tvé síly se raduje král.

3. Neboť jsi mu vyšel vstříc s hojným požehnáním, * vsadils mu na hlavu korunu z ryzího zlata.

4. Žádal od tebe život: * dopřáls mu dlouhá léta na věčné časy.

R. Hospodine, z tvé síly se raduje král.

5. Veliká je sláva jeho, protožes mu pomohl, * ozdobils ho ctí a vznešeností.

6. Učinils ho věčným požehnáním, * oblažils ho radostí před tvou tváří.

R. Hospodine, z tvé síly se raduje král.

Odpověď: Ž 21 (20),2a

Verše: Ž 21 (20)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu