OL508

Středa 20. týdne 1

Sobota 1. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

lysepoR.Hosne,z tvédikrál.jeduraz tvéne,1.Hos2dipodujerakrál,ly2secejak3live*mopocí!3tvounadpočemnil2.Spl4mu,jsižil,v srd4toucicojeo*ne5přels,dely.daho5žártyz tvéne,R.Hos6podijedukrál.ly6rasešelvyvstřícjsi7boť3.Nemužehním,s hoj7ponýmvuhlakomu8dils*vsanazlahota.runu8z ryžibevot:dal4.Žá9odtetamu10přáls*dodloučasy.věčna10z tvéne,R.Hos11podijedukrál.ly11raseslávali5.Ve12ježestomuho,je12prodobilspomo12*ozhl,šenosvznetí.ctího13avěčnýmhoči6.U14nilshožilslažehpo14*obním,tvátvouří.rados15předlyseR.Hospo16ne,diz tvékrál.je16dura
lysepoR.Hosne,z tvédikrál.jeduraz tvépo1.Hos2ne,dijak*vekrál,lisely2radujepotvoumocí!ce3nadčemv srdciSpl2.niljsi4mu,popřels,deožil,tou4*nedažártyly.jeco5holyseR.Hospo6ne,diz tvékrál.je6duravyšelboť3.Ne7mujsižehponím,s hojvstříc7nýmvuhlakomu8dils*vsanazlahota.runu8z ryžibevot:dal4.Žá9odtetamu10přáls*dodloučasy.věčna10lyseR.Hospo11ne,diz tvékrál.je11duraslávali5.Ve12ježestomuho,je12prodobilspomo12*ozhl,šenosvznetí.ctího13avěčnýmhoči6.U14nilshožilslažehpo14*obním,tvátvouří.rados15předlyseR.Hospo16ne,diz tvékrál.je16dura
dulyrasejekrál.podine,HosR.z tvélyseHos1.poz tvé2dine,liceve*jakdura2král,jemopotvoucí!3nadčemv srdciSpl2.niljsi4mu,popřels,deožil,tou4*nedažártyly.jeco5hodulyrasejekrál.poR.di6Hosz tvéne,vstřícšels hojnýmboť3.jsi7Nevymuhlanavužehním,7podilsmuvsa*zlahota.ru8koz rynu*dovot:přálsmudalod9Žá4.bežitečavěčsy.10dlounatadulyrasejekrál.poR.di11Hosz tvéne,ho,vajeproli12Ve5.slájehl,oz*modotožes12pomuševzneatí.noshobils13ctíponýmžehním,6.čiUnils14věčhotvoupředtváří.lažilsho15ob*dosradulyrasejekrál.podi16HosR.ne,z tvé
dulyrasejekrál.podine,HosR.z tvéseralydujekrál,podi2Hos1.z tvéne,tvouponadmocí!jak*veli3cecitouv srdžil,niljsi4Spl2.pomu,čemrtyžáhodaly.ode5ne*copřels,jedulyrasejekrál.poR.di6Hosz tvéne,vstřícšels hojnýmboť3.jsi7Nevymuhlanavužehním,7podilsmuvsa*zlahota.ru8koz rynu*dovot:přálsmudalod9Žá4.bežitečavěčsy.10dlounatadulyrasejekrál.poR.di11Hosz tvéne,protoho,mužesje12Ve5.livajesláavznectíšeností.mohl,*12ozpobilshodožehním,poob*lačinilsným14U6.věčhotvoutvápředří.hora15žilsdosdulyrasejekrál.podi16HosR.ne,z tvé
dulyrasejekrál.podine,HosR.z tvéseralydujekrál,podi2Hos1.z tvéne,tvouponadmocí!jak*veli3cecitouv srdžil,niljsi4Spl2.pomu,čemrtyžáhodaly.ode5ne*copřels,jedulyrasejekrál.poR.di6Hosz tvéne,vstřícšels hojnýmboť3.jsi7Nevymuhlanavužehním,7podilsmuvsa*zlahota.ru8koz rynu*dovot:přálsmudalod9Žá4.bežitečavěčsy.10dlounatadulyrasejekrál.poR.di11Hosz tvéne,protoho,mužesje12Ve5.livajesláavznectíšeností.mohl,*12ozpobilshodožehním,poob*lačinilsným14U6.věčhotvoutvápředří.hora15žilsdosdulyrasejekrál.podi16HosR.ne,z tvé
dulyrasejekrál.podine,HosR.z tvéseralydujekrál,podi2Hos1.z tvéne,tvouponadmocí!jak*veli3cecitouv srdžil,niljsi4Spl2.pomu,čemrtyžáhodaly.ode5ne*copřels,jedulyrasejekrál.poR.di6Hosz tvéne,nýmpovstřícs hojním,žehjsiboťmu7Ne3.šelvynuz ryzlahota.namu8vsa*dilskoruhlavu*dovot:přálsmudalod9Žá4.bežitečavěčsy.10dlounatadulyrasejekrál.poR.di11Hosz tvéne,protoho,mužesje12Ve5.livajesláavznectíšeností.mohl,*12ozpobilshodožehním,poob*lačinilsným14U6.věčhotvoutvápředří.hora15žilsdosdulyrasejekrál.podi16HosR.ne,z tvé
dulyrasejekrál.podine,HosR.z tvéseralydujekrál,podi2Hos1.z tvéne,tvouponadmocí!jak*ve