OL509

Čtvrtek 20. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

Pane,R.Hle,cházím,přili.spltvounitsvoukdonaBla1.zeto2mu,podiv Hosna,ji2žilvloři,nic*kdo3s modneseus tě(+)kdo3mi,kelži.luchy3ne,PaR.Hle,zím,4chápřili.spl4tvounitsirechneních5bět2.V odaza*že,tojsilibu5Boješ,uvřelši.omi6tesmíro3.loCepa7aly*tehdáš,jsemdyti7žánechápřizím.ře8„Hle,kl:ne,PaR.Hle,zím,9chápřili.spl9tvounitjeomněVe4.svitku10knihytvounímspl*Rádpsá10no:tvůjže, +li,11Bomůjnitru.“jekon11v mémne,PaR.Hle,zím,12chápřili.spl12tvounitjsemnost5.Spra13vedlvevalzvěs13tomážní,vel13shrokémnil,brá*svým14jsemnertůmdipone!toty14Hosvíš,ne,PaR.Hle,zím,15chápřili.spl15tvounit
Pane,R.Hle,cházím,přili.spltvounitsvoukdonaBla1.zeto2mu,podiv Hosna,ji2žilvloři,nic*kdo3s modneseus tě(+)kdo3mi,kelži.luchy3ne,PaR.Hle,zím,4chápřili.spl4tvounitsirechneních5bět2.V odaza*že,tojsilibu5Boješ,uvřelši.omi6tesmíro3.loCepa7aly*tehdáš,jsemdyti7žánechápřizím.ře8„Hle,kl:ne,PaR.Hle,zím,9chápřili.spl9tvounitjeomněVe4.svitku10knihytvounímspl*Rádpsá10no:tvůjže, +li,11Bomůjnitru.“jekon11v mémne,PaR.Hle,zím,12chápřili.spl12tvounitzvěsjsemtodl13ve5.Spranostmážshrokémní,veval13velnil,brá*svým14jsemnertůmdipone!toty14Hosvíš,ne,PaR.Hle,zím,15chápřili.spl15tvounit
Pane,R.Hle,cházím,přili.spltvounitsvoukdonaBla1.zeto2mu,podiv Hosna,ji2žilvlo(+)ři,s těnic*ne3kdos modkelulži.kdose3mi,chyune,PaR.Hle,zím,4chápřili.spl4tvounitnesili2.bětV oních5rechda*zaže,jsitoješ,bu5Bouvřelši.omi6tesmíro3.loCepa7aly*tehdáš,jsemdyti7žánechápřizím.ře8„Hle,kl:ne,PaR.Hle,zím,9chápřili.spl9tvounitjeomněVe4.svitku10knihytvounímspl*Rádpsá10no:tvůjže, +li,11Bomůjnitru.“jekon11v mémne,PaR.Hle,zím,12chápřili.spl12tvounitzvěsjsemtodl13ve5.Spranostmážshrokémní,veval13velnil,brá*svým14jsemnertůmdipone!toty14Hosvíš,ne,PaR.Hle,zím,15chápřili.spl15tvounit
tvounitli.přicházím,Hle,splR.ne,Pajinažilvlozetomu,2Bla1.svoukdos modři,podina,2v Hosnicnekdo*kechylulži.mi,3(+)s těusekdotvounitli.přiR.chásplzím,4Hle,ne,Pabuješ,liBože,níchda5V o2.bětsinerechutevřelši.*tozajsi6miotiodáš,nežápa7lyCe3.losmírapři„Hle,cházím.teh*dyjsem8kl:řetvounitli.přiR.chásplzím,9Hle,ne,Pamněpsáono:svitkuje10Ve4.hykniBoli,můjže, +splRád*11nímtvouniv mémtru.“tvůj11jekontvounitli.přiR.chásplzím,12Hle,ne,Pavalzvěstovevedl13Spra5.jsemnostsvým*rtůmní,jsemkémvel13shromážHosvíš,dipone!bránil,14netytotvounitli.přiR.chásplzím,15Hle,ne,Pa
tvounitli.přicházím,Hle,splR.ne,Pajinažilvlozetomu,2Bla1.svoukdos modři,podina,2v Hosnicnekdo*kechylulži.mi,3(+)s těusekdotvounitli.přiR.chásplzím,4Hle,ne,Pabuješ,liBože,níchda5V o2.bětsinerechutevřelši.*tozajsi6miootilopa7Ce3.smíraly„Hle,přikl:cházím.dáš,žá*7tehnedyjsemřetvounitli.přiR.chásplzím,9Hle,ne,Pamněpsáono:svitkuje10Ve4.hykniBoli,můjže, +splRád*11nímtvouniv mémtru.“tvůj11jekontvounitli.přiR.chásplzím,12Hle,ne,Pavalzvěstovevedl13Spra5.jsemnostsvým*rtůmní,jsemkémvel13shromážHosvíš,dipone!bránil,14netytotvounitli.přiR.chásplzím,15Hle,ne,Pa
tvounitli.přicházím,Hle,splR.ne,Pajinažilvlozetomu,2Bla1.svoukdos modři,podina,2v Hosnicnekdo*kechylulži.mi,3(+)s těusekdotvounitli.přiR.chásplzím,4Hle,ne,Pabuješ,liBože,níchda5V o2.bětsinerechutevřelši.*tozajsi6miootilopa7Ce3.smíraly„Hle,přikl:cházím.dáš,žá*7tehnedyjsemřetvounitli.přiR.chásplzím,9Hle,ne,Pamněpsáono:svitkuje10Ve4.hykniBoli,můjže, +splRád*11nímtvouniv mémtru.“tvůj11jekontvounitli.přiR.chásplzím,12Hle,ne,Pavalzvěstovevedl13Spra5.jsemnost*rtůmjsemsvýmnekémshro13velmážní,podivíš,Hosne!nil,brá14totytvounitli.přiR.chásplzím,15Hle,ne,Pa
tvounitli.přicházím,Hle,splR.ne,Pajinažilvlozetomu,2Bla1.svoukdos modři,podina,2v Hosnicnekdo*kechylulži.mi,3(+)s těusekdotvounitli.přiR.chásplzím,4Hle,ne,Pabuješ,liBože,níchda5