OL51

Matky Boží, Panny Marie (1. ledna)

ZvětšitZmenšitResetovat

tivlosaR.miBobuďže,nejnám!žehlosmi1.Bo2buďže,u*nám,nejkažativ2žehnoutvář,nám3jassvounazese2.kéž4znápo*kéžnáš,pojakmi,4jedroznany5všechješ.ňuchrady,5zajaktivlosamiR.Bo6buďže,nám!nej6žehra3.Nechť7selisají,du7adyro*že8díšsoualivedspravě +8liřímidíš.nadi8zetivlosamiR.Bo9buďže,nám!nej9žehveže,4.10tě,Bove*le10dy,rorod!le11ktekdená,žeh5.Kéž12Bůhnámnykonho*13všechctímě!či13zenytivlosamiR.Bo14buďže,nám!nej14žeh
tivlosaR.miBobuďže,nejnám!žehlosmi1.Bo2buďže,u*nám,nejkažativ2žehnoutvář,nám3jassvounazese2.kéž4znápo*kéžnáš,pojakmi,4jedroznany5všechješ.ňuchrady,5zajaktivlosamiR.Bo6buďže,nám!nej6žehraduse3.Nechť7liže*jí,díšsoua7savě +liarody8spravedřímidíš.lidi8zenativlosamiR.Bo9buďže,nám!nej9žehveže,4.10tě,Bove*le10dy,rorod!le11ktekde*ná,honám5.Kéž12žehBůhzečinymě!všech13ctíkonnytivlosamiR.Bo14buďže,nám!nej14žeh
nejžehanám!že,R.Botivlosmibuďažehtivnejnám,1.že,Bobuď2losminoujassvoutvář,ukaž3*námzemi,jakkéž2.sepo4znánavšechnynáš,kéž4jedpozna*chraňuzaješ.ro5jakdy,žehanejnám!že,R.Bo6milosbuďtivasají,selidu7Nechť3.raveddyspralisouže*8díšromiřízedíš.ali8vě +nadižehanejnám!že,R.Bo9milosbuďtivlerody,tě,4.Bo10veže,kterod!ve11*lekdehoctí*ná,námKéž5.12Bůhžehzenymě!všechny13čikonžehanejnám!že,R.Bo14tivlosbuďmi
nejžehanám!že,R.Botivlosmibuďažehtivnejnám,1.že,Bobuď2losminoujassvoutvář,ukaž3*námzemi,jakkéž2.sepo4znánaznavšechjednáš,4po*kéžchraňujakzaješ.ny5dy,rožehanejnám!že,R.Bo6milosbuďtivasají,selidu7Nechť3.raveddyspralisouže*8díšromiřízedíš.ali8vě +nadižehanejnám!že,R.Bo9milosbuďtivlerody,tě,4.Bo10veže,kterod!ve11*lekdehoctí*ná,námKéž5.12Bůhžehzenymě!všechny13čikonžehanejnám!že,R.Bo14tivlosbuďmi
nejžehanám!že,R.Botivlosmibuďažehtivnejnám,1.že,Bobuď2losminoujassvoutvář,ukaž3*námmi,jedjaknáš,kéž*pozná2.kéžsepoze4nazajakdy,chraňuješ.všech5znaronyžehanejnám!že,R.Bo6milosbuďtivasají,selidu7Nechť3.raveddyspralisouže*8díšromiřízedíš.ali8vě +nadižehanejnám!že,R.Bo9milosbuďtivlerody,tě,4.Bo10veže,kterod!ve11*lekdehoctí*ná,námKéž5.12Bůhžehzenymě!všechny13čikonžehanejnám!že,R.Bo14tivlosbuďmi
nejžehanám!že,R.Botivlosmibuďažehtivnejnám,1.že,Bobuď2losminoujassvoutvář,ukaž3*námmi,jedjaknáš,kéž*pozná2.kéžsepoze4nazajakdy,chraňuješ.všech5znaronyžehanejnám!že,R.Bo6milosbuďtivasají,selidu7Nechť3.raveddyspralisouže*8díšromiřízedíš.ali8vě +nadižehanejnám!že,R.Bo9milosbuďtivlerody,tě,4.Bo10veže,kterod!ve11*lekdehoctí*ná,námKéž5.12Bůhžehzenymě!všechny13čikonžehanejnám!že,R.Bo14tivlosbuďmi
nejžehanám!že,R.Botivlosmibuďažehtivnejnám,1.že,Bobuď2losminoujassvoutvář,ukaž3*námjakjedmi,náš,sepoze4kéž2.naznády,jakzarochraňuješ.zna5kéž*ponyvšechžehanejnám!že,R.Bo6milosbuďtivasají,selidu7Nechť3.raveddyspralisouže*8díšromiřízedíš.ali8vě +nadižehanejnám!že,R.Bo9milosbuďtivlerody,tě,4.Bo10veže,kterod!ve11*lekdehoctí*ná,námKéž5.12Bůhžehzenymě!všechny13čikonžehanejnám!že,R.Bo14tivlosbuďmi
nejžehanám!že,R.Botivlosmibuďažehtivnejnám,1.že,Bobuď2losminoujassvoutvář,ukaž3*námjakjedmi,náš,sepoze4kéž2.naznády,jakzarochraňuješ.zna5kéž*ponyvšechžehanejnám!že,R.Bo6milosbuďtivsají,adíšže*souli7Nechť3.seduranazelididíš.římidyspra8rově +alivedžeh