OL510

Pátek 20. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

na!dipošeR.DuHoschvalmá,BůhŠťast1.ný,po2komudouv Hos*kdokuJa2bův,Bohoha.podi3svéna,zebeimi,On2.uči4neniljev nich.coře*mo5vše,ipodina!HosR.Du6chvalmá,ševěrnost3.On7zacho*zjedna7ky,tlačeuným,prá8volačným.4.9chlébsvobopo*Hos10vydinně.zu10vězjena!dipoHosR.Du11chvalmá,šeočiHos5.podin12otvínadinposle12pým,*Hosčesklíné,při13jemulujemipo6.Hos14dinpodinvedspra14*Hosvé,livalhostěce.chrá15přina!dipoHosR.Du16chvalmá,šerotkaaPod7.poru17jesimalevdo17*avu,božbezků.ceste18tuvláddenoutpo8.Hos19budinóSiBůh,na19*tvůjky,koponaní.lepone,20všechna!dipoHosR.Du21má,chvalše
na!dipošeR.DuHoschvalmá,BůhŠťast1.ný,po2komudouv Hos*kdokuJa2bův,Bohoha.podi3svéna,zebeimi,On2.uči4neniljev nich.coře*mo5vše,ipodina!HosR.Du6chvalmá,ševěrnost3.On7zacho*zjedna7ky,tlačeuným,prá8voHos*ným.po4.9lačchlébvězzujeně.vy10dinbosvona!dipoHosR.Du11chvalmá,šečisleopým,podin12Hos5.tvíojesklímučené,po*din13Hospřinasprajevedlivé,6.poHosdin14lumistěhopřivalce.dinpo15Hos*chrána!dipoHosR.Du16chvalmá,šeavdokavu,poru17Pod7.sijerotbeztubožků.*leama18cestevláddenoutpo8.Hos19budinóSiBůh,na19*tvůjky,koponaní.lepone,20všechna!dipoHosR.Du21má,chvalše
na!dipošeR.DuHoschvalmá,BůhŠťast1.ný,po2komudouv Hos*kdokuJa2bův,Bohoha.podi3svéna,zebeimi,On2.uči4neniljev nich.coře*mo5vše,ipodina!HosR.Du6chvalmá,šenavěrnostky,On3.zacho7tlavoučeným,zjed*8práponým.Hos*din4.9lačchlébvězjeně.vysvo10zubona!dipoHosR.Du11chvalmá,šečisleopým,podin12Hos5.tvíojesklímučené,po*din13Hospřinasprajevedlivé,6.poHosdin14lumistěhopřivalce.dinpo15Hos*chrána!dipoHosR.Du16chvalmá,šeavdokavu,poru17Pod7.sijerotbeztubožků.*leama18cestevláddenoutpo8.Hos19budinóSiBůh,na19*tvůjky,koponaní.lepone,20všechna!dipoHosR.Du21má,chvalše
na!dipošeR.DuHoschvalmá,JaBůhkubův,ný,ko2Šťast1.pomusvéhona,Boha.*doukdo3v Hosdipozebeimi,On2.uči4neniljev nich.coře*mo5vše,ipodina!HosR.Du6chvalmá,šenavěrnostky,On3.zacho7tlavoučeným,zjed*8práponým.Hos*din4.9lačchlébvězjeně.vysvo10zubona!dipoHosR.Du11chvalmá,šečisleopým,podin12Hos5.tvíojesklímučené,po*din13Hospřinasprajevedlivé,6.poHosdin14lumistěhopřivalce.dinpo15Hos*chrána!dipoHosR.Du16chvalmá,šeavdokavu,poru17Pod7.sijerotbeztubožků.*leama18cestenoutnavládky,dinpo19Hos8.debunapovšechkolení.Bůh,Si20tvůj*ne,ópona!dipoHosR.Du21má,chvalše
na!dipošeR.DuHoschvalmá,JaBůhkubův,ný,ko2Šťast1.pomusvéhona,Boha.*doukdo3v Hosdipozebeimi,On2.uči4neniljev nich.coře*mo5vše,ipodina!HosR.Du6chvalmá,šenavěrnostky,On3.zacho7tlavoučeným,zjed*8práponým.Hos*din4.9lačchlébvězjeně.vysvo10zubona!dipoHosR.Du11chvalmá,šečisleopým,podin12Hos5.tvíojesklímučené,po*din13Hospřinasprajevedlivé,6.poHosdin14lumistěhopřivalce.dinpo15Hos*chrána!dipoHosR.Du16chvalmá,šeavdokavu,poru17Pod7.sijerotbeztubožků.*leama18cestenoutnavládky,dinpo19Hos8.debunapovšechkolení.Bůh,Si20tvůj*ne,ópona!dipoHosR.Du21má,chvalše
na!dipošeR.DuHoschvalmá,JaBůhkubův,ný,ko2Šťast1.pomusvéhona,Boha.*doukdo3v Hosdipozebeimi,On2.uči4neniljev nich.coře*mo5vše,ipodina!HosR.Du6chvalmá,šenavěrnostky,On3.zacho7tlavoučeným,zjed*8práponým.Hos*din4.9lačchlébvězjeně.vysvo10zubona!dipoHosR.Du11chvalmá,šečisleopým,podin12Hos5.tvíojesklímučené,po*din13Hospřinasprajevedlivé,6.poHosdin14lumistěhopřivalce.dinpo15Hos*chrána!dipoHosR.Du16chvalmá,šeavdokavu,poru17Pod7.sijerotbeztubožků.*leama18cestenoutnavládky,dinpo19Hos8.debunapovšechkolení.Bůh,Si20tvůj*ne,ópona!dipoHosR.Du21má,chvalše
na!dipošeR.DuHoschvalmá,JaBůhkubův,ný,ko2Šťast1.pomusvéhona,Boha.*doukdo3v Hosdipoiřevše,mi,mo*cojev nich.ne2.Onu