OL512

Středa 21. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

tyR.Hosne,dipoznáš.amášzkoulitchýpředsemo2Kam1.uhuu*kamdutvým2chem,tváří?tvouci3předpilstou2.I4bychvykdytyjsitam,nane4be,v podlehl*i5bychukdydytajsi.světí,5ityR.Hos6dine,poznáš.a6mášzkoupjalpři3.I7bychsikdya*kyčispokřídla7třenjimoři,zazšímnanul8nejdeve4.i9potama*uchorutvá9kaviprace.10tvátyR.Hos11dine,poznáš.a11mášzkoukl:řeI12bychkdy5.tapoň„Asno12temobnoc*askry12jesvětla,“klo13tomísbunedetma14ni6.atija*nockotma14vá,jasrozní.den15setyR.Hos16dine,poznáš.a16mášzkou
tyR.Hosne,dipoznáš.amášzkouchýulitKam1.semo2hukam*chem,tvýmpřed2dutvátvouří?u3předcinapilneI2.kdy4bychstouvykdybych*iube,ty4tam,jsitaidyjsi.v pod5lehltí,světyR.Hos6dine,poznáš.a6mášzkoupjalpři3.I7bychsikdya*kyčispokřídla7třenjimoři,zazšímnanul8nejdeve4.i9potama*uchorutvá9kaviprace.10tvátyR.Hos11dine,poznáš.a11mášzkou„Aspoňkl:Ikdy125.řebychajenoc*nota12temskrysvěttola,“klo13obmístmabudevá,nitma14a6.netirozsení.jasja15*nocdenkotyR.Hos16dine,poznáš.a16mášzkou
mášzkouznáš.apodiHosR.tyne,litchýpředsemo2Kam1.uhuu*kamdutvým2chem,tváří?tvouci3přednapilneI2.kdy4bychstouvykdybych*iube,ty4tam,jsitaidyjsi.v pod5lehltí,svěmášzkouaznáš.HosR.podi6tyne,pjalkřídpřiIkdy73.sibych*ačispojila7kytřenmoři,zazšímnanul8nejrudetvákatami4.9vepopratvávice.a*u10chomášzkouaznáš.HosR.podi11tyne,tem„AspoňnokdyI5.12bychkl:řenoc*aob12tajeskrysvětla,“klo13tomístmabudevá,nitma14a6.netirozsení.jasja15*nocdenkomášzkouznáš.aR.poHosdi16tyne,
mášzkouznáš.apodiHosR.tyne,tvýmlitpředduchem,semohu2Kam1.chýutvápředtvouří?u3kam*cinepilnabe,kdyI2.4bychstouvyubychkdylehltam,jsity*i4tadyjsi.svěv pod5ití,mášzkouaznáš.HosR.podi6tyne,lajikřídtřenkyI3.kdybychsi7připjalmonejzazšímři,spoa*8činanulrudetvákatami4.9vepopratvávice.a*u10chomášzkouaznáš.HosR.podi11tyne,tem„AspoňnokdyI5.12bychkl:řenoc*aob12tajeskrysvětla,“klo13tomístmabudevá,nitma14a6.netirozsení.jasja15*nocdenkomášzkouznáš.aR.poHosdi16tyne,
mášzkouznáš.apodiHosR.tyne,tvýmlitpředduchem,semohu2Kam1.chýutvápředtvouří?u3kam*cibe,nanetytam,jsibychvyI2.kdypil4stouitatí,dyjsi.kdybychu5i*v podsvělehlmášzkouaznáš.HosR.podi6tyne,lajikřídtřenkyI3.kdybychsi7připjalmonejzazšímři,spoa*8činanulrudetvákatami4.9vepopratvávice.a*u10chomášzkouaznáš.HosR.podi11tyne,notemtapoňbychkdy5.ře12I„Askl:tosvětmísla,“je*12askryklonocobtmabudevá,nitma14a6.netirozsení.jasja15*nocdenkomášzkouznáš.aR.poHosdi16tyne,
mášzkouznáš.apodiHosR.tyne,tvýmlitpředduchem,semohu2Kam1.chýutvápředtvouří?u3kam*cibe,nanetytam,jsibychvyI2.kdypil4stouitatí,dyjsi.kdybychu5i*v podsvělehlmášzkouaznáš.HosR.podi6tyne,lajikřídtřenkyI3.kdybychsi7připjalmonejzazšímři,spoa*8činanulrudetvákatami4.9vepopratvávice.a*u10chomášzkouaznáš.HosR.podi11tyne,notemtapoňbychkdy5.ře12I„Askl:tosvětmísla,“je*12askryklonocobtmabudevá,nitma14a6.netirozsení.jasja15*nocdenkomášzkouznáš.aR.poHosdi16tyne,
mášzkouznáš.apodiHosR.tyne,tvýmlitpředduchem,semohu2Kam1.chýutvápředtvouří?u3kam*cibe,nanetytam,jsibychvyI2.kdypil4stouitatí,dyjsi.kdybychu5i*v podsvělehlmášzkouaznáš.HosR.podi6tyne,lajikřídtřenkyI3.kdybychsi7připjalmonejzazšímři,spoa*8činanulrudetvákatami4.9vepopratvávice.a*u10chomášzkouaznáš.HosR.podi11tyne,notemtapoňbychkdy5.ře12I„Askl:tosvětmísla,“je*12askryklonocobkojasedenvá,*nocní.rozjastine14nitma6.adetmabumášzkouznáš.aR.poHosdi16tyne,
mášzkouznáš.apodiHosR.tyne,tvýmlitpředduchem,semohu2Kam1.chýutvápředtvouří?u3kam*cibe,nanetytam,jsibychvyI2.kdypil4stouitatí,dy