OL513

Čtvrtek 21. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

svoune,PaNaR.nás,syťbychomseslitovatí,nosli.va2radoBocíš,že,ka1.Roz3vrazema*pravíš:člo3kav prachtelci!“te„Vrať4smrse,jeletv tvýchti5boť2.Nesícvčekorejčícho5ja(+)minul,denší5ktehlídka.*a6nočjakosvoune,PaR.Na7syťnás,bychomseslitov7atí,nosli.vara8dočítatpo3.Na9násdedojme*šena9dny,srdce.rosk moud10tidipone,se,11brať4.OHosbuješdešjak11(+)hodlousetujče11*Slikat?žebky!svýnad12slumisvoune,PaR.Na13syťnás,bychomseslitov13atí,nosli.vara14dozysvoubrsyť5.Na15nás*tovsli15ností,jemeamedu16raživot!pose16cedobmironad17je6.šenahotivost17na,prázdarBo17*dejha,rukou!ci18šichnasvoune,PaR.Na19syťnás,bychomseslitov19atí,nosli.va20rado
svoune,PaNaR.nás,syťbychomseslitovatí,nosli.va2radoBocíš,že,ka1.Roz3vrazema*pravíš:člo3kav prachtelci!“te„Vrať4smrse,jeletv tvýchti5boť2.Nesícvčekorejčícho5ja(+)minul,denší5ktehlídka.*a6nočjakosvoune,PaR.Na7syťnás,bychomseslitov7atí,nosli.vara8dočítatpo3.Na9násdedojme*šena9dny,srdce.rosk moud10tidipone,se,11brať4.OHosbuješdešjak11(+)hodlousetujče11*Slikat?žebky!svýnad12slumisvoune,PaR.Na13syťnás,bychomseslitov13atí,nosli.vara14dozysvoubrsyť5.Na15násmeatovslinos15*tí,žipocevot!duje16rasemetidobrovostjenad176.miBohoha,na,17šenarušichnakou!dej*zdarprá18cisvoune,PaR.Na19syťnás,bychomseslitov19atí,nosli.va20rado
nostovslití,syťR.Nasvoune,Panás,vadoli.byara2sechomBocíš,že,ka1.Roz3vrazema*pravíš:člo3kav prachtelci!“te„Vrať4smrse,v tvýchjeo2.boťNeti5letsícdenrejšíkte(+)ja5číchvčekohlídnočka.nul,mijako5a*tovsliností,syťR.Na7ne,Panás,svouvadoli.bya8rasechomnatatčíšedny,Na3.nás9posrdrostice.*dojde10k moudme(+)dine,jakbraťse,11O4.poHosčebudeškat?ho11dlouješžebmisluky!*tujSlise12svýnadtovsliností,syťR.Na13ne,Panás,svouvadoli.bya14rasechomslisvoutovností,5.syťNanás15zybrduraje*16ameživot!mese16cepotidobrovostjenad176.miBohoha,na,17šenarušichnakou!dej*zdarprá18citovsliností,syťR.Na19ne,Panás,svouvadoli.bya20rasechom
nostovslití,syťR.Nasvoune,Panás,vadoli.byara2sechomčloBože,kav prachka1.zem3Rozcíš,vratelse,smrci!“a*pra4víš:te„Vraťočíchv tvých(+)boťti5Ne2.letjesícmidenktenul,kovče5jašírejhlídka.*a6nočjakotovsliností,syťR.Na7ne,Panás,svouvadoli.bya8rasechomnatatčíšedny,Na3.nás9posrdrostice.*dojde10k moudme(+)dine,jakbraťse,11O4.poHosčebudeškat?ho11dlouješžebmisluky!*tujSlise12svýnadtovsliností,syťR.Na13ne,Panás,svouvadoli.bya14rasechomslisvoutovností,5.syťNanás15zybrduraje*16ameživot!mese16cepotidobrovostjenad176.miBohoha,na,17šenarušichnakou!dej*zdarprá18citovsliností,syťR.Na19ne,Panás,svouvadoli.bya20rasechom
nostovslití,syťR.Nasvoune,Panás,vadoli.byara2sechomčloBože,kav prachka1.zem3Rozcíš,vratelse,smrci!“a*pra4víš:te„Vraťočíchv tvých(+)boťti5Ne2.letjesícmidenktenul,kovče5jašírejhlídka.*a6nočjakotovsliností,syťR.Na7ne,Panás,svouvadoli.bya8rasechomnatatčíšedny,Na3.nás9posrdrostice.*dojde10k moudme(+)dine,jakbraťse,11O4.poHosčebudeškat?ho11dlouješžebmisluky!*tujSlise12svýnadtovsliností,syťR.Na13ne,Panás,svouvadoli.bya14rasechomtí,nostovsli*syťnásbr15Na5.zysvoucesepoživot!radumeameje16na,vosthonašenad176.jedobrotimišichrunakou!ha,cidej*17Bozdarprátovsliností,syťR.Na19ne,Panás,svouvadoli.bya20rasechom
nostovslití,syťR.Nasvoune,Panás,vadoli.byara2sechomčloBože,kav prachka1.zem3Rozcíš,vratelse,smrci!“a*pra4víš:te„Vrať(+)jaočíchkovčetisíc5Ne2.boťjev tvýchletnoča*jakohlídka.ktešírejdennul,mi5tovsliností,syťR.Na7ne,Panás,svouvadoli.bya8rasechomnatatčíšedny,Na3.nás9posrdrostice.*dojde10k moudmedlouho(+)jakješse,Hos11O4.braťdine,pomislunadsvýžebky!čekat?11budeštujseSli*tovsliností,syťR.Na13ne,Panás,svouvadoli.bya14rasechomtí,nostovsli*syťnásbr15