OL514

Pátek 21. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy! / 2. Mrak a temnota ho obklopují, * spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 3. Jako vosk se taví hory před Hospodinem, * před vladařem celé země. / 4. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 5. Hospodin miluje ty, kdo nenávidí zlo, + chrání život svých svatých, * z ruky bezbožníků je vytrhuje. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 6. Spravedlivému vychází světlo * a lidem upřímného srdce radost. / 7. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu * a oslavujte jeho svaté jméno! / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy! / 2. Mrak a temnota ho obklopují, * spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 3. Jako vosk se taví hory před Hospodinem, * před vladařem celé země. / 4. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 5. Hospodin miluje ty, kdo nenávidí zlo, + chrání život svých svatých, * z ruky bezbožníků je vytrhuje. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 6. Spravedlivému vychází světlo * a lidem upřímného srdce radost. / 7. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu * a oslavujte jeho svaté jméno! / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy! / 2. Mrak a temnota ho obklopují, * spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 3. Jako vosk se taví hory před Hospodinem, * před vladařem celé země. / 4. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 5. Hospodin miluje ty, kdo nenávidí zlo, + chrání život svých svatých, * z ruky bezbožníků je vytrhuje. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 6. Spravedlivému vychází světlo * a lidem upřímného srdce radost. / 7. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu * a oslavujte jeho svaté jméno! / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy! / 2. Mrak a temnota ho obklopují, * spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 3. Jako vosk se taví hory před Hospodinem, * před vladařem celé země. / 4. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 5. Hospodin miluje ty, kdo nenávidí zlo, + chrání život svých svatých, * z ruky bezbožníků je vytrhuje. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 6. Spravedlivému vychází světlo * a lidem upřímného srdce radost. / 7. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu * a oslavujte jeho svaté jméno! / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy! / 2. Mrak a temnota ho obklopují, * spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 3. Jako vosk se taví hory před Hospodinem, * před vladařem celé země. / 4. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 5. Hospodin miluje ty, kdo nenávidí zlo, + chrání život svých svatých, * z ruky bezbožníků je vytrhuje. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 6. Spravedlivému vychází světlo * a lidem upřímného srdce radost. / 7. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu * a oslavujte jeho svaté jméno! / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy! / 2. Mrak a temnota ho obklopují, * spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 3. Jako vosk se taví hory před Hospodinem, * před vladařem celé země. / 4. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 5. Hospodin miluje ty, kdo nenávidí zlo, + chrání život svých svatých, * z ruky bezbožníků je vytrhuje. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 6. Spravedlivému vychází světlo * a lidem upřímného srdce radost. / 7. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu * a oslavujte jeho svaté jméno! / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu.