OL514

Pátek 21. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

livedví,dujR.Rasprase,tenu.div Hospoje,luHos1.podin2kra*mě,seza2zeosvy!troradu3čettahonoa2.Mrak4temvedlkloob4*sprají,pujsouanostvo5prátrůhonu.demkla5jelivedví,dujR.Raspra6se,tenu.div Hos6potako3.Ja7sevoskdipoHosnem,ryho7předzemě.před*vla8dařemcejehoNe4.besa9hlásanyvšech*avespra9nostdlslájehovu.dy10rovilivedví,dujR.Raspra11se,tenu.div Hos11polujepo5.Hos12midinvikdoty,12nevotžisvýchchrázlo, +12božbezkysva12tých,*z ruhutrje.13vyjelivedví,dujR.Raspra14se,tenu.div Hos14pomuvyved6.Spra15lili*demauchásvět15loracedost.přím16srdhovedliví,Ra7.dujte17se,spraslavujo*apov Hos17nudijméno!teje18svaholivedví,dujR.Raspra19se,tenu.di19v Hospo
livedví,dujR.Rasprase,tenu.div Hospoje,luHos1.podin2kra*mě,seza2zeosvy!troradu3četobhoklopují,2.aMraktem4tanovoprájsou*vespradl5anosttrůhonu.kla5jedemlivedví,dujR.Raspra6se,tenu.div Hos6potako3.Ja7sevoskdipoHosnem,ryho7předzemě.před*vla8dařemcejehoNe4.besa9hlásanyvšech*avespra9nostdlslájehovu.dy10rovilivedví,dujR.Raspra11se,tenu.div Hos11pojeluty,din12po5.Hosmichrázlo, +ne12kdoviz ru*tých,kyvotži12svasvýchtrhujevyje.božbez13livedví,dujR.Raspra14se,tenu.div Hos14pomuvyved6.Spra15lili*demauchásvět15loracedost.přím16srdhovedliví,Ra7.dujte17se,spraslavujo*apov Hos17nudijméno!teje18svaholivedví,dujR.Raspra19se,tenu.di19v Hospo
livedví,dujR.Rasprase,tenu.div Hospoje,luHos1.podin2kra*mě,seza2zeosvy!troradu3četobhoklopují,2.aMraktem4tanovoprájsou*vespradl5anosttrůhonu.kla5jedemlivedví,dujR.Raspra6se,tenu.div Hos6potahovosk7ko3.Jasenem,před*divlarypřed7poHoszemě.řemda8cejehoNe4.besa9hlásavšechnyrovespradl9*anostsláhovu.dyvi10jelivedví,dujR.Raspra11se,tenu.div Hos11pojeluty,din12po5.Hosmichrázlo, +ne12kdovikytých,z ru*bezvotžisvasvých12trhuvyje.bož13jelivedví,dujR.Raspra14se,tenu.div Hos14povycháSpra6.vedli15mupřímlidemusvětlo15a*racedost.ho16srdvedliví,Ra7.dujte17se,spraslavujo*apov Hos17nudijméno!teje18svaholivedví,dujR.Raspra19se,tenu.di19v Hospo
poví,v Hosdinu.dujteRaR.lise,vedsprazazemě,dinkra2Hos1.poje,luosčettrovy!rase3*dují,spra*klopudlveatemno4Mrak2.tahoobjehoklademtrůnu.právonostajsou5poví,v Hosdinu.dujR.te6Ravedlise,spraryhopředHoskovosk7Ja3.tasezecemě.dinem,před*7podařemvlahosprajevedlnostbesa9Ne4.sahláhojeslávu.všechny10a*dyviropoví,v Hosdinu.dujR.te11Ravedlise,spranety,kdovimiHos5.podinjelu12svýchsvavottých,zlo, +chrá12živyjetrhuje.bezky13z ru*božpoví,v Hosdinu.dujR.te14Ravedlise,sprasvětchálovedlivy15Spra6.mucerahosrddost.demli*16uapřímví,v Hoslipodinudujte17Ra7.sprase,vedjméhosvano!slao*18vujajetepoví,v Hosdinu.dujR.te19Ralivedsprase,
poví,v Hosdinu.dujteRaR.lise,vedsprazazemě,dinkra2Hos1.poje,luosčettrovy!rase3*dují,spra*klopudlveatemno4Mrak2.tahoobjehoklademtrůnu.právonostajsou5poví,v Hosdinu.dujR.te6Ravedlise,spraryhopředHoskovosk7Ja3.tasezecemě.dinem,před*7podařemvlahosprajevedlnostbesa9Ne4.sahláhojeslávu.všechny10a*dyviropoví,v Hosdinu.dujR.te11Ravedlise,spranety,kdovimiHos5.podinjelu12svýchsvavottých,zlo, +chrá12živyjetrhuje.bezky13z ru*božpoví,v Hosdinu.dujR.te14Ravedlise,sprasvětchálovedlivy15Spra6.mucerahosrddost.demli*16uapřímví,v Hoslipodinudujte17Ra7.sprase,vedjméhosvano!slao*18vujajetepoví,v Hosdinu.dujR.te19Ralivedsprase,
poví,v Hosdinu.dujteRaR.lise,vedsprazazemě,dinkra2Hos1.poje,luosčettrovy!rase3*dují,spra*klopudlveatemno4Mrak2.tahoobjehoklademtrůnu.právonostajsou5poví,v Hosdinu.dujR.te6Ravedli