OL514

Pátek 21. týdne 1

Žalm 97

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL514 – Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. – Žalm 97

R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu.

1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy!

2. Mrak a temnota ho obklopují, * spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu.

R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu.

3. Jako vosk se taví hory před Hospodinem, * před vladařem celé země.

4. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu.

R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu.

5. Hospodin miluje ty, kdo nenávidí zlo, + chrání život svých svatých, * z ruky bezbožníků je vytrhuje.

R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu.

6. Spravedlivému vychází světlo * a lidem upřímného srdce radost.

7. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu * a oslavujte jeho svaté jméno!

R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu.

Odpověď: Ž 97 (96),12a

Verše: Ž 97 (96)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu