OL515

Sobota 21. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

Hosdin,poR.Přišelroval3dya2vosprabyva.prá3podlediponuZpí1.vejte4Hosučiboť*voune4noseň,hodci.po5nilvudilemjeho2.tězství6jehosvapravi6*jece,ne.me7rahodin,poHos8PřiR.šelroval3dya9spravobyva.prá10podleavše,huč,3.Za11řemosvět*je,ňuijeco11plnaojejjí,vani,všich12kdorutema,kaky,4.Ře13tleskejsejzate.ry,*ho14luspodin,poHos15PřiR.šelroval3dya16spravobyva.prá17podlenem,žediHos5.Před18poašel,při*žepři18šel,zevalmi,spraby19vosvětvalvespra20by6.avoa*tirovespra20nosdlpráva.poddy21ledin,poHos22PřiR.šelroval3dya23spravobyva.prá24lepod
Hosdin,poR.Přišelroval3dya2vosprabyva.prá3podlediponuZpí1.vejte4Hosučiboť*voune4noseň,hodci.po5nilvudilemjeho2.tězství6jehosvapravi6*jece,ne.me7rahodin,poHos8PřiR.šelroval3dya9spravobyva.prá10podleavše,huč,3.Za11řemosvět*je,ňuijeco11plnaojejjí,vani,všich12kdorutema,kaky,4.Ře13tleskejsejzate.ry,*ho14luspodin,poHos15PřiR.šelroval3dya16spravobyva.prá17podlenem,žediHos5.Před18poašel,při*žepři18šel,zevalmi,spraby19vosvětvalvespra20by6.avoa*tirovespra20nosdlpráva.poddy21ledin,poHos22PřiR.šelroval3dya23spravobyva.prá24lepod
Hosdin,poR.Přišelleprádypod3va.abyspra2rovalvovoununoseň,vejteHos4Zpí1.dipohodvuci.uči5ne*boťpodinilhoprajevice,tězství62.jelemrahone.meho*je7svadin,poHos8PřiR.šelleprápoddy3va.byaspra9rovovaljenacoplňuje,huč,mo11Za3.ařevše,ojejvají,*isvětvšich12kdoni,rutema,kaky,4.Ře13tleskejsejzate.ry,*ho14luspodin,poHos15PřiR.šelroval3dya16spravobyva.prá17podlepřiženem,šel,Před5.Hospo18divalzevomi,že*přišel,a19byspravesvětspraveby6.spra20avalvoleprápodva.nosti20dlrodya*din,poHos22PřiR.šelroval3dya23spravobyva.prá24lepod
valbyspravo3rodyHospoR.Přišeldin,ava.prá3podlediponuZpí1.vejte4Hosučiboť*voune4noseň,hodci.po5nilvudihoprajevice,tězství62.jelemrahone.meho*je7svavalbyspravoro3dyR.šelPřiHos8din,apova.prá10podlejenacoplňuje,huč,mo11Za3.ařevše,ojejvají,*isvětvšich12kdoni,rutema,kaky,4.Ře13tleskejsejzate.ry,*ho14luspovalbyspravoro3dyR.šelPřiHos15din,apova.prá17podlepřiženem,šel,Před5.Hospo18divalzevomi,že*přišel,a19byspravevespratidlnosbyspravo20a6.světvalpráleva.a*21podrodyvalbyspravoro3dyR.šelPřiHos22din,apova.prá24lepod
valbyspravo3rodyHospoR.Přišeldin,ava.prá3podlediponuZpí1.vejte4Hosučiboť*voune4noseň,hodci.po5nilvudihoprajevice,tězství62.jelemrahone.meho*je7svavalbyspravoro3dyR.šelPřiHos8din,apova.prá10podlevše,cojeZa3.huč,mo11řeajejokdovají,ňuplje,ni,11naisvětvšich*rutema,kaky,4.Ře13tleskejsejzate.ry,*ho14luspovalbyspravoro3dyR.šelPřiHos15din,apova.prá17podlepřiženem,šel,Před5.Hospo18divalzevomi,že*přišel,a19byspravevespratidlnosbyspravo20a6.světvalpráleva.a*21podrodyvalbyspravoro3dyR.šelPřiHos22din,apova.prá24lepod
valbyspravo3rodyHospoR.Přišeldin,ava.prá3podlenudinovou1.vejZpíte4poHoshoddivuci.*ne4boťseň,nilupočihoprajevice,tězství62.jelemrahone.meho*je7svavalbyspravoro3dyR.šelPřiHos8din,apova.prá10podlevše,cojeZa3.huč,mo11řeajejokdovají,ňuplje,ni,11naisvětvšich*luza*ry,spohosejte.tleskej13Ře4.ky,ma,kateruvalbyspravoro3dyR.šelPřiHos15din,apova.prá17podlepřiženem,šel,Před5.Hospo18divalzevomi,že*přišel,a19byspravevespratidlnosbyspravo20a6.světvalpráleva.a*21podrodyvalbyspravoro3dyR.šelPřiHos22din,apova.prá24lepod
lepodvalrody3práva.poHosPřiR.din,šelspravobyanovouboťseň,ne*teHos4Zpí1.vejdinupovuhodci.činil5udiposvace,viho*jene.rahomeje6stvítěz2.hopralemjedypodlevalro3práva.šelHospodin,8PřiR.byspraavo