OL516

Pondělí 22. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

zeditřími.dinpoR.Hoschápřinudinovou1.vejZpíte2poHosHosteposeň,vej*zpí2zenymě!nu,di3všechhaziponypravuj4Vy2.metezivšeme*mijeho4ově,sládijehovech.ro5odyditzeřími.HosR.po6chápřidinvejeli3.boťNeHos7dinpochváhodly,a7mivelbáthojetře8*sebabovšechhů.nežce8lihopo4.boťNevšich9bonily,Hos*myspoha9jsouneřilbe.všakdin10stvoditzeřími.HosR.po11chápřidinsa,beza5.dujRate12nese,huč,mo*zasej,ze12mě,plňujenaje;aře13covše,vše,acojeple6.sej,14zaleporozseveněm.nady*Teh14strolesmy.15senyvšechditzeřími.HosR.po16chápřidinnem,žediHos7.Před17po*přižechápři17zí,cházemi.ří18ditditsvět8.Bu19říderody*vedspra19vě,livěrvatně.bude20vosprazeditřími.HosR.po21chápřidin
zeditřími.dinpoR.Hoschápřinudinovou1.vejZpíte2poHosHosteposeň,vej*zpí2zenymě!nu,di3všechhaziponypravuj4Vy2.metezivšeme*mijeho4ově,sládijehovech.ro5odyditzeřími.HosR.po6chápřidinliveaboťHos7Ne3.dinjepoje*třely,basehodvelmichvá7všechbolihů.bát8honežcehopo4.boťNevšich9bonily,Hos*myspoha9jsouneřilbe.všakdin10stvoditzeřími.HosR.po11chápřidinsa,beza5.dujRate12nese,huč,mo*zasej,ze12mě,plňujenaje;aře13covše,vše,acojeple6.sej,14zaleporozseveněm.nady*Teh14strolesmy.15senyvšechditzeřími.HosR.po16chápřidinpřiženem,chází,Před7.Hospo17dizeditmi.že*při18říchávedsvětspralivě,ří19de8.Buditvatvěrvoně.rody20*debusprazeditřími.HosR.po21chápřidin
zeditřími.dinpoR.Hoschápřivoununoseň,vejteHos2Zpí1.diponyzenu,všechmě!vejteHos3zpí*dipohanypoopravuj4Vy2.mezitevšemizi*hosláme4jevě,dijehovech.ro5odyditzeřími.HosR.po6chápřidinliveaboťHos7Ne3.dinjepoje*třely,basehodvelmichvá7všechbolihů.bát8honežcehopo4.boťNevšich9bonily,Hos*myspoha9jsouneřilbe.všakdin10stvoditzeřími.HosR.po11chápřidinsej,zazemě,tese,12Ra5.dujbesa,nejenacoplňuje;huč,mo13za*ařevše,vše,acojeple6.sej,14zaleporozseveněm.nady*Teh14strolesmy.15senyvšechditzeřími.HosR.po16chápřidinpřiženem,chází,Před7.Hospo17dizeditmi.že*při18říchávedsvětspralivě,ří19de8.Buditvatvěrvoně.rody20*debusprazeditřími.HosR.po21chápřidin
zeditřími.dinpoR.Hoschápřivoununoseň,vejteHos2Zpí1.diponyzenu,všechmě!vejteHos3zpí*dipojenyosláhově,tevuj4Vy2.prapohamezijehoodivech.všemi5me*zirodyditzeřími.HosR.po6chápřidinliveaboťHos7Ne3.dinjepoje*třely,basehodvelmichvá7všechbolihů.bát8honežcehapojsouboťvšichni9Ne4.hobořilnestvobe.mysly,Hos*9dinvšakpoditzeřími.HosR.po11chápřidinsej,zazemě,tese,12Ra5.dujbesa,nejenacoplňuje;huč,mo13za*ařevše,jenavše,coněm.plesej,po14za6.alelesvšechnystromy.seroz15Teh*dyseveditzeřími.HosR.po16chápřidinpřiženem,chází,Před7.Hospo17dizeditmi.že*při18říchávedsvětspralivě,ří19de8.Buditvatvěrvoně.rody20*debusprazeditřími.HosR.po21chápřidin
zeditřími.dinpoR.Hoschápřivoununoseň,vejteHos2Zpí1.diponyzenu,všechmě!vejteHos3zpí*dipojenyosláhově,tevuj4Vy2.prapohamezijehoodivech.všemi5me*zirodyditzeřími.HosR.po6chápřidinliveaboťHos7Ne3.dinjepoje*třely,basehodvelmichvá7všechbolihů.bát8honežcehapojsouboťvšichni9Ne4.hobořilnestvobe.mysly,Hos*9dinvšakpoditzeřími.HosR.po11chápřidinsej,zazemě,tese,12Ra5.dujbesa,nejenacoplňuje;huč,mo13za*ařevše,jenavše,coněm.plesej,po14za6.alelesvšechnystromy.seroz15Teh*dyseveditzeřími.HosR.po16chápřidinpřiženem,chází,Před7.Hospo17dizeditmi.že*při18říchávě,lived*roříde19Bu8.světspraditvěrvovatně.bu20dyspradezeditřími.HosR.po21chápřidin
zeditřími.dinpoR.Hoschápřivoununoseň,vejteHos2Zpí1.diponyzenu,všechmě!vejteHos3zpí*dipojenyosláhově,tevuj4Vy2.prapohamezijehoodivech.všemi5me*zirodyditzeřími.HosR.po6chápřidinvelamihodHospo7Ne3.boťjevelidinnežlicehů.bovšechje*ba7třechvály,hobátsehapojsouboťvšichni9Ne4.hobořilnestvobe.mysly,Hos*9dinvšakpoditzeřími.HosR.po11chápřidinsej,zazemě,tese,12Ra5.dujbesa,nejenacoplňuje;huč,mo13za*ařevše,jenavše,coněm.plesej,po14za6.alelesvšechnystromy.seroz15Teh*dyseveditzeřími.HosR.po16chápřidinpřiženem,chází,Před7.Hospo17dizeditmi.že*při18říchávě,lived*roříde19Bu8.světspraditvěrvovatně.bu20dyspradezeditřími.