OL516

Pondělí 22. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hospodin přichází řídit zemi. / 1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * zpívejte Hospodinu, všechny země! / 2. Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech. / R. Hospodin přichází řídit zemi. / 3. Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály, * je třeba se ho bát více nežli všech bohů. / 4. Neboť všichni bohové pohanů jsou výmysly, * Hospodin však stvořil nebe. / R. Hospodin přichází řídit zemi. / 5. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje; / 6. zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy. / R. Hospodin přichází řídit zemi. / 7. Před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi. / 8. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně. / R. Hospodin přichází řídit zemi. R. Hospodin přichází řídit zemi. / 1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * zpívejte Hospodinu, všechny země! / 2. Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech. / R. Hospodin přichází řídit zemi. / 3. Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály, * je třeba se ho bát více nežli všech bohů. / 4. Neboť všichni bohové pohanů jsou výmysly, * Hospodin však stvořil nebe. / R. Hospodin přichází řídit zemi. / 5. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje; / 6. zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy. / R. Hospodin přichází řídit zemi. / 7. Před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi. / 8. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně. / R. Hospodin přichází řídit zemi. R. Hospodin přichází řídit zemi. / 1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * zpívejte Hospodinu, všechny země! / 2. Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech. / R. Hospodin přichází řídit zemi. / 3. Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály, * je třeba se ho bát více nežli všech bohů. / 4. Neboť všichni bohové pohanů jsou výmysly, * Hospodin však stvořil nebe. / R. Hospodin přichází řídit zemi. / 5. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje; / 6. zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy. / R. Hospodin přichází řídit zemi. / 7. Před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi. / 8. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně. / R. Hospodin přichází řídit zemi. R. Hospodin přichází řídit zemi. / 1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * zpívejte Hospodinu, všechny země! / 2. Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech. / R. Hospodin přichází řídit zemi. / 3. Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály, * je třeba se ho bát více nežli všech bohů. / 4. Neboť všichni bohové pohanů jsou výmysly, * Hospodin však stvořil nebe. / R. Hospodin přichází řídit zemi. / 5. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje; / 6. zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy. / R. Hospodin přichází řídit zemi. / 7. Před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi. / 8. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně. / R. Hospodin přichází řídit zemi. R. Hospodin přichází řídit zemi. / 1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * zpívejte Hospodinu, všechny země! / 2. Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech. / R. Hospodin přichází řídit zemi. / 3. Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály, * je třeba se ho bát více nežli všech bohů. / 4. Neboť všichni bohové pohanů jsou výmysly, * Hospodin však stvořil nebe. / R. Hospodin přichází řídit zemi. / 5. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje; / 6. zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy. / R. Hospodin přichází řídit zemi. / 7. Před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi. / 8. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně. / R. Hospodin přichází řídit zemi. R. Hospodin přichází řídit zemi. / 1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * zpívejte Hospodinu, všechny země! / 2. Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech. / R. Hospodin přichází řídit zemi. / 3. Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály, * je třeba se ho bát více nežli všech bohů. / 4. Neboť všichni bohové pohanů jsou výmysly, * Hospodin však stvořil nebe. / R. Hospodin přichází řídit zemi. / 5. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje; / 6. zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy. / R. Hospodin přichází řídit zemi. / 7. Před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi. / 8. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně. / R. Hospodin přichází řídit zemi.