OL516

Pondělí 22. týdne 1

Žalm 96

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL516 – Hospodin přichází řídit zemi. – Žalm 96

R. Hospodin přichází řídit zemi.

1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * zpívejte Hospodinu, všechny země!

2. Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech.

R. Hospodin přichází řídit zemi.

3. Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály, * je třeba se ho bát více než-li všech bohů.

4. Neboť všichni bohové pohanů jsou výmysly, * Hospodin však stvořil nebe.

R. Hospodin přichází řídit zemi.

5. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje;

6. zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy.

R. Hospodin přichází řídit zemi.

7. Před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi.

8. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně.

R. Hospodin přichází řídit zemi.

Odpověď: Ž 96 (95),13ab

Verše: Ž 96 (95)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu