OL518

Středa 22. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

hámR.Stáspolenost.tovslinaBožíleze1.Jsem2kojav Bovažímo2lisposelemě,do2*stásližínost.tovhám3Bonahámspo4StáR.lenost.tovslina4Božíchcichvávič5sta2.Unil,před*čitvýže5lit,toujsivitslatvésva6mimichcijedobboťré.no,6jméne(+)hámspo7StáR.lenost.tovslina7žíBo
žísliBonost.tovlespoR.StáhámnaliovaJsem1.jako2lezesespole*žímdostá2v Bomě,sližínost.tovhám3BonažísliBonost.tovStáR.lespo4nahámlit,chcichvážestavič5U2.tvý*předmitojsiu5činil,tvévitjmémi6svachcisladobjeré.no,(+)6boťnežísliBonost.tovleStáR.spo7nahám
žísliBonost.tovlespoR.StáhámnaliovaJsem1.jako2lezesespole*žímdostá2v Bomě,sližínost.tovhám3BonažísliBonost.tovStáR.lespo4nahámžechválit,tojsistavič5U2.chcimisvachcičinil,před*5utvýmiboťjeneré.dobtvé6slavitno,(+)jméžísliBonost.tovleStáR.spo7nahám
žísliBonost.tovlespoR.StáhámnaliovaJsem1.jako2lezesespole*žímdostá2v Bomě,sližínost.tovhám3BonažísliBonost.tovStáR.lespo4nahámžechválit,tojsistavič5U2.chcimisvachcičinil,před*5utvýmiboťjeneré.dobtvé6slavitno,(+)jméžísliBonost.tovleStáR.spo7nahám
žísliBonost.tovlespoR.Stáhámnavaoližímv BoJsem1.jakoze2leBožíhámnaslitovnost.mě,stá*le2dosposežísliBonost.tovStáR.lespo4nahámžechválit,tojsistavič5U2.chcimisvachcičinil,před*5utvýmiboťjeneré.dobtvé6slavitno,(+)jméžísliBonost.tovleStáR.spo7nahám
žísliBonost.tovlespoR.Stáhámnavaoližímv BoJsem1.jakoze2leBožíhámnaslitovnost.mě,stá*le2dosposežísliBonost.tovStáR.lespo4nahámžechválit,tojsistavič5U2.chcimichcislačinil,před*5umisvatvýjedobneboťré.tvéjmé6vit(+)no,žísliBonost.tovleStáR.spo7nahám
žísliBonost.tovlespoR.Stáhámnav Božímlivadomě,zejako2Jsem1.oležíslinaBotovnost.lesespo3stá*hámžísliBonost.tovStáR.lespo4nahámtoužejsitvýnil,či*před5U2.stavičchválit,chciboťne(+)no,jméré.jedobmichcimi6svavittvéslažísliBonost.tovleStáR.spo7nahám
žísliBonost.tovlespoR.Stáhámnav Božímlivadomě,zejako2Jsem1.oležíslinaBotovnost.lesespo3stá*hámžísliBonost.tovStáR.lespo4nahámtoužejsitvýnil,či*před5U2.stavičchválit,chciboťne(+)no,jméré.jedobmichcimi6svavittvéslažísliBonost.tovleStáR.spo7nahám
žísliBonost.tovlespoR.Stáhámnav Božímlivadomě,zejako2Jsem1.oležíslinaBotovnost.lesespo3stá*hámžísliBonost.tovStáR.lespo4nahámtoužejsitvýnil,či*před5U2.stavičchválit,chciboťne(+)no,jméré.jedobmichcimi6svavittvéslažísliBonost.tovleStáR.spo7nahám

Odpověď: Ž 52 (51),10b

Verše: Ž 52 (51)

Josef Olejník. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu