OL519

Čtvrtek 22. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

spásvousupoR.Hosvilzjedinpohanů.před2kyzravedlpo1.Hos3veudinspásu,mostzná3svouhazjeky4zra*předponost.dlvevil4sprasvousvounapo2.Roz5nulsemevěranostrodob5tuvudomu.raIz*e6lospásvousuR.Hos7vilzjepodinhanů.popřed8kyzračikonnyU3.zře9nyvšechlynasuze9*spáha.še10Bohonu,disej4.11Hospotedujte*ranyvšechze11mě,ahrejte!plese,12tesejspásvousuR.Hos13vilzjepodinhanů.popřed14kyzradiponu5.Hrej15Hoste*cinana15teru,cipros dorute16avu,vo16zpědemtrublua6.za17hohlapředtesejro17hů,*nem!dipokrá18HoslemspásvousuR.Hos19vilzjepodinhanů.před20pokyzra
spásvousupoR.Hosvilzjedinpohanů.před2kyzravedlpo1.Hos3veudinspásu,mostzná3svouhazjeky4zra*předponost.dlvevil4sprasvousvounadobme5po2.RozsenulIz*nostrarotu5věramu.loedo6vuspásvousuR.Hos7vilzjepodinhanů.popřed8kyzračikonnyU3.zře9nyvšechlyBohošeha.spá*zena9suvšechnu,ny4.sej11tediHospose,tedujmě,ze11*rahrejte!asejple12tespásvousuR.Hos13vilzjepodinhanů.popřed14kyzracitenanuru,Hrej5.teHos15dipos doaprote16ci*naruvu,vo16zpědemhů,*rosej6.hlazaho17trubalupodiHosnem!tepřed18lemkráspásvousuR.Hos19vilzjepodinhanů.před20pokyzra
spásvousupoR.Hosvilzjedinpohanů.před2kyzravedlznádin3po1.Hosveukypozra*svouspápřed3mostsu,vedlsvouspranost.ha4vilzjerotudobameponul5Roz2.nasesvoudovulomu.Iz*věrnoste5raspásvousuR.Hos7vilzjepodinhanů.popřed8kyzračikonnyU3.zře9nyvšechlyBohošeha.spá*zena9sunyzevšechmě,sejteHos114.podinu,ahrejtete!dujte12ra*plesejse,spásvousuR.Hos13vilzjepodinhanů.popřed14kyzracitenanuru,Hrej5.teHos15dipodemzpěprovovu,ru*nacites doa16hů,*rosej6.hlazaho17trubalupodiHosnem!tepřed18lemkráspásvousuR.Hos19vilzjepodinhanů.před20pokyzra
spásvousupoR.Hosvilzjedinpohanů.před2kyzravedlznádin3po1.Hosveukypozra*svouspápřed3mostsu,vedlsvouspranost.ha4vilzjerotudobameponul5Roz2.nasesvoudovulomu.Iz*věrnoste5raspásvousuR.Hos7vilzjepodinhanů.popřed8kyzrazenyčizřelyvšech9U3.konnyhoBoha.suspá*na10šenyzevšechmě,sejteHos114.podinu,ahrejtete!dujte12ra*plesejse,spásvousuR.Hos13vilzjepodinhanů.popřed14kyzracitenanuru,Hrej5.teHos15dipodemzpěprovovu,ru*nacites doa16hů,*rosej6.hlazaho17trubalupodiHosnem!tepřed18lemkráspásvousuR.Hos19vilzjepodinhanů.před20pokyzra
kypopředzrahanů.podinzjeR.Hosspásusvouvilsvouspáznámostsu,podinuve3Hos1.vedlsvousprazjevilvedlnost.po*předzrakyha4rotudobameponul5Roz2.nasesvoudovulomu.Iz*věrnoste5rakypopředzrahanů.podinzje7HosR.spávilsusvouzenyčizřelyvšech9U3.konnyhoBoha.suspá*na10šenyzevšechmě,sejteHos114.podinu,ahrejtete!dujte12ra*plesejse,kypopředzrahanů.podinzje13HosR.spávilsusvou*naciteru,citeteHospo15Hrej5.nunadizpědemvu,a16ruprovos dohů,*rosej6.hlazaho17trubalupodiHosnem!tepřed18lemkráspásvousuR.Hos19vilzjepodinhanů.před20pokyzra
kypopředzrahanů.podinzjeR.Hosspásusvouvilsvouspáznámostsu,podinuve3Hos1.vedlsvousprazjevilvedlnost.po*předzrakyha4rotudobameponul5Roz2.nasesvoudovulomu.Iz*věrnoste5rakypopředzrahanů.podinzje7HosR.spávilsusvouzenyčizřelyvšech9U3.konnyhoBoha.suspá*na10šenyzevšechmě,sejteHos114.podinu,ahrejtete!dujte12ra*plesejse,kypopředzrahanů.podinzje13HosR.spávilsusvouru,na*citeciteHospo15Hrej5.nunadizpědemvovu,ru16atepros dohů,*rosej6.hlazaho17trubalupodiHosnem!tepřed18lemkrákypopředzrahanů.podinzje19HosR.spávilsusvou
kypopředzrahanů.podinzjeR.Hosspásusvouvilsvouspáznámostsu,podinuve3Hos1.vedlsvousprazjevilvedlnost.po*předzrakyha4rotudobameponul5Roz2.nasesvoudovulomu.Iz*věrnoste5rakypopředzraha