OL519

Čtvrtek 22. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. / 1. Hospodin uvedl ve známost svou spásu, * před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost. / 2. Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost * Izraelovu domu. / R. Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. / 3. Uzřely všechny končiny země * spásu našeho Boha. / 4. Jásejte Hospodinu, všechny země, * radujte se, plesejte a hrejte! / R. Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. / 5. Hrejte Hospodinu na citeru, * na citeru a s doprovodem zpěvu, / 6. za hlaholu trub a rohů, * jásejte před králem Hospodinem! / R. Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. R. Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. / 1. Hospodin uvedl ve známost svou spásu, * před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost. / 2. Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost * Izraelovu domu. / R. Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. / 3. Uzřely všechny končiny země * spásu našeho Boha. / 4. Jásejte Hospodinu, všechny země, * radujte se, plesejte a hrejte! / R. Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. / 5. Hrejte Hospodinu na citeru, * na citeru a s doprovodem zpěvu, / 6. za hlaholu trub a rohů, * jásejte před králem Hospodinem! / R. Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. R. Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. / 1. Hospodin uvedl ve známost svou spásu, * před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost. / 2. Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost * Izraelovu domu. / R. Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. / 3. Uzřely všechny končiny země * spásu našeho Boha. / 4. Jásejte Hospodinu, všechny země, * radujte se, plesejte a hrejte! / R. Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. / 5. Hrejte Hospodinu na citeru, * na citeru a s doprovodem zpěvu, / 6. za hlaholu trub a rohů, * jásejte před králem Hospodinem! / R. Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. R. Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. / 1. Hospodin uvedl ve známost svou spásu, * před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost. / 2. Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost * Izraelovu domu. / R. Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. / 3. Uzřely všechny končiny země * spásu našeho Boha. / 4. Jásejte Hospodinu, všechny země, * radujte se, plesejte a hrejte! / R. Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. / 5. Hrejte Hospodinu na citeru, * na citeru a s doprovodem zpěvu, / 6. za hlaholu trub a rohů, * jásejte před králem Hospodinem! / R. Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. R. Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. / 1. Hospodin uvedl ve známost svou spásu, * před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost. / 2. Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost * Izraelovu domu. / R. Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. / 3. Uzřely všechny končiny země * spásu našeho Boha. / 4. Jásejte Hospodinu, všechny země, * radujte se, plesejte a hrejte! / R. Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. / 5. Hrejte Hospodinu na citeru, * na citeru a s doprovodem zpěvu, / 6. za hlaholu trub a rohů, * jásejte před králem Hospodinem! / R. Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. R. Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. / 1. Hospodin uvedl ve známost svou spásu, * před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost. / 2. Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost * Izraelovu domu. / R. Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. / 3. Uzřely všechny končiny země * spásu našeho Boha. / 4. Jásejte Hospodinu, všechny země, * radujte se, plesejte a hrejte! / R. Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. / 5. Hrejte Hospodinu na citeru, * na citeru a s doprovodem zpěvu, / 6. za hlaholu trub a rohů, * jásejte před králem Hospodinem! / R. Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. R. Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. / 1. Hospodin uvedl ve známost svou spásu, * před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost. / 2. Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost * Izraelovu domu. / R. Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. / 3. Uzřely všechny končiny země * spásu našeho Boha. / 4. Jásejte Hospodinu, všechny země, * radujte se, plesejte a hrejte! / R. Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. / 5. Hrejte Hospodinu na citeru, * na citeru a s doprovodem zpěvu, / 6. za hlaholu trub a rohů, * jásejte před králem Hospodinem! / R. Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.